Служба Ученого секретаря

каб. 33

тел. 048 722-66-74, 048 776-00-14, 743-65-46

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

1. Правила оформлення бібліографічних списків

2. П О Р Я Д О К державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт

3.   ДСТУ 3008:2015. ІНФОРМАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТАЦІЯ. ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ Структура і правила оформлювання

Зразки документів:

 РОБОЧІ ПЛАНИ на наступний рік (УВАГА! Робочі плани складаються як для бюджетної тематики так і для кожного проекту конкурсної тематики, крім міжнародних грантів) - приймаються Ученим секретарем до 31 січня поточного року у друкованому вигляді у ДВОХ екземплярах за підписом наукового керівника.

ЗГОДА на збір та обробку персональних даних (НАН України).

ЗГОДА на збір та обробку персональних даних (МОН України).

Порядок формування тематики (нова редакція)

Витрати на проживання в готелі та інші витрати у відрядженні

 


 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ЗАПИТУ (ВСІ В 2 ЕКЗЕМПЛЯРАХ З ПІДПИСАМИ ТА ПЕЧАТКАМИ):

 1. ЗАПИТ формується та роздруковується шляхом створення картки запиту в базі РІТ НОД НАН України tema-ndr.nas.gov.ua.
  ЗАПИТ та додатки до нього в паперовому варіанті повинні містити:
  • Технічне завдання;
  • Кошторис;
  • Додатки до кошторису;
  • Запит у електронній формі (надати в Службу Ученого секретаря або переслати на адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.);
 2. РК - реєстраційна картка двостороння (2 екземпляри) в програмі Nddkr09 (консультант – співробітник Службу Ученого секретаря, к.№33)
 3. Висновки двох експертів, із завіреними підписами.
 4. Витяг з протоколу Вченої ради.
 5. Папка на зав’язках з титулом.

Всі друковані документи приймаються вченим секретарем у вигляді підписаних друкованих документів В 3 ЕКЗЕМПЛЯРАХ до КІНЦЯ квітня ПОТОЧНОГО року

 


Підготовка звітів із завершених бюджетних тем

ЗВІТ із завершеної бюджетної теми та всі Додатки до нього мають бути оформлені у 3 ДРУКОВАНИХ ЕКЗЕМПЛЯРАХ. Всі звітні матеріали із завершеної бюджетної теми надаються Ученому секретарю протягом місяця після звітування на Вченій раді Інституту:

 1. Заключний звіт із завершеної теми, згідно ДСТУ, на електронному носії, аналогічний паперовому екземпляру з підписами та печаткою.
 2. Протокол прийому та оцінки науково-дослідної роботи за підписом наукового керівника. (у 3 примірниках та вкладаються в екземпляр Відділення економіки НАН України) 
 3. Титульний лист Звіту з підписами та печаткою, у 1 прим. 
 4. Список авторів (виконавців) звіту про НДР з їхніми підписами, у 1 прим.
 5. Реферат Звіту про НДР, у 1 прим. 
 6. Кошторис фактичних витрат на НДР, у 1 прим.
 7. Відгуки та висновки експертів (внутрішній + зовнішній), по 1 прим.
 8. Довідка про наукову новизну, у 1 прим.
 9. Акти впровадження використання результатів або інші документи, які підтверджують використання результатів НДР, у 1 прим.
 10. Перелік доповідних записок, пропозиції, методичних рекомендацій та інших матеріалів по НДР, у 1 прим.
 11. Перелік публікацій за результатами досліджень, у 1 прим.
 12. Висновки комісії про результати  дослідження НДР, у 1 прим.
 13. Облікова картка (ОК) та Інформаційна картка (ІК), оформлені за програмою Nddkr09 (їхній електронний варіант  + Звіт на диску надаються до Служби Ученого секретаря)
 14. Постанова Вченої ради про здачу НДР, у 1 прим.