На базі Інституту діє 8 філій кафедр з економічних дисциплін:

  • «Економіка промисловості» спільно з ОНАХТ (2007 р.);
  • «Міжнародні економічні відносини» спільно з ОНЕУ (2007 р.);
  • Економіки підприємства і підприємництва» спільно з ОНМУ (2007 р.);
  • «Менеджмент і економіка морського транспорту» спільно з ОНМА (2007р.)
  •  «Економіка природокористування» та «Менеджмент природоохоронної діяльності» спільно з ОДЕкУ (2008 р.);
  •  «Облік, аналіз і аудит» (2007 р.), «Економіка підприємства» та «Економічних систем та маркетингу» спільно з ОНПУ (2010 р.)

В рамках роботи філій кафедр проводяться спільні наукові семінари, конференції, круглі столи.