І. Наукові доповіді, аналітичні та доповідні записки:

  1. «Методика оцінки інноваційного потенціалу технологічного підприємництва».

Доповідач: д.е.н., проф. Уманець Т.В.

 

ІІ. Про результати виконання:

  1. 1. І етапу НДР «Розвиток ринку інноваційних товарів на основі використання потенціалу технологічного підприємництва» (2017-2019рр.).

Доповідач: д.е.н., проф. Бутенко А.І.

  1. І етапу НДР «Формування сприятливого інституціонального середовища соціально-економічного розвитку регіонів (на прикладі Українського Причорномор’я)» (2017-2019рр.).

Доповідач: д.е.н., с.н.с. Лайко О.І.

 

Учений секретар Вченої Ради,

д.е.н., с.н.с.


                                          Н.І. Хумарова