Доповідач: к.е.н., н.с. Гетьман О.Л.
 
2. «Пропозиції до тексту Національної транспортної стратегії до 2030 року»
Доповідач: д.е.н., проф. Котлубай О.М.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Лайко О.І.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Лайко О.І.
 
Доповідач: м.н.с. Булишева Д.В. 
Вих. №21/167 від 11.05.2017. Акт впровадження: Департаменту екології та природних ресурсів ООДА №01-41/2243 від 06.04.2017
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Липинська О.А.
 
Доповідач: д.г.н., проф. Дергачов В.О.
 
Доповідач: д.е.н.,с.н.с. Шлафман Н.Л.
Вих. №27/263 від 11.07.2017. Акт впровадження Вознесенської міської громадської організації роботодавців №34/2/7 від 17.07.2017р.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Бондаренко С.А.
Вих. №2/337 від 21.09.2017
 
Доповідач: пров. інж. Носачов І.Ю.
Вих. №21/288 від 27.07.2017р.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Нікішина О.В.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Нікішина О.В.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Горячук В.Ф.
Вих. №9/251 від 05.07.2017; №9/252 від 05.07.2017; №9/253 від 05.07.2017.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Горячук В.Ф.
Вих. №9/250 від 05.07.2017; №9/252 від 05.07.2017; №9/253 від 05.07.2017. Акти впровадження: Мінрегіонбуду № 8/31.3-32-17 від 08.08.2017; Херсонська обласна держадміністрація № 5884/0-17/21/315 від 17.07.2017р.
 
Доповідач: д.е.н., проф. Уманець Т.В.
Вих. №27/262 від 11.07.2017 р.
 
 Доповідач: к.е.н., н.с. Антонюк П.О.
 
17. «Сприяння розвитку інтеграційної взаємодії суб’єктів ринку цукру України»
Доповідач: к.е.н., н.с. Антонюк П.О.
 
Доповідач: к.е.н., доц. Єрмакова О.А.
 Вих. №9/279 від 24.07.2017; №9/280 від 24.07.2017р.; №9/281 від 24.07.2017р. Акти впровадження: Департамент економічного розвитку та рег. політики Миколаївської ОДА №1598/12-03 від 11.09.2017р.; Департамент економічної політики та стратегічного планування ООДА №1681/02.1-16/1284 від 14.08.2017р.; Департамент економічного розвитку та торгівлі ХОДА №1138-1-16/0/17/311.5-5 від 04.08.2017р.; Департамент інноваційної діяльності та трансферу технологій МОН №19-135 від 22.08.2017р.; Едмонд Ротшильд Груп від 29.08.2017р.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Тараканов М.Л.
 
20. «Пропозиції з використання інтеграційних механізмів розвитку регіональних товарних ринків (на прикладі ринку молока та молочних продуктів)»
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Тараканов М.Л.
 
21. «Стан та перспективи використання рекреаційно-туристичного потенціалу Одеської області»
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Хумарова Н.І.
Вих. б/н від 23.06.2017р. (відправлено ел. поштою)
 
22. «Стан  розвитку й напрямки державної підтримки сектору малого та середнього підприємництва (МСП) в Одеському регіоні»
Доповідач: д.е.н., проф. Бутенко А.І.
Вих. 27/265 від 11.07.2017р.
 
23. «Оцінка екологічних небезпек та розробка пропозицій щодо впровадження системи ризик-менеджменту субрегіону Одещини – Нижній Дунай»
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Андрєєва Н.М.
 
24. «Стан та перспективи процесу децентралізації: досвід Одещини»
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Лайко О.І.
 
25. «Інвестиції в Одеському регіоні: виклики і можливості»
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Лайко О.І.
 
26. «Агломераційний процес на Одещині: досвід та перспективи»
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Лайко О.І.
 
27. «Стан земель сільськогосподарського призначення та системні заходи їх відтворення в Одеському регіоні»
Доповідач: д.е.н., проф. Купінець Л.Є
 
 Доповідач: д.е.н., проф. Степанов В.М.
 
 Доповідач: д.е.н., проф. Осипов В.М.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Золотов В.І.
 
31. «Пропозиції до Проекту Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року»
 Доповідач: д.е.н., проф. Котлубай О.М.
 
Доповідач: д.е.н., проф. Степанов В.М.
 
Доповідач: к.е.н., доц. Єрмакова О.А.
 
 Доповідач: асп. Серов О.О.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Мартієнко А.І.
 
 Доповідач: д.е.н., с.н.с. Мартієнко А.І.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Андрєєва Н.М.
 
 Доповідач: д.е.н., с.н.с. Андрєєва Н.М.
 
39. «Формування системи заходів по реалізації Морської стратегії ЄС в контексті управління екологічними ризиками»
 Доповідач: д.е.н., с.н.с. Рубель О.Є.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Шлафман Н.Л.
 
41. «Пропозиції щодо вдосконалення регулювання підприємницької діяльності на міських ринках»
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Шлафман Н.Л.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Карпінська Г.В.
 
Доповідач: к.філос.н., с.н.с. Сараєва І.М.
 
Доповідач: д.геогр.н., проф. Дергачов В.О.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Горячук В.Ф.
 
46. «Загрози та ризики інституційного підґрунтя, що обумовлюють асиметрію ринку транспортних послуг»
 Доповідач: д.е.н., с.н.с. Липинська О.А.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Кухарчик В.Г.
 
48. «Першочергові заходи з розвитку регіональних ринків плодоовочевої продукції»
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Тараканов М.Л.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Тараканов М.Л.
 
 Доповідач: д.е.н., проф. Степанов В.М.
 
 Доповідач: д.е.н., проф. Уманець Т.В.