1. «Механізми державної політики підвищення капіталізації регіонів»
Доповідач: д.е.н. Кухарська Н.О.
 
Доповідач: д.е.н. Кухарська Н.О.
 
Доповідач: к.е.н. Ажнакін С.Г.
 
Доповідач: д.е.н. Хумарова Н.І.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Шлафман Н.Л.
 
Доповідач: д.г.н. Дергачов В.О.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Сааджан І.А.
 
Доповідач: д.е.н., проф. Степанов В.М.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Рубель О.Є.
 
Доповідач: к.е.н. Моліна О.В.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Андрєєва Н.М.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Рассадникова С.І.
 
Доповідач: інж. І кат. Власов С.А.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Лазарєва Є.В.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Горячук В.Ф.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Горячук В.Ф.
 
Доповідач: д.е.н., проф. Котлубай О.М.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Липинська О.А.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Нікішина О.В.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Нікішина О.В.
 
Доповідач: д.е.н., проф. Степанов В.Н.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Кухарчик В.Г.
 
24. «Взаємодія освітніх структур і бізнесу в морській галузі»
Доповідач: к.е.н., доц. Гребенник Н.Г.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Познанська І.В.
 
26. «Контролінг як інструмент координації у прийнятті управлінських рішень при ціноутворенні»
Доповідач: асп. Рябоволенко Н.В.
 
27. «Формування системи бюджетування підприємств портової діяльності»
Доповідач: асп. Круць Е.Ю.
 
28. «Вартість як показник ефективності регулювання та управління портовим господарством»
Доповідач: асп. Сочинський М.С.
 
29. «Пропозиції щодо напрямків інституціоналізації кредитно-фінансового механізму підтримки розвитку малого підприємництва в умовах нестабільності зовнішнього середовища»
Доповідач: с.н.с., к.філос.н. Сараєва І.М.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Андрєєва Н.М.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Шлафман Н.Л.
 
Доповідач: д.г.н., проф., Дергачов В.О.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Єрмакова О.А.
 
Доповідач: м.н.с. Ворожейкін О.О.
 
Доповідач: д.е.н Лисюк В.М.
 
Доповідач: д.е.н Лисюк В.М.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Фесенко О.О.
 
38. «Проблеми розвитку Дунайського біосферного заповідника»
Доповідач: к.б.н. Волошкевич О.М.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Моліна О.В.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Лайко О.І.
 
41. «Пропозиції і заходи щодо підвищення ефективності руху фінансового капіталу в стратегічних ринках»
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Лайко О.І.
 
42. «Урахування передумов формування системи економіко-екологічних обмежень в рамках адміністративно-територіальної реформи»
Доповідач: асп. Носачов І.Ю.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Липинська О.А.
 
Доповідач: к.е.н. Брошкова С.Л.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Тараканов М.Л.
 
46. «Пропозиції щодо використання логістичного фактору ефективності функціонування товарних ринків»
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Тараканов М.Л.
 
Доповідач: д.г.н., проф. Дергачов В.О.
 
Доповідач: к.е.н., н.с. Антонюк П.О.
 
49. «Розробка пропозицій щодо удосконалення державного регулювання ринку цукру»
Доповідач: к.е.н., н.с. Антонюк П.О.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Золотов В.І.
 
51. «Пропозиції щодо обґрунтування видобутку вуглеводної сировини в південно-західної частині Одеського регіону з урахуванням соціо-еколого-економічних та інших факторів»
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Золотов В.І.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Єрмакова O.A.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Лайко О.І.
 
54. «Вдосконалення інституціональних механізмів залучення капіталу у відтворювальні процеси товарних ринків у контексті забезпечення національних інтересів»
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Лайко О.І.
 
Доповідач: м.н.с. Циналєвська I.A.
 
Доповідач: м.н.с. Циналєвська I.A.
 
Доповідач: к.е.н. Нікішина О.В.
 
Доповідач: к.е.н. Нікішина О.В.
 
Доповідач: д.е.н., c.н.с. Шлафман Н.Л.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с.  Мартієнко А.І.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Бондаренко С.А.
 
Доповідач: асп. Носачов І.Ю.
 
Доповідач: д.е.н., проф. Степанов В.М.
 
64. «Транспортний комплекс України»
Доповідач: д.е.н., проф. Котлубай О.М.
 
65.  «Комплексна характеристика соціально-економічного розвитку регіонів»
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Лайко О.І.
 
66. «Транскордонне співробітництво Одеської, Миколаївської, Херсонської, Вінницької областей України у 2009-2013 роках»
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Єрмакова O.A.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Рубель О.Є.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Лазарєва Є.В. (м.н.с. Курносова А.В.)
 
Доповідач: пров. інж. Носова Н.І.
 
Доповідач: інж. І кат. Попик О.В.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Лайко О.І.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Лайко О.І.
 
73. «Інноваційно-інвестиційні фактори забезпечення соціально-економічної ефективності ринку праці (на прикладі регіонів Українського Причорномор’я)»
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Моліна О.В.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Горячук В.Ф.
 
75.  «Використання теорії граничної корисності для визначення пріоритетних напрямів інвестиційної діяльності в Одеському регіоні»
Доповідач: м.н.с. Ворожейкін О.О.
 
 76. «Формування національної споживчої політики  на засадах «зеленої» економіки (на прикладі ринку продовольчих товарів)»
Доповідач: д.е.н., проф. Галушкіна Т.П.
 
77. «Обґрунтування економічного інструментарію активізації процесу екологізації морської рекреації»
Доповідач: к.е.н., н.с. Гетьман  О.Л.
 
78. «Рекомендації щодо формування економічного інструментарію активізації процесу екологізації морської рекреації»
Доповідач: к.е.н., н.с. Гетьман  О.Л.
 
79. «Дослідження та визначення деформацій галузевої структури підприємницького сектору України»
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Карпінська Г.В.
 
80. «Земельна політика  в контексті  викликів «зеленого» зростання»
Доповідач: д.е.н., проф. Галушкіна Т.П., Криницька О.О.
 
81. «Регіональні особливості розвитку логістики товарних потоків та її вплив на національні економічні інтереси»
Доповідач: к.е.н., c.н.с. Тараканов Н.Л.
 
82. «Пропозиції щодо розвитку  логістики товарних потоків в контексті національних економічних інтересів»
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Тараканов Н.Л.