Доповідач: д.е.н., пров. н.с. Шлафман Н.Л.
 
Доповідач: д.г.н., проф. Дергачов В.О.
 
Доповідач: д.е.н., проф. Котлубай О.М.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Рубель О.Є.
 
Доповідач: пров. інж. Маркова Т.Д.
 
Доповідач: д.е.н., гол.н.с. Андрєєва Н.М.
 
7. «Екологізація секторальної економіки України як національний проект»
Доповідач: д.ен., проф. Степанов В.М.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Сааджан І.А.
 
9. «Пропозиції щодо удосконалення системи управління екологізацією об’єктів функціонування портово-промислових зон»
Доповідач: д.е.н., гол.н.с. Андрєєва Н.М.
 
Доповідач: д.е.н., гол.н.с. Андрєєва Н.М.
 
11. «Перспективи та механізми включення національних стратегічних ринків у глобальну економіку»
Доповідач: д.г.н., проф. Дергачов В.О.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Шлафман Н.Л.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Горячук В.Ф.
 
14. «Неспроможність владних механізмів розвитку транспортного комплексу та транзитного потенціалу країни»
Доповідач: д.е.н., проф. Котлубай О.М.
 
15. «Подолання диспропорцій розвитку підприємницького сектора як бази для сталого розвитку економіки України»
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Шлафман Н.Л.
 
16. «Підвищення рівня соціально-економічного розвитку Українського Причорномор’я шляхом інвестиційно-інноваційного забезпечення конкурентоспроможності та ефективного використання регіональних ресурсів»
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Лайко О.І.
 
17. «Відтворювальні механізми регулювання інтегрованих ринків зерна та продуктів його переробки»
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Нікішина О.В.
 
18. «Впорядкування системи управління екологічною інфраструктурою, адміністрування природокористування та розвиток відносин власності на природні ресурси»
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Мартієнко А.І.
 
19. «Інституційне забезпечення екологоорієнтованого розвитку секторів національної економіки»
Доповідач: д.е.н., проф. Купінець Л.Є.
 
20. «Розвиток товарних ринків як основа зростання національної економіки»
Доповідач: д.е.н., проф. Лисюк В.М.
 
21. «Комплексна реабілітація цінних екологічних систем на прикладі лиману Сасик»
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Рубель О.Є.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Лазарєва Є.В.
 
23. «Систематизація та впровадження механізмів екологізації  агропромислового сектору економіки України»
Доповідач: д.е.н., гол.н.с. Андрєєва Н.М.
 
24. «Рекомендації щодо застосування механізмів екологізації АПК України в контексті світових практик»
Доповідач: д.е.н., гол.н.с. Андрєєва Н.М.
 
25. «Вдосконалення інноваційної політики в Українському Причорномор’ї імплементація європейського досвіду»
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Єрмакова О.А.
 
26. «Методичне забезпечення комплексної економіко-екологічної оцінки проектів берегозахисту в приморських регіонах України»
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Золотов В.І.
 
27. «Вплив трансформації стратегічних ринків Європейського Союзу на економіку України»
Доповідач: д.г.н., проф. Дергачов В.О.
 
28. «Методичні підходи щодо визначення ефективності ринків олійних культур та продуктів їх переробки в контексті їх збалансованого розвитку»
Доповідач: к.е.н., н.с. Антонюк П.О.
 
Доповідач: к.е.н., н.с. Антонюк П.О.
 
Доповідач: д.е.н., проф. Галушкіна Т.П.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Нікішина О.В.
 
32. «Пропозиції щодо підвищення ефективності функціонування системи суміжних до комбікормового ринку»
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Нікішина О.В.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Тараканов М.Л.
 
34. «Пропозиції щодо вдосконалення державного регулювання доступності фінансово-кредитних ресурсів для суб’єктів малого та середнього підприємництва»
Доповідач: д.е.н., проф. Бутенко А.І.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Рассадникова С.І.
 
36. «Вдосконалення існуючої організаційно-управлінської системи водних ресурсів України в контексті адміністративної реформи із урахуванням басейного принципу»
Доповідач: асп. Носачов І.Ю.
 
Доповідач: д.е.н., проф. Степанов В.М.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Шлафман Н.Л.
 
Доповідач: д.е.н., гол.н.с. Андрєєва Н.М.
 
Доповідач: д.е.н., гол.н.с. Андрєєва Н.М.
 
Доповідач: д.е.н., проф. Осипов В.М.
 
Доповідач: д.е.н., проф. Осипов В.М.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Мартієнко А.І.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Мартієнко А.І.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Горячук В.Ф.
 
46. «Пріоритетні заходи з урахуванням світових тенденцій географічної трансформації ринків транспортних послуг»
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Липинська О.А.
 
47. «Трансформація світових тенденцій географічної сегментації світових транспортних ринків та економічне зростання»
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Липинська О.А.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Єрмакова О.А.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Рубель О.Є.
 
50. «Пропозиції щодо подолання диспропорцій у розвитку інноваційно активного підприємницького сектору економіки»
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Лазарєва Є.В.
 
51. «Пропозиції щодо подолання деформацій галузевої структури підприємницького сектору»
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Карпінська Г.В.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Ільченко С.В.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Ільченко С.В.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Ільченко С.В.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Тараканов М.Л.
 
Доповідач: к.е.н., н.с. Гетьман О.Л.
 
Доповідач: д.е.н., проф. Галушкіна Т.П.
 
58. «Обґрунтування доцільності формування національної системи індикаторів «зеленої» економіки в Україні»
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Сааджан І.А.
 
59. «Перспективи подальшого розвитку морських портів як засобу коригування асиметрії ринків транспортних послуг»
Доповідач: д.е.н., пров.н.с. Ільченко С.В.
 
Доповідач: д.е.н., пров.н.с. Липинська О.А.
 
61. «Податкове стимулювання соціально-економічного розвитку економіки: національний та регіональний аспекти»
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Лайко О.І.
 
62. «Пропозиції щодо активізації відтворювальної функції автомобільного ринку в Україні»
Доповідач: к.е.н., м.н.с. Циналєвська І.А.
 
63. «Проблеми збалансованого розвитку товарного ринку на прикладі ринку автомобілів»
Доповідач: к.е.н., м.н.с. Циналєвська І.А.
 
64. «Запровадження системи економічної оцінки екологічних ризиків і екологізації промислової діяльності  (на прикладі видобутку нетрадиційного газу)»
Доповідач: асп. Зінченко Ю.В.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Хумарова Н.І.