Агафоненко О.Ю. Формування системи показників конкурентоспроможності регіонів : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Агафоненко Олеся Юріївна ; НАНУ, Ін-т екон.-прав. досліджень. - Донецьк, 2008. - 22 с.

Андрєєва Н.М. Теоретико-методологічні засади екологізації інвестиційної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.е.н.: спец.08.00.06/ Наталя Миколаївна Андрєєва.- Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2007. - 31 с.

Андрусяк Н.О. Еколого-економічна конкурентоспроможність регіонів в умовах глобалізації: теорія і методологія : автореф. ... док. екон. наук : 08.00.05 / Андрусяк Наталія Олександрівна ;МОНУ, Черкас. нац. ун-т. - Черкаси, 2020. - 36 с.

Андрушків І.П. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.05 / Ірина Петрівна Андрушків. – Ужгород : ДВНЗ Ужгородський нац. ун-т МОН України, 2008. - 18 с.

Андрушко А.М. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Андрій Манолійович Андрушко. – Львів : Львівський нац. аграрний університет, 2008. - 20 с.

Андрущенко О.С. Організаційно-економічне забезпечення природоохоронного стимулювання енергозбереження : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Андрущенко Олеся Сергіївна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса, 2021. - 20 с.

Антонюк В.П. Оцінка та забезпечення розвитку людського капіталу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.е.н.:  спец.08.00.07 / Валентина Полікарпівна Антонюк. – Донецьк : Донецький нац ун-т економіки і торгівлі МОН України, 2008. - 36 с.

Антонюк К.І. Маркетингове позиціонування на ринку морозива України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.04 / Катерина Іванівна Антонюк. – Київ : Київський нац. економ. ун-т, 2008. - 20 с.

Апопій В.В. Внутрішня торгівля та АПК України: теорія і практика економічної взаємодії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.е.н. : спец. 08.00.03 / Віктор Володимирович Апопій. – Донецьк : : Донецький нац ун-т економіки і торгівлі МОН України, 2008. - 40 с.

Арестов С.В. Механізм підвищення економіко-екологічної ефективності природоохоронних інвестицій в екосистемні послуги : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.: спец. 08.00.06 / Сергій Вікторович Арестов.  - Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2008. - 20 с.

Аріков В.Г. Державне управління розвитком регіонального агропромислового комплексу на засадах сталості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.д.у. : спец.25.00.02 / Віталій Георгійович Аріков. – Одеса : Одеський рег. інститут держ. управління Нац. академії держ. управління при  Президентові України, 2008. - 20 с.

Артеменко Л.П. Управління діяльністю збройних сил України в забезпеченні воєнно-економічної безпеки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.03/ Ліна Петрівна Артеменко. – Київ : Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2007. - 20 с.

Артьомова Т.І. Логіко-історичний процес формоутворення вартості і ціни : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.е.н. :  спец.08.00.01 / Тетяна Іванівна Артьомова. – Київ : Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2008. - 36 с.

Арутюнян Р.Р. Розвиток  інтеграційних процесів в діяльності банків та страхових компаній : автореф. дис. на здобуття наук.ступеня  к.е.н.: спец.08.00.08 / Рузана Разміковна Арутюнян. -Одеса : Одеський державний економічний ун-т МОН України, 2007. - 20 с.

Бабусенко С.Є. Напрями оптимизації функціональної діяльності судоплавних компаній України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Сергій Євгенович Бабусенко. – Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2008. - 19 с.

Балакай О.Б. Економіко-екологічний рейтинг у системі управління підприємством:автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04/ Оксана Борисівна Балакай. – Донецьк :  Донецький нац. ун-т  економіки і торгівлі МОН України, 2007. - 19 с.

Балахонова О.В. Формування регіональної промислової політики в умовах конкурентної економіки : автореф. дис. на здобуття  наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.05 / Олеся Василівна Балахонова. - Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2008. - 20 с.

Балик Т.В. Організаційно-економічний механізм розвитку містобудівних процесів в регіонах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.: спец.08.00.05 / Тетяна Василівна Балик. - Львів: Ін-т Регіональних досліджень НАН України, 2008. - 19 с.

Бараннік В.О. Комплексна методика оцінки та шляхи забезпечення енергетичної незалежності держави : автореф. ... канд. екон. наук : 21.04.01 / Бараннік Вячеслав Олексійович  ; Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т проблем міжнар. безпеки. - Київ, 2008. - 20 с.

Баранцева С.М. Стратегічне управління прибутком торговельного  підприємства  : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.04 /Баранцева Світлана Михайлівна ; МОН У, Донецьк. нац. ун-т економіки і торгівлі. - Донецьк, 2007. - 22 с.

Баришнікова В.В. Основи організаційно-економічного механізму управління стійкістю розвитку судноплавних компаній : автореф. дис.на здобуття наук.ступеня к.е.н. : спец. 08.00.04 /  Віра В'ячеславівна Баришнікова. - Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2007. - 19 с.

Барна М.Ю. Конкурентне середовище роздрібних торговельних підприємств : механізм та шляхи розвитку:автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Марта Юріївна Барна. – Львів : Львівська комерц. академія, 2008.  - 19 с.

Берегуля А.Я. Заощадження населення в умовах економічного зростання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. :  спец. 08.00.08 / Андрій Ярославович Берегуля. – Одеса : Одеський державний економічний ун-т МОН України, 2007. - 19 с.

Бережна О.О. Організаційні та економічні засади розвитку рекреаційно-оздоровчих комплексів середніх міст України : автореф. дис.на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.05 / Оксана Олександрівна Бережна. – Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2008. - 19 с.

Бєлікова Н.В. Інтенсифікація та ефективність оновлення активної частини основних виробничих фондів промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук.ступеня к.е.н.: спец. 08.00.04 / Надія Володимирівна Бєлікова. – Харків :  Харків. нац. економ. ун-т МОН України, 2007. - 20 с.

Бєлозерцев Р.В. Формування стратегії розвитку вугледобувних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.04 / Роман Валерійович Бєлозерцев. – Донецьк : Інститут економіки промисловості НАН України, 2007. - 20 с.

Бистрякова Ю.І. Економіко-інституціональне забезпечення еколого-орієнтованого розвитку регіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.06 / Юлія Ігорівна Бистрякова. – Київ : РВПС НАН України, 2008. - 21 с.

Бідюк А.М. Формування конкурентної стратегії закладу вищої освіти : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Бідюк Алла Миколаївна ; МОНУ, Київськ. нац. торг.-економ. ун-т. - Київ, 2020. - 23 с.

Білоконь Т.М. Організаційно-економічний механізм санації підприємств цукрової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Тетяна Миколаївна Білоконь. – Київ : ННЦ Ін-т аграрної економіки, 2008. - 20 с.

Біттер О.А. Розвиток сільського господарства і рівень життя сільського населення Карпатського регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.е.н. : спец.08.00.04 / Олександр Аронович Біттер. – Львів : Львівський нац. аграрний університет, 2008. - 36 с.

Близнюк Т.П. Інноваційна діяльність підприємства в умовах циклічності розвитку економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Тетяна Павлівна Близнюк. – Харків : Харківський нац. економ. університет МОН України, 2008. - 20 с.

Божко Е.А. Організаційно-економічний механізм дослідження регіональних ринків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.05 / Еліна Анатоліївна Божко.- Харків : Харків.Нац.Академія Міського Господарства МОН України, 2008. - 21 с.

Бойко О.В. Формування та реалізація маркетингової політики підприємств сільськогосподарського машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.04 / Ольга Вікторівна Бойко. – Львів : Нац. ун-т "Львівська Політехніка" МОН України, 2008. - 24 с.

Боліновська Н.Я. Інвестиційна привабливість та ефективність відтворення потенціалу торговельного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.04 / Наталія Ярославівна Боліновська. – Львів : Львівська комерц. академія, 2008.  - 19 с.

Бондаренко Я.П. Удосконалення управління діяльністю вугільних підприємств на основі трирівневої системи бюджетування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.04 / Яніна Павлівна Бондаренко. – Дніпропетровськ : ДВНЗ Національний гірничий університет МОН України. - 2008. - 19 с.

Борисова Т.М. Економічне оцінювання та організування маркетингового забезпечення антиризикових заходів на машинобудівних підприємствах:автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  к.е.н. : спец.08.00.04 / Тетяна Михайлівна Борисова.- Львів : Нац. ун-т "Львівська Політехніка" МОН України, 2007. - 22 с.

Борущак М. Стратегія розвитку туристичних регіонів : автореф. дис.на  здобуття наук. ступеня д.е.н. : спец.08.00.05 / Мирослав Борущак. – Львів : Ін-т регіональних досліджень НАН України, 2008. - 35 с.

Борщ Л.В. Економічні засади та інноваційні технології формування й використання лідерського потенціалу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.03 / Любов Василівна Борщ. – Київ : НД Економічний ін-т Мін. економ. України, 2007.  - 18 с.

Бояринова К.О. Механізм організаційно-інфраструктурного забезпечення інноваційного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.03 / Катерина Олександрівна Бояринова. – Київ : І-т економіки та прогнозування НАН України, 2007. - 21 с.

Брусільцева Г.М. Оцінка функціонування інтеграційних структур у машинобудівній промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Ганна Миколаївна Брусільцева. – Харків : Харківський нац. економ. університет МОН України, 2008. - 19 с.

Буга Н.Ю. Державна політика інноваційного розвитку проблемних регіонів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.03 / Наталія Юріївна Буга. – Київ : Інс-т економіки та прогнозування НАН України, 2008. - 20 с.

Будзяк В.М. Економіко-екологічні основи ефективного сільськогосподарського землекористування: теорія, методологія, практик а: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.е.н. : спец.08.00.06 / Василь Миронович Будзяк. – Київ : РВПС  НАН України, 2008. - 40 с.

Булах І.В. Оцінка конкурентоспроможності підприємства електрозв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  к.е.н. : спец.08.00.04 / Ірина Вікторівна Булах. – Одеса : Одеська нац. академія зв'язку, 2008. - 20 с.

Булкін С.М. Моделі розповсюдження фінансової кризи в реальному секторі економіки України : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Булкін Станіслав Михайлович ; МОНУ, Харків. нац. економ. ун-т. - Харків, 2020. - 20 с.

Буряк О.П. Становлення та розвиток фінансових інститутів місцевого самоврядування України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.: спец.08.00.08/ Олег Петрович Буряк. - Львів : Ін-т Регіональних досліджень НАН України, 2007. - 20 с.

Бутенко Т.О.  Формування регіональної моделі ефективного господарювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.05/ Тетяна Олегівна Бутенко. – Донецьк : Інст. економіко-правових досліджень НАН України, 2008.  - 19 с.

Бучко І.Є. Ефективність господарювання аграрних підприємств різних організаційно-правових форм : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Ірина Євгеніївна Бучко. – Львів : Львівський нац. аграрний ун-т, 2008. - 20 с.

Ваніна Н.М. Адаптація механізму амортизації основного капіталу підприємств до особливостей перехідної економіки: автореф. дис.на здобуття наук.ступеня к.е.н.: спец.08.00.04 / Наталія Миколаївна Ваніна. - Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2008. - 19 с.

Вахович І.М. Теоретико-методологічні засади формування та реалізації регіональної політики фінансового забезпечення сталого розвитку:автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  д.е.н. : спец.08.00.05 / Ірина Михайлівна Вахович. – Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2008. - 35 с.

Велещук С.С. Бренд-менеджмент в стратегічному розвитку підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.е.н. : спец.08.00.04 / Світлана Сергіївна Велещук. – Київ : Київський нац. ун-т технологій та дизайну, 2008. - 21с.

Венгер В.В. Фактори зростання та напрями державного регулювання металургійної галузі України : автореф. ... док. екон. наук : 08.00.03 / Венгер Віталій Васильович ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАНУ". - Київ, 2020. - 38 с.

Вереітіна І.Ю. Організаційно-методичне забезпечення оцінки ефективності корпоративного управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Інна Юріївна Вереітіна. – Донецьк : Донецький нац. ун-т  економіки і Торгівлі МОН України, 2008. - 20 с.

Водницька Н.В. Управління трудовою сферою промислового підприємства з урахуванням соціальної відповідальності бізнесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.04 / Наталія Володимирівна Водницька. – Харків :  Харківський нац. економ. університет МОН України, 2008. - 20 с.

Волокитіна Л.О. Маркетингова система освітніх послуг вищого навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Любов Олексіївна Волокитіна. – Донецьк : Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі МОН України, 2008. - 21 с.

Волосюк М.В. Державна регіональна промислово-інноваційна політика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.03 / Марина Валеріївна Волосюк. – Київ : Ін-т економіки та прогнозування НАН України,2008. - 20 с.

Волчек Р.М. Розробка варіантів стратегічних змін у системі антикризового управління харчовими підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.04 / Руслан Миколайович Волчек. – Одеса : Одеський державний економічний університет МОН України, 2008. - 20 с.

Воркунова О.В. Організаційно-методичні основи забезпечення конкурентоспроможності судноплавних компаній України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. :  спец. 08.00.04 / Ольга В'ячеславівна Воркунова. - Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2008. - 19 с.

Воробйова Н.П. Управління рекламною діяльністю підприємств ресторанного господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.04 / Наталія Петрівна Воробйова. – Донецьк : Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі МОН України, 2008. - 19 с.

Воробйова О.А. Механізми стимулювання рекреаційно-туристичного природокористування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.: спец.08.00.06 / Олександра Анатоліївна Воробйова. - Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2007. - 20 с.

Вороніна О.М. Управління збутовою політикою фармацевтичних підприємств-виробників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Оксана Миколаївна Вороніна. –Харків : Харківський нац. економ. університет МОН України, 2008. - 20 с.

Гадзало А.Я. Інституціональне забезпечення збалансованого природокористування у контексті транскордонного співробітництва : автореф. ... док. екон. наук : 08.00.06 / Гадзало Андрій Ярославович  ; МОНУ, Львівськ. нац. аграр. ун-т. - Львів, 2020.  - 40 с.

Гайдай Т.Є. Формування механізмів державного регулювання інвестиційними процесами комерційних банків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.03 / Тетяна Євгенівна Гайдай. - Київ : НД Економ. ін-т, 2007. - 17 с.

Галайко Н.Р. Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності діяльності банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.08 / Назар Романович Галайко. – Львів : Ін-т регіональних досліджень НАН України, 2008. - 20 с.

Галиця І.О. Механізми використання потенціалу інноваторів : теорія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.е.н. : спец.08.02.02 / Ігор Олександрович Галиця. - Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2007. - 20 с.

Галиць О.В. Ефективність розвитку банківської системи України в умовах євроінтеграції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.08 / Оксана Василівна Галиць.- Львів : Ін-т регіональних досліджень НАН України, 2008. - 19 с.

Гіренко Ю.О. Модернізація хмелярських підприємств України : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Гіренко Юрій Олександрович ; Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т аграрної економіки". - Київ, 2020. - 20 с.

Глинська А.Є. Організаційно-економічний механізм забезпечення сталого розвитку підприємств легкої промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.08 / Анастасія Євгеніївна Глинська. – Київ : Київський нац. універс. технологій та дизайну, 2008. - 21 с.

Глушко О.О. Управління результативністю науково-техничної діяльності в корпоративному секторі економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.03 / Олександр Олексійович Глушко. – Київ : Інст. економіки  та прогнозування НАН України, 2008. - 20 с.

Головня О.М. Регіональні особливості розвитку торгово-побутової сфери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.05 / Олена Михайлівна Головня. - Київ:РВПС НАН України, 2007. - 18 с.

Головченко Н.З. Формування механізмів підвищення конкурентоспроможності курортно-рекреаційного комплексу регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.05 / Наталія Зіновіївна Головченко. – Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2008. - 20 с.

Головченко О.Ю. Забезпечення стійкого зростання національної економіки в умовах глобалізації : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Головченко Оксана Юріївна ; МОНУ, Одеськ. нац. ун-т. - Одеса, 2020. - 20 с.

Гомонай-Стрижко М.В. Реструктуризація теріторіально-виробничих утворень: інноваційні напрямки розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.: спец.08.00.05 / Мар'яна Василівна Гомонай-Стрижко. - Львів: Ін-т регіональних досліджень НАН України, 2008. - 20 с.

Гончаренко Н.І. Міжнародна економічна діяльність країн євросоюзу і України в контексті економічної лібералізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.:  спец. 08.00.02 / Наталія Іванівна Гончаренко. – Донецьк : Донецький нац. ун-т МОН України, 2008. - 20 с.

Городецький М.Я. Управління конкурентоспроможністю підприємств автосервісу : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.04 /  Городецький Микола Ярославович ; МОНУ, Терноп. нац. економ. ун-т. - Тернопіль, 2020. - 20 с.

Городиський Т.І. Управління інноваційним потенціалом регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.: спец.08.00.05 / ТарасІванович Городиський. – Ужгород : ДВНЗ " "Ужгородський нац. ун-т" МОН України, 2008. - 20 с.

Горожанкіна М.Є. Соціальний капітал суспільства в умовах трансформації економічної системи (питання теорії і методології) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.е.н.: спец. 08.00.01 / Марина Євгеніївна Горожанкіна. – Донецьк : Донецький нац. ун-т МОН України, 2008. - 32 с.

Грановська Л.М. Теоретико-методологічні основи природокористування в зонах поліфункціонального призначення (на прикладі зони рисосіяння) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.е.н. : спец.08.00.06 / Людмила Миколаївна Грановська. – Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2008. - 36 с.

Граціотова Г.О. Управління змінами в забезпеченні розвитку виробничого підприємства : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Граціотова Ганна Олександрівна ; МОНУ, Одеськ. нац. політех. ун-т. - Одеса, 2020. - 24 с.

Гращенко І.С. Формування адаптивної системи управління інновацій ними процесами на підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Ірина Семенівна Гращенко. – Київ : Київський нац. ун-т  технологій  та дизайну, 2008. - 21 с.

Гребенюк Г.М. Розвиток трудового потенціалу підприємств залізничного транспорту на основі компетентнісного підходу : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Гребенюк Галина Михайлівна ; МОНУ, Дніпровс. нац. ун-т залізнич. тр-ту. - Дніпро, 2020. - 20 с.

Гречина І.В. Оцінка інвестиційної привабливості торговельних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Ірина Вікторівна Гречина. – Донецьк : Донецький нац. ун-т  економіки і торгівлі МОН України, 2008. -  19 с.

Гриценко С.А. Девіантна поведінка субєктів господарювання у трансформаційній економіці:автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.: спец.08.00.01 / Світлана Андріївна Гриценко. – Київ : Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2008. - 18 с.

Грицуленко С.І. Інтелектуальний потенціал в інноваційній моделі розвитку оператора зв’язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Світлана Іванівна Грицуленко. – Одеса : Одеська нац. академія зв'язку, 2008. - 20 с.

Грищенко І.М Науково-методологічні засади комплексного управління комерційним посередництвом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.е.н. : спец.08.00.03 / Іван  Михайлович Грищенко. – Київ : НД Економічний ін-т Мін-ва економ.  України, 2007.  - 32 с.

Гріневська С.М. Напрями удосконалення державного регулювання соціальної орієнтації економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.03 / Світлана Миколаївна Гріневська. – Донецьк : Інститут економіки промисловості НАН України, 2008. - 20 с.

Грубов В.М. Ліберальна парадигма в формуванні європейської колективної безпеки ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.п.н. : спец.21.01.01 / Володимир Михайлович Грубов. – Київ : Нац. ін.-т проблем міжнародної Безпеки, 2008. - 34 с.

Губані Г.Г. Діагностика й прогнозування розвитку продуктивних сил регіону (на матеріалах Закарпатської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.: спец.08.00.05 / Габрієлла Георгіївна Губані. - Ужгород: ДВНЗ "Ужгородський нац. ун-т" МОН України, 2008. - 20 с.

Гуржій Н.М. Управління маркетинговою діяльністю підприємств в умовах ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.: спец.08.00.04 / Наталія Миколаївна Гуржій. – Донецьк :  Донецьк. нац. ун-т економіки і Торгівлі МОН України, 2007. - 19 с.

Давидов І.Г. Механізм управління процесом приватизації як складова соціально-економічного розвитку регіону : автореф. дис. на здобуття наук.ступеня к.е.н. : спец.08.00.05 / Ігор Григорович Давидов. – Ужгород : ДВНЗ "Ужгородський нац. ун-т  МОН України, 2008. - 16 с.

Далевська Н.М. Інституціонально-інтегративні детермінанти розвитку світової господарської системи: концепт міжнародної політичної економії : автореф. ... док. екон. наук : 08.00.01 / Далевська Наталія Михайлівна ; МОНУ, Черкас. нац. ун-т. - Черкаси, 2020. - 40 с.

Дейнека О.І. Маркетингове забезпечення економічного розвитку регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.05 / Олена Іванівна Дейнека. – Львів : Ін-т  регіональних досліджень НАН України, 2008. - 20 с.

Дейнека О.І. Маркетингове забезпечення економічного розвитку регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.: спец. 08.00.05 / Олена Іванівна Дейнека. – Львів : Ін-т  регіональних досліджень НАН України, 2008. - 20 с.

Дєєва Н.М. Науково-методологічні основи формування, оцінки і управління потенціалом соціалізації економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.е.н. : спец. 08.00.03 / Надія Миколаївна Дєєва. – Дніпропетровськ :  Дніпропетровський нац. ун-т МОН України, 2007. - 35 с.

Димеденко І.В. Управління розвитком підприємств туристичного бізнесу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.:  спец. 08.00.04 / Ірина Віталіївна Димеденко. – Донецьк : Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі МОН України, 2007. - 18 с.

Дименко Р.А. Державне регулювання та стратегічний розвиток телекомунікаційної індустрії: теорія і методологія : автореф. ... док. екон. наук : 08.00.03 / Дименко Руслан Анатолійович ; МОНУ, Одеськ. нац. ун-т. - Одеса, 2020. - 40 с.

Діденко С.В. Розвиток землекористування в аграрній сфері регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.05 / Світлана Володимирівна Діденко. – Полтава : Полтавський нац. тех. університет, 2008. - 20 с.

Дідовець І.В. Підвищення ефективності управління об’єктами нерухомості територіальної громади міста : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.: спец.08.00.05 / Ірина Володимирівна Дідовець. – Донецьк : Інст.економіко-правових досліджень НАН України, 2007. - 19 с.

Добринь С.В. Управління коопераційними зв’язками підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.04 / Світлана Володимирівна Добринь. – Харків : Харківський нац. економ. університет МОН України, 2008. - 20 с.

Добрунік Т.П. Підвищення конкурентоспроможності фермерських господарств регіонального АПК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.: спец.08.00.04 / Тетяна Пилипівна Добрунік. – Миколаїв : Миколаївський держ. аграрнийу,  2008.  - 20 с.

Дочинець Н.М. Організаційно-економічні основи захисту інтересів споживачів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. :  спец. 08.00.07 / Наталя Мирославівна Дочинець. – Львів : Ін-т регіональних досліджень НАН України, 2008. - 20 с.

Дубницький В.І. Ринкова трансформація промислового комплексу регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.е.н. :  спец. 08.00.05 / Володимир Іванович Дубницький. - Одеса:  ІПРЕЕ          Д НАН України, 2008. - 36 с.

Дудка Т.В. Вимір та оцінка інвестиційної привабливості підприємств харчової промисловості : автореф. дис. .на здобуття  наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Тетяна Володимирівна Дудка. – Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2008. - 19 с.

Єгоркіна Т.О. Мотиваційний механізм управління витратами підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04/ Тетяна Олексіївна Єгоркіна. – Донецьк : Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі МОН України, 2008. - 17 с.

Єгоров В.П. Організаційно-економічний механізм управління системою дистрибуції підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.04 / Владислав Петрович Єгоров. – Донецьк : Донецький нац. ун-т. економіки  і торгівлі МОН України, 2008. - 20 с.

Ємцева Л.М. Управління ефективністю рекламної діяльності підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. :  спец.08.00.04 / Людмила Миколаївна Ємцева. – Донецьк : Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі МОН України, 2008.-  20 с.

Єпіфанова І.М. Організація системи обслуговування технічної бази машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Ірина Миколаївна Єпіфанова. - Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2007. - 20 с.

Жарська І.О. Формування маркетингової системи підприємства залізничного транспорту в сучасних умовах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.: спец.08.00.04 / Ірина Олександрівна Жарська. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський нац. ун-т залізничного транспорту, 2008. - 21 с.

Желєзняк А.М. Підвищення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Алла Михайлівна Желєзняк. – Львів : Львівський нац. аграрний університет, 2007. - 20 с.

Желізко О.О. Державне регулювання інституціональних змін системи економічної безпеки підприємництва : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Желізко Олексій Олександрович ; МОНУ, Подільський держ. аграрно-тех. ун-т. - Кам'янець-Подільський, 2020. - 21 с.

Жовнір Н.М. Стратегія і тактика підвищення якості праці на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.05 / Наталія Миколаївна Жовнір. – Харків : Харківська нац. академія міського господарства МОН України,  2008.  - 19 с.

Заблодська І.В. Організаційно-економічний механізм забезпечення регіональної промислової політики : автореф. ... док. екон. наук : 08.00.05 / Заблодська Інна Володимирівна ; НАНУ, Ін-т екон.-прав. досліджень. - Донецьк, 2008. - 38 с.

Завора Т.М. Формування житлової політики регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.05 / Таїна Миколаївна Завора. – Полтава : Полтавський нац. тех. університет, 2008.  - 20 с.

Завтур Д.О. Митно-тарифна політика в активізації розвитку причорноморського регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.05/ Дмитро Олександрович Завтур. – Львів : Ін-т регіональних досліджень НАН України, 2008.  - 19 с.

Зайцева Т.Г. Організаційно-економічний механізм розподілу та реалізації корпоративного контролю в акціонерних товариствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. :  спец. 08.00.04 / Тетяна Геннадіївна Зайцева. – Харків : НДЦ  Індустріальних проблем розвитку НАН України, 2008. -  20 с.

Зайченко К.С. Організаційне  забезпечення інноваційного розвитку малого промислового підприємства в умовах інформатизації економіки : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Зайченко Катерина Сергіївна ; МОНУ, Одеськ. нац. політех. ун-т. - Одеса, 2020. - 26 с.

Заремба В.М. Інституціональний механізм раціонального аграрного природокористування в регіоні:автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.06 / Віталій Миколайович Заремба. – Рівне : Нац. університет водного господарства  та природокорист., 2008. - 20 с.

Заремба П.О. Стратегія стабілізації та розвитку м’ясопереробної промисловості України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.е.н. : спец.08.00.03 / Павло Олександрович Заремба. – Донецьк : Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі МОН України, 2008. - 36 с.

Захарченко В.Ю. Організаційно-правові засади реформування системи державної служби в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.25.00.03/ Віталій Юрійович Захарченко. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський рег.  ін.-т держ. управління НА держ. управління при Президентові України, 2007. - 20 с.

Захожай К.В. Статистичне забезпечення управління місцевими бюджетами України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.10 / Констянтин Валерійович Захожай. – Київ : Київський нац. економ. ун-т., 2008. - 20 с.

Заярна Н.М. Управління фінансово-економічною діяльністю підприємств роздрібної торгівлі та її регулювання в ринкових умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.04 / Наталія Миколаївна Заярна. – Львів : Львівська комерц. академія, 2008. - 21 с.

Зелінська О.З. Активізація зовнішньоекономічної діяльності регіону в умовах єврорегіонального співробітництва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і рег. економіка" / Зелінська Олена Зінов'ївна ; МОНУ, Волинський нац. ун-т. - Луцьк, 2021. - 21 с.

Зосько С.В. Стимулювання інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.: спец.08.00.04 / Світлана Валеріївна Зосько. - Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2007. - 20 с.

Ібрагімов Е.Е. Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку телекомунікаційної галузі в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  к.е.н. : спец. 08.00.03 / Ернест Енверович Ібрагімов. – Київ : РВПС НАН України, 2008. - 21 с.

Іванцюра О.В. Ефективність функціонування птахо продуктового підкомплексу АПК Львівської області : автореф. дис. .на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.04 / Ольга Василівна  Іванцюра. – Львів : Львівський нац. аграрний університет, 2008.  - 20 с.

Ігнатенко М.В. Економічні регулятори ефективного розвитку промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.05/Микола Васильович Ігнатенко. - Ужгород : ДВНЗ "Ужгородський нац. ун-т" МОН України, 2008. - 20 с.

Ільченко С.В. Організаційно-методичні основи інституціонального реформування морських портів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Світлана Віталіївна Ільченко. - Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2008. - 20 с.

Ільчук П.Г. Інвестиційно-економічна стратегія конкурентоспроможності машинобудівної корпорації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Павло Григорович Ільчук. – Львів : Нац. ун-т."Львівська Політехніка" МОН України, 2008. - 24 с.

Калініна О.М. Бюджетування як метод управління оборотним капіталомпромислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.04 / Ольга Миколаївна  Калініна. – Харків : Харківський нац. економ. ун-т МОН України, 2007. - 20 с.

Калінічук Н.С. Формування оплати праці на підприємстві в контексті підвищення життєвого рівня : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Калінічук Надія Степанівна ; МОНУ, Терноп. нац. економ. ун-т. - Тернопіль, 2020. - 20 с.

Кальоба Л.Г. Управління банківською інвестиційною діяльністю в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.:  спец.08.00.08 / Лев Гнатович Кальоба. – Львів : Ін-т регіональних досліджень НАН України, 2008. - 21 с.

Карпенко О.А. Моделі та стратегії функціонування автотранспортних підприємств за умов циклічності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Олена Анатоліївна Карпенко. – Київ : Нац. транспортний ун-т  МОН України, 2008. - 18 с.

Карпіщенко М.Ю. Управління стратегіями просування інноваційної продукції (на прикладі хімічного виробництва) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.04 / Марина Юріївна Карпіщенко. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2008. - 20 с.

Ковальов А.І. Управління реструктуризацією підприємств переробної промисловості: теорія та практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.е.н. : спец.08.00.04 / Анатолій Іванович  Ковальов. - Одеса:ІПРЕЕД НАН України,2007. - 37 с.

Ковальова В.І. Управління поведінкою персоналу виробничої організації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. :  спец. 08.00.04 / Вікторія Іванівна Ковальова. – Харків : Харків. нац. економ. університет МОН України, 2008. - 19 с.

Ковальська Л.Л. Організаційно-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.е.н. : спец.08.00.05 /  Любов Леонідівна Ковальська. – Львів : Ін-т регіональних досліджень НАН України, 2008. - 33 с.

Ковальчук А.М. Мотиваційне управління економічною безпекою підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / Ковальчук Альона Миколаївна ; МОНУ, Укр. інженерно-педагог. акад. - Харків, 2021. - 25 с.

Ковзель М.О. Соціально-економічна ефективність експорту транспортних послуг України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.03 / Микола Олегович Ковзель. -  Харків : Укр  держ.академія залізничного транспорту,  2008.  - 20 с.

Ковтуненко Ю.В. Теоретико-методологічні засади диверсифікації інноваційного розвитку бізнес-структур в умовах інтелектуалізації економіки : автореф. ... док. екон. наук : 08.00.04 / Ковтуненко Юрій Володимирович ; МОНУ, Одеськ. нац. політех. ун-т. - Одеса, 2020. - 40 с.

Козій С.О. Удосконалення механізму підвищення ефективності використання рибогосподарського ресурсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.06 / Сергій Олександрович Козій. – Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2008. - 20 с.

Козловський А.Т. Контролінг інвестиційної діяльності на підприємствах молокопереробної галузі : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Козловський Адріан Тарасович ; МОНУ, Київськ. нац. ун-т., НАНУ, Ін-т економіки промисловості. - Київ, 2020.  - 28 с.

Колесник Ю.В. Активізація інноваційної діяльності підприємств на основі використання інформаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Юлія Володимирівна Колесник. - Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2008. - 20 с.

Колесников Є.В. Фінансова складова в результативності використання інноваційного потенціалу промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.: спец. 08.00.04 / Євген Володимирович Колесников. – Харків : Харківський нац. економ. університет МОН України, 2007. - 20 с.

Колесникова Н.М. Методолого-практичні основи ціноутворення на залізничому транспорті України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.е.н. : спец.08.00.04 / Ніна Михайлівна Колесникова.- Київ : Держ. економ.-технолог. університет транспорту МТЗ України, 2008. - 34 с.

Колмакова О.М. Формування механізму міжрегіонального перерозподілу трудових ресурсів із застосуванням стимулювання праці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. :  спец.08.00.05/ Олена Миколаївна Колмакова. – Харків : Харківська нац. академія мського господарства МОН України, 2008. - 21 с.

Колодій О.А. Державне регулювання банківської системи в умовах трансформації економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.: спец. 08.00.08 / Олена Анатоліївна Колодій. – Львів : Ін-т регіональних досліджень НАН  України, 2008. - 20 с.

Колодійчук І.А. Теоретико-методологічні засади формування територіально збалансованих систем управління відходами в регіонах України : автореф. ... док. екон. наук : 08.00.05 /  Колодійчук Ірина Анатоліївна ; НАНУ, ДУ "Ін-т рег. дослідж.". - Львів, 2020. - 40 с.

Колос І.В. Вартісно-орієнтоване управління підприємством (на прикладі підприємств легкої промисловості) : автореф. дис. на  здобуття наук. ступеня к.е.н.: спец.08.00.04 /  Ірина Василівна. - Київ: Київський нац. ун-т технологій та Дизайну, 2007. - 21 с.

Корольова Т.С. Ефективність наукових досліджень і використання інноваційного потенціалу вищого навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.04 / Тетяна Сергіївна Корольова. – Одеса : Одеський  державний економічний університет МОН України, 2008. -  20 с.

Корольчук О.П. Стратегія формування та розвитку вертикальних маркетингових систем на основі франчайзингових відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.е.н. : спец. 08.00.04 / Олександр Петрович Корольчук. – Донецьк : Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі МОН України, 2008. - 41 с.

Косицький К.В. Організація управління податковими зобов'язаннями промислового холдингу : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Косицький Костянтин Васильович ; НАНУ, Ін-т економіки промисловості. - Київ, 2020. - 28 с.

Костецька Н.І. Формування стратегії зниження витрат хлібопекарсьих підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.04 / Наталія Іванівна Костецька. -Тернопіль : Тернопільский нац. економ. ун-т, 2008. - 20 с.

Костюк О.С. Стратегічне планування та організація логістичної діяльності підприємств з оброблення деревини та виробництва виробів з деревини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.04 /  Ольга Святославівна  Костюк. – Ужгород : ДВНЗ "Ужгородський нац. ун-т" МОН України, 2008. - 21 с.

Кравченко В.В. Економічний механізм підвищення ефективності функціонування виробничого капіталу : автореф. дис. на  здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.03 / Віталій Володимирович Кравченко. - Львів: Ін-т зегіональних досліджень НАН України, 2008. - 19 с.

Кравченко О.Б. Організаційно-економічний механізм регулювання зайнятості населення в умовах інноваційного розвитку : автореф.дис.на здобуття наук.ступеня к.е.н. : спец. 08.00.03/ Олена Борисівна Кравченко. – Київ : НД Економічний інститут Мін-ва економіки України, 2008. - 19 с.

Кравченко О.С. Управління витратами обігу торговельних підприємств на основі компетентнісного підходу : автореф. дис. на  здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Олена Сергіївна Кравченко. – Донецьк : Донецький нац. ун-т  економіки і торгівлі МОН України, 2008. - 20 с.

Крайняк О.К. Економічне обгрунтування ефективності енергозберігаючих технологій виробництва насіння кормових культур : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.: спец. 08.00.04 / Олександр Костянтинович Крайняк. – Тернопіль : Тернопільський нац. економ. ун-т, 2008. - 20 с.

Крамченко Р.А. Форми і методи державного регулювання розвитку сфери послуг : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. :  спец.08.00.03/ Ростислав Анатолійович Крамченко. – Львів :  Ін-т регіональних досліджень НАН України, 2008. - 20 с.

Кривобок К.В. Управління процесами адаптації промислового підприємства до зовнішнього середовища : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кривобок Катерина Володимирівна ; МОНУ, Харків. нац. економ. ун-т. - Харків, 2020. - 20 с.

Криворак А.Д. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.:спец.08.00.04 / Андрій Дмитрович Криворак. - Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2008. - 20 с.

Крикавський В.Є. Формування державної інвестиційної політики у сфері будівництва логістичної інфраструктури : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Крикавський Віктор Євгенович  ; МОНУ, Нац. ун-т водного госп-ва та природокорист. - Рівне, 2020. - 24 с.

Кубай О.Г. Розвиток організаційно-функціональних структур управління в регіональних економічних системах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.05 / Оксана Григорівна Кубай. – Київ : РВПС НАН України, 2008. - 21 с.

Кудіна О.М. Формування ресурсної стратегії підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.04 / Ольга Миколаївна Кудіна. – Харків : Харківський нац. економ. ун-т МОН України, 2007. - 20 с.

Кужилєва О.В. Інноваційний потенціал торгової марки підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.04/ Оксана Володимирівна Кужилєва. – Донецьк : Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі МОН України, 2007. - 18 с.

Кулінич І.М. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств (на прикладі легкої промисловості) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. :  спец. 08.00.04 / Ірина Миколаївна Кулінич. – Київ : Київський нац. ун-т технологій та дизайну,2008. - 20 с.

Купріна Н.М. Теоретико-методологічні основи забезпечення конкурентоспроможності харчової промисловості України на засадах її персистентної трансформації: автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Купріна Наталія Михайлівна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса, 2021.  - 39 с.

Купчак П.М. Стратегічні пріоритети розвитку харчової промисловості України в умовах активизації інтеграційних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.03 / Павло Миронович Купчак. – Київ : РВПС НАН України, 2008. - 21 с.

Кустріч Л.О. Становлення сільськогосподарських підприємств на пореформеному етапі розвитку (на матеріалах Черкаської обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00. 04 / Лілія Олександрівна Кустріч. – Київ : ННЦ Ін-т  аграрної економіки, 2007. - 20 с.

Лайко О.І. Шляхи скорочення непродуктивного відтоку фінансового капіталу з економіки регіону (на прикладі Одеського регіону ) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.05 / Олександр Іванович Лайко. – Одеса :  ІПРЕЕД НАН України, 2008. - 20 с.

Лала О.М. Оцінка якості системи управління підприємствами швейної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.04 / Олена Миколаївна Лала. – Донецьк : Донецький нац. ун-т  економіки і торгівлі МОН України, 2008.  - 19 с.

Лапішко З.Я. Формування інфраструктури регіонального ринку цінних паперів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.08 / Зоряна Ярославівна Лапішко. – Львів : Ін-т зегіональних досліджень НАН України, 2008. - 20 с.

Ларіна К.В. Управління технічним переозброєнням підприємства на основі концепції маркетингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.: спец.08.00.04 / Катерина Володимирівна Ларіна. - Харків: Харківський  нац. економ. університет  МОН України, 2008. - 20 с.

Левицький В.В. Формування стратегій розвитку підприємств на засадах прогнозування кон’юнктури ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Віктор Володимирович Левицький. – Львів : Нац. ун-т "Львівська Політехніка" МОН України, 2008. -  22 с.

Левченко О.П. Розвиток виробництва та збуту зерна сільськогосподарськими підприємствами : автореф.дис.на здобуття наук.ступеня к.е.н.: спец.08.00.04 / Ольга Петрівна Левченко. –Дніпропетровськ : Дніпропетровський держ. аграрний ун-т, 2008. - 20 с.

Леонов Я.В. Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку підприємств водопостачання : автореф. дис.на здобуття наук. ступеня к.е.н.:  спец.08.00.04 / Ярослав Володимирович Леонов. – Харків : Харківська нац. академія міського господарства МОН України, 2008. - 21 с.

Лепак Р.І. Форми фінансової взаємодії банків і підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.08 / Роман Іванович Лепак. – Львів : Ін-т регіональних  досліджень НАН України, 2008. - 21 с.

Лізанець М.В. Прикордонний регіон в системі зовнішньоекономічних відносин в умовах європейських інтеграційних процесів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.05 / Мар'яна Василівна Лізанець. – Ужгород : ДВНЗ Ужгородський нац. ун-т МОН України, 2008. - 19 с.

Ліповська-Маковецька Н.І. Організаційно-економічні механізми формування та становлення регіонального ринку комерційної нерухомості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.05 / Наталія Іванівна Ліповська-Маковецька. – Львів : Ін-т регіональних досліджень НАН України, 2007. - 20 с.

Лісун Я.В. Організаційно-економічне забезпечення підвищення якості менеджменту промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Яніна Вікторівна Лісун. – Київ : Київський нац. ун-т  т ехнологій та дизайну, 2008. - 21 с.

Логачова О.В. Механізми регулювання антропогенних викидів парникових газів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.06 / Олена Вікторівна Логачова. – Донецьк : Донецкий держ. ун-т  управління МОН України, 2008. - 21 с.

Логвін В.М. Стратегічне планування соціально-економічних процесів машинобудівного підприємства на основі когнітивного підходу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.04 / Валерій Михайлович Логвін. – Харків : Харківський нац. економ. уіверситет МОН України, 2008. - 20 с.

Лопатинський Ю.М. Інституціональна трансформація аграрного сектора : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.е.н. : спец. 08.00.03 / Юрій Михайлович Лопатинський. – Київ : Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2007. - 36 с.

Лопатовський В.Г. Управління ризиками підприємства за умов нестабільного зовнішнього середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Віктор Григорович Лопатовський. – Київ : Київський нац. ун-т  харч. технологій, 2008.  - 20 с.

Лук'янченко О.О. Економіко-організаційне забезпечення розвитку комунальної містообслуговуючої сфери : автореф. ... док. екон. наук : 08.00.05 / Лук'янченко Олександр Олексійович ; НАНУ,  Ін-т екон.-прав. досліджень. - Донецьк, 2008. - 38 с.

Лупак Р.Л. Конкурентоспроможність торговельного підприємства та механізм її забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Руслан Любомирович Лупак. – Львів : Львівська комерц. академія, 2008. - 21 с.

Лутай Л.А. Механізм формування та регулювання дисциплінарних відносин у сфері праці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.е.н.: спец.08.00.07 / Лариса Анатоліївна Лутай. - Донецьк: Донец.Нац.Універ.МОН України, 2010. - 35 с.

Мазій Н.Г. Шляхи удосконалення управління земельними ресурсами (на прикладі Львівської обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.06 / Наталія Григорівна Мазій. – Київ : Нац.Аграрний Універс. МОН України, 2008. - 18 с.

Макарюк О.В. Обгрунтування управлінських рішень в умовах неповної визначеності в системі менеджменту підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.04 / Олексій Васильович Макарюк. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2008. - 20 с.

Максимова О.С. Економічне обґрунтування ресурсного потенціалу гірнорудних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Олена Сергіївна Максимова. - Кривий Ріг : Криворізький тех. ун-т, 2008. - 20 с.

Максимович О.М. Раціоналізація використання природно-ресурсного потенціалу АПК Івано-Франківської області : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Максимович Оксана Михайлівна ; НАНУ, Рада по вивч. продукт. сил України. - Київ, 2008. - 22 с.

Максимюк С.В. Управління діяльністю підприємств в кризових  ситуаціях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.: спец.08.00.04 / Сергій Васильович Максимюк. – Київ : ПВНЗ Європейський ун-т МОН України, 2008. - 21 с.

Макухіна Н.О. Управління комерційною діяльністю торговельних підприємств на основі вдосконалення інформаційного забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук.ступеня к.е.н. : спец. 08.00.04/ Наталія Олегівна Макухіна. – Львів : Львівська комерц. академія, 2008. - 21 с.

Маловичко А.С. Вплив ризик-менеджменту на інвестиційну привабливість підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Андрій Сергійович Маловичко. -  Донецьк : Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі МОН України, 2007. - 19 с.

Мандрик В.О. Економічне регулювання рекультивації земель, порушуваних діяльністю підприємств вугільної промисловості:автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. :  спец. 08.00.06 / Василь Олегович Мандрик. – Львів : Нац. лісотехнічний ун-т України, 2008. - 20 с.

Мартинюк В.М. Підвищення конкурентоспроможності продукції молочного скотарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Віра Михайлівна Мартинюк. – Львів : Львівський нац. аграрний університет, 2008. - 20 с.

Мартишев П.А. Регулювання розвитку агропродовольчого виробництва в умовах посилення волатильності світових цін : автор            еф. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Мартишев Павло Андрійович ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАНУ". -  Київ, 2020. - 20 с.

Масна О.І. Фінансове забезпечення мікрокредитування малого та середнього бізнесу в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.08 / Орислава Іванівна Масна – Львів : Ін-т регіональних досліджень НАН України,  2008.  - 20 с.

Мастило А.Я. Державне регулювання економічним розвитком ринку інтелектуальної власності : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Мастило Андрій Ярославович ; ВНЗ Нац. акад. управління. - Київ, 2020. - 20 с.

Матвієнко М.В. Управління основним капіталом морських торговельних портів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.04 / Марина Валеріївна Матвієнко. – Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2007. - 18 с.

Матюх С.А. Удосконалення оплати праці в Україні на основі використання досвіду країн Європейського союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.: спец.08.00.07 / Сергій Анатолійович Матюх. – Львів : Ін-т регіональних досліджень НАН України, 2007. - 20 с.

Махнарилов Ю.В. Механізм накопичення коштів для інвестування підприємств легкої промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Юрій Васильович Махнарилов. – Київ : Київський нац. ун-т технологій та дизайну, 2008. - 20 с.

Мацапура О.В. Регулювання публічних закупівель при використанні інвестиційних програм : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Мацапура Олена Василівна ; МОНУ, Київськ. нац. ун-т будівництва та архітектури. - Київ, 2020. - 21 с.

Машканцева С.О. Умови та параметри нормалізації розвитку морських транспортних підприємств України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Світлана Олександрівна Машканцева. - Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2008. - 20 с

Медведенко О.В. Обґрунтування основних напрямів розвитку підприємств дитячого харчування в Україні на основі маркетингових досліджень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.: спец. 08.00.04 / Олена Василівна Медведенко. – Київ :  Київський нац. ун-т харч. технологій, 2007. - 20 с.

Медвідь М.М. Фінансова безпека регіонів України (на прикладі Харківської області) : автореф. дис. на здобуття  наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.05 / Михайло Михайлович Медвідь. – Полтава : Полтавський нац. тех. університет,2008. - 20 с.

Мельник А.О. Управління трансфертним ціноутворенням на підприємстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.:  спец.08.00.04 / Алла Олександрівна Мельник. – Харків : Харківський нац. економ. університет МОН України, 2007. - 19 с.

Мельник Л.І. Управління інноваційними процесами машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04/Леонід Іванович Мельник. – Львів : Нац. ун-т "Львівська Політехніка" МОН України, 2007. -  22 с.

Мельник Т.С. Методологія маркетингових досліджень у залізничних пасажирських перевезеннях далекого сполучення : автореф.  ... док. екон. наук : 08.00.04 / Мельник Тетяна Степанівна ; МОНУ, Нац. транспортний ун-т. - Київ, 2020. - 36 с.

Мельник Ю.О. Управління ефективністю виробництва на підприємствах з переробки плодоовочевої продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Юлія Олегівна Мельник. – Тернопіль : Тернопільський нац. економ. ун-т, 2008.  - 20 с.

Миклуш Т.С.  Еколого-економічні засади розвитку комплексного природокористування у Карпатському регіоні : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Миклуш Тарас Степанович ; МОНУ, Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України. - Київ, 2020. - 22 с.

Миронова О.М. Поведінковий підхід до антикризового менеджменту персоналу підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.: спец.08.00.04 / Ольга Миколаївна Миронова. – Харків : Харківський нац. економ. університет МОН України,  2007.  - 20 с.

Митрохіна Ю.П. Стратегічне маркетингове управління збутом підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Юлія Павлівна Митрохіна. – Донецьк : Донецький нац. ун-т  економіки і торгівлі МОН України, 2008. - 19 с.

Мишко О.А. Підвищення ефективності управління корпоративною власністю  в регіоні : автореф. дис. .на здобуття наук. ступеня к.е.н.: спец.08.00.05 / Ольга Анатоліївна Мишко. – Львів : Ін-т регіональних досліджень НАН України, 2007. - 20 с.

Мігай Н.Б. Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності використання науково-технічного потенціалу машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття  наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04/ Наталя Борисівна Мігай. - Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2008. - 20 с.

Мірошниченко П.І. Активізація використання інвестиційного потенціалу регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.: спец. 08.00.05 / Павло Іванович Мірошниченко. – Донецьк : Інст. економіко-правових досліджень НАН України, 2007. - 19 с.

Міщенко С.Г. Податкове стимулювання економічного росту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.е.н .: спец. 08.00.08 / Сергій Геннадійович Міщенко. – Донецьк : Донецький нац. ун-т МОН України, 2008. - 36 с.

Мних М.В. Страхування як механізм надання гарантій підприємницької діяльності та соціального захисту населення: сучасна теорія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.е.н. : спец. 08.00.03 / Микола Володимирович Мних.  - Київ : Ін-т економіки та прогнозування НАНУ, 2007.  - 36 с.

Моран О.І. Розвиток туристичного ринку в економічній системі регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.05 / Олександр Ігорович Моран. – Львів : Ін-т

Мормуль Н.І. Регулювання соціально-трудових відносин у сфері охорони прац і: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.07 / Наталія Іллівна Мормуль. – Донецьк :  Донецький нац. ун-т МОН України, 2008. - 20 с.

Морщагін О.В. Державна інноваційна політика в умовах формування інноваційної моделі розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.03 / Олексій Валерійович Морщагін. - Донецьк : Донецьк. нац. ун-т економіки і торгівлі  МОНУ, 2008. - 18 с.

Музиченко-Козловська О.В. Економічне оцінювання та регулювання туристичної привабливості території : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.03 / Оксана Володимирівна Музиченко-Козловська. – Львів : Нац. ун-т "Львівська Політехніка" МОН України, 2007. -  21 с.

Мурсалімова Н.Р. Механізми корпоративного управління недержавним вищим навчальним закладом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.04 / Наталія Рауфівна Мурсалімова. – Донецьк : Донецький нац. ун-т МОН України, 2010. - 20 с.

Мухавиш С.Алі А.-А. Формування комплексної інформаційної системи управління на підприємстві (на прикладі машинобудування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.04 / Саламех Алі Аль-Аудат. - Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2007. - 19 с.

Мущинська Н.Ю. Регіональні особливості зниження рівня тінізації економіки : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Мущинська Наталя Юріївна ; МОНУ, Харків. нац. ун-т  міськ. госп-ва. - Харків, 2008. - 22 с.

Назаренко Н.С. Інформаційно-методичне забезпечення обгрунтування управлінських рішень малих та середніх підприємств машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 /  Наталія Сергіївна Назаренко. – Хмельницький : Хмельницький нац. ун-т, 2008. - 21 с.

Назаренко Н.С. Інформаційно-методичне забезпечення обґрунтування управлінських рішень малих та середніх підприємств машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.04 / Наталія Сергіївна Назаренко. – Хмельницький : Хмельницький нац. ун-т, 2008. -  21 с.

Найчук-Хрущ М.Б. Формування та економічне оцінювання діяльності холдингових структур у машинобудуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04/ Марта Богданівна Найчук-Хрущ. – Львів : Нац. ун-т «Львівська Політехніка» МОН України, 2007. - 24 с.

Насадюк І.Б. Вплив приєднання до валютної зони на розвиток національних економік : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.02 / Ірина Богданівна Насадюк. – Київ : Ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2008. - 19 с.

Небога Т.В. Теоретико-методичне забезпечення інноваційного розвитку інфокомунікаційної сфери національної економіки : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Небога Тетяна Василівна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса, 2021. - 21 с.

Недодаєва Н.Л. Еколого-економічна стратегія розвитку вугільної промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.е.н. : спец.08.00.06 / Наталія Лазарівна Недодаєва. – Дніпропетровськ : ДВНЗ "Національний гірничий університет" МОН України. - 2007. - 36 с.

Несторишен І.В. Формування системи гнучкого планування на підприємствах машинобудування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.: спец.08.00.04 / Ігор Васильович Несторишен. – Хмельницький : Хмельницький нац. ун-т, 2008. - 20 с.

Новікова Н.М. Управління дебіторською заборгованістю торговельного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Наталія Миколаївна Новікова. – Київ : Київський нац. торг.-економ. ун-т, 2008. - 21 с.

Овчаренко О.В. Комплексна оцінка рівня загроз та механізм забезпечення економічної безпеки регіону : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Овчаренко Ольга Вікторівна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса, 2020. - 24 с.

Овчиннікова Т.В. Використання соціально-психологічних методів управління в сільськогосподарських підприємствах (на матеріалах Львівської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.04 / Тетяна Володимирівна Овчиннікова. – Львів : Львівський нац. аграрний університет,  2008.  - 20 с.

Олефір І.М. Управління стивідорною діяльністю в морських торговельних портах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Ірина Михайлівна Олефір. – Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2007. - 19 с.

Омаров Шахін Анвер Огли Діагностика результатів діяльності коксохімічних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. :  спец. 08.00.04 / Шахін Анвер Огли Омаров. - Харків:НДЦ  Індустріальних проблем розвитку НАН України, 2010.-20 с.

Опенько І.А. Еколого-економічні засади раціонального використання та охорони земель лісогосподарського призначення в умовах децентралізації влади : автореф. дис. ... док. екон. наук : 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища" / Опенько Іван Анатолійович ; МОНУ, Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України. - Київ, 2021. - 45 с.

Оприсок М.Д. Інституціональні фактори розвитку і функціонування системи підприємництва в регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.05 / Мирослава Дмитрівна Оприсок. – Ужгород : Ужгородський нац. ун-т МОН України, 2008. - 20 с.

Орєхова К.В. Оцінювання фінансової стійкості підприємства з урахуванням руху капіталу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Катерина Віталіївна Орєхова. - Харків: Харківський нац. економ. університет МОН України, 2008. - 20 с.

Осадца З.І. Економічна оцінка мотивації трудової діяльності на підприємствах в сучасних умовах  : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Осадца Зоряна Ігорівна ; НАНУ, Ін-т рег. дослідж. - Львів, 2007. - 22 с.

 Останкова О.С. Організаційно-управлінські аспекти становлення та функціонування інформаційно-технологічних підприємств : автореф.дис.на здобуття наук.ступеня к.е.н. : спец. 08.00.04 / Олена Сергіївна Останкова. – Київ : Київський нац. економ. ун-т, 2007. - 20 с.

Островська Г.Й. Управління вартістю вертикально-інтегрованих підприємств нафтогазової промисловості : автореф. дис. на  здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.04 / Галина Йосипівна Островська. – Тернопіль : Тернопільський нац. економ. ун-т., 2007. - 20 с.

Павліщук О.П. Критерії та індикатори сталого розвитку лісового господарства в контексті формування національної лісової політики України(на прикладі підприємств Львівського обласного управління лісового господарства) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.06 / Оксана Петрівна Павліщук. – Львів : Нац. лісотехнічний ун-т України, 2007. - 20 с.

Павлов В.В. Стратегічні вектори розвитку національної економіки на інноваційних засадах : автореф. ... док. екон. наук : 08.00.03 / Павлов Владислав Владиславович ; ВНЗ Нац. акад. управління. - Київ, 2020. - 38 с.

Падерін І.Д. Підвищення економічної ефективності промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.е.н. : спец.08.00.04 / Іван Дмитрович Падерін. - Донецьк: Інститут економіки промисловості НАН України, 2008. - 28 с.

Панкова М.М. Інвестиційне забезпечення стратегічних планів розвитку промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Марина Михайлівна Панкова. – Донецьк : Інститут економіки промисловості НАН України, 2008. - 20 с.

Паннір Франк Удосколналення організаційно-економічного механізму матеріального стимулювання на підприємствах ГМК : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.04 / Франк Паннір.-Кривий Ріг : Криворізький тех. ун-т, 2008. - 20 с.

Пастернак Є.Л. Оцінювання конкурентних позицій підприємства в процесі формування його маркетингової стратегії (на прикладі меблевої галузі України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Євген Любомирович Пастернак. – Київ : Київський нац. економ. ун-т., 2008. -  20 с.

Пелех О.Б. Структурний аналіз національної економіки і структурна політика в Україні : автореф. ... док. екон. наук : 08.00.04 / Пелех Оксана Богданівна ; МОНУ, Черкас. нац. ун-т. - Черкаси, 2020. - 36 с.

Пелюх О.Р. Оцінювання еколого-економічної ефективності переформування похідних ялинових насаджень в умовах Українських Карпат : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Пелюх Оксана Романівна ; МОНУ, Нац. ун-т водного госп-ва та природокорист. - Рівне, 2020. - 24 с.

Перловська Н.В. Моніторинг управління грошовими потоками підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. :  спец. 08.00.08 / Наталія Вікторівна Перловська. – Донецьк : Донецький нац. ун-т МОН України, 2008. - 20 с.

Петрова Н.Б. Формування стратегії управління розвитком електроенергетики регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.05 / Надія Борисівна Петрова. – Харків : Харківський нац. академія міського господарства МОН України, 2008. - 20 с.

Петрова Н.В. Формування оборотних коштів промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.04 / Наталія Василівна Петрова. – Одеса : Одеський державний економічний університет МОН України, 2007. - 18 с.

Петросянц К.В. Управління податковими платежами малого підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.04 / Каріне Вартанівна Петросянц. – Харків : Харків. нац. економ. Університет МОН України, 2007. - 20 с.

Петруха Н.М. Державне регулювання інтегрованих корпоративних об'єднань в умовах соціоекономічної модернізації національної аграрної політики : автореф. ... канд. екон. наук : 08,00.03 / Петруха Ніна Миколаївна ; МОНУ, Київськ. нац. ун-т будівництва та архітектури. - Київ, 2020. - 24 с.

Пирожков Л.С. Статистичне забезпечення політики взаємодії держави з СОТ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.10 / Леонід Сергійович Пирожков. – Київ : Київськ. нац. економ. ун-т., 2008. - 20 с.

Писарчук О.В. Синтез системи управління інноваційним розвитком машинобудівного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Оксана Володимирівна Писарчук. – Харків : Харківський нац. економ. університет МОН України, 2008. - 20 с.

Піжук О.І. Цифрова трансформація економіки України : автореф. дис. ... док. екон. наук : 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством" / Піжук Ольга Іванівна ; Мін-во фінансів України, Ун-т держ. фіскальної служби України. - Ірпінь, 2021 - 35 с.

Пляскіна А.І. Стратегія гнучкого ціноутворення на кінцеву продукцію підприємств молочної галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Альона Ігорівна Пляскіна. – Київ : Київський нац. ун-т харч. технологій., 2008. - 20 с.

Подлевська О.М. Економіко-екологічна ефективність використання земель сільськогосподарського призначення в умовах реформування земельних відносин : автореф. дис. на  здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.06 / Оксана Мирославівна Подлевська. – Рівне : Нац. ун-т водного господарства та природокорист., 2008. - 20 с.

Познанська І.В. Економічні основи ефективного функціонування судноплавних компаній України на світовому фрахтовому ринку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.04 / Інна Володимирівна Познанська. – Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2008. - 18 с.

Польовський А.М. Еколого-економічні засади удосконалення національної лісової політики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.06 / Андрій  Михайлович Польовський. – Львів : Нац. лісотехнічний ун-т України, 2008.  - 20 с.

Пономаренко С.Ю. Підвищення інвестиційної привабливості підприємст вугледобувної промисловості : автореф. дис. на  здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.04 / Станіслава Юріївна Пономаренко. – Донецьк : Інститут економіки промисловості НАН України, 2008. - 20 с.

Попівняк Р.Б. Організаційно-економічне обгрунтування розвитку кооперативів в аграрному секторі : автореф. дис. на здобуття наук.ступеня к.е.н. : спец. 08.00.04 / Роман Богданович Попівняк. – Львів : Львівськ. нац. аграрний ун-т, 2007. - 20 с.

Попович Т.М. Організаційно-економічний механізм регулювання ринку споживчих товарів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.03 / Тамара Миколаївна Попович. – Тернопіль : Тернопільський нац. економ. ун-т, 2008. -  20 с.

Портнова Г.О. Механізм вибору виду і оцінки ефективності реструктуризації промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.: спец.08.00.04 / Галина Олександрівна  Портнова. – Донецьк : Інститут економіки промисловості НАН України, 2008. - 20 с.

Потриваєв А.І. Формування і раціональне використання фінансових ресурсів аграрних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.04 / Анатолій Іванович Потриваєв. – Сімферополь : Південний філіал "Кримський агротехнол. ун-т" Нац. аграрний ун-т, 2008. - 20 с.

Прилєпова М.О. Організаційно-економічний механізм формуванняі управління вартістю реалізації будівельного проекту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. :  спец. 08.00.04/Марина Олександрівна Прилєпова. -  Харків : Харківська. нац. академія міського господарства  МОН України, 2008. - 20 с.

Пробоїв О.А. Формування та нарощування стратегічного потенціалу підприємств інструментами фінансового інжинірингу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. :  спец. 08.00.04 / Ольга Анатоліївна Пробоїв. – Донецьк :  Інститут економіки промисловості НАН України, 2008.  - 20 с.

Протопопенко Г.О. Організаційні форми і механізми управління збутовою діяльністю промислового підприємства : автореф. дис. на  здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Ганна Олександрівна Протопопенко. - Одеса:Одеський державний економічний університет МОН України, 2008. - 20 с.

Проценко Н.Б. Організаційно-економічний механізм забезпечення довгострокової економічної стійкості промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  к.е.н. : спец.08.00.04 / Наталія Борисівна Проценко. – Донецьк : Інститут економіки промисловості НАН  України, 2008. - 20 с.

Процик І.С. Мотивування керівників в системі управління підприємством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Ірина Степанівна Процик. – Львів : Нац. ун-т "Львівська Політехніка" МОН України, 2007. - 25 с.

Прус Л.Р. Управління конкурентоспроможністю вищих навчальних закладів на засадах бенчмаркінгу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Людмила Романівна Прус. – Тернопіль : Тернопільський нац. економ. ун-т, 2008. - 20 с.

Пугачов І.Г. Моделювання процесів інтеграції електронного бізнесу в структуру комерційного банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. :  спец. 08.00.11 / Ігор Генрихович  Пугачов. - Донецьк: Донецький нац. ун-т МОН України, 2007. - 20 с.

Пугачов І.Г. Моделювання процесів інтеграції електронного бізнесу в структуру комерційного банку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.11 / Ігор Генрихович Пугачов. – Донецьк : Донецький нац. ун-т МОН України, 2007. - 20 с.

Пудрик Д.В. Регулювання зовнишньоекономічної діяльності промислового підприємства:автореф.дис.на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Денис Валерійович Пудрик. - Донецьк: Інститут Економіки Промисловості НАН України, 2008. - 20 с.

Пушак Г.І. Регіональні фактори розвитку видавничо-поліграфічного комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  к.е.н. : спец. 08.00.05 / Галина Іванівна Пушак. – Ужгород : ДВНЗ "Ужгородський нац. ун-т" МОН України, 2008.  - 20 с.

П'ятницька Г.Т. Формування стратегії розвитку підприємств ресторанного господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.е.н. : спец. 08.00.04 / Галина Тезіївна П'ятницька. – Київ : Київський нац. торг.-економ. ун-т, 2008.  - 43 с.

Радченко О.П. Структурно-функціональне забезпечення розвитку агропромислового комплексу в умовах глобалізації: теорія і методологія : автореф. ... док. екон. наук : 08.00.03 / Радченко Олександр Петрович ; МОНУ, Одеськ. нац. ун-т. - Одеса, 2020. - 40 с.

Расулова У.С. Оперативне планування на торговельному підприємстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.04 / Уляна Сергіївна Расулова. – Донецьк : Донецький нац. у-т економіки і торгівлі МОН України, 2007. - 18 с.

Ревко А.М. Соціогуманітарний простір та його вплив на розвиток регіональних господарських систем : автореф. ... док. екон. наук : 08.00.05 / Ревко Альона Миколаївна ; МОНУ, Черніг. нац. технол. ун-т. - Чернігів, 2020. - 38 с.

регіональних досліджень НАН України, 2008. - 20 с.

Рисін М.В. Організаційно-економічний механізм нарощування банками обсягів довгострокових кредитів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.08. - Марія  Віталіївна Рисін. – Львів : Ін-т регіональних досліджень НАН України, 2007. - 20 с.

Рогов В.Г. Економічне стимулювання розвитку підприємств суднобудування України : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Рогов В'ячеслав Георгійович ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса, 2021. - 21 с.

Романович Р.А. Особливості функціонування аграрних підприємств регіону в умовах трансформації земельних відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. :  спец. 08.00.05 / Рудольф Антонійович Романович. - Ужгород: ДВНЗ "Ужгородський нац. ун-т" МОН України,  2008. - 20 с.

Ромусік Я.В. Політика формування конкурентних переваг галузі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. :  спец. 08.00.03 / Яніна Василівна Ромусік. – Київ : Ін-т економіки та прогнозування НАН України,2008. -19 с.

Росецька Ю.Б. Інституційні форми розвитку конкурентних відносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.01 / Юлія Болеславівна Росецька. – Одеса : Одеський державний економічний університет МОН України,2007. - 20 с.

Руденко Л.В. Порівняльна оцінка сучасного розвитку шахтарських міст Донбасу : автореф. дис. на здобуття наук .ступеня к.е.н.: спец. 08.00.05 / Людмила Валеріївна Руденко. - Донецьк: Інст.економіко-правових досліджень НАН України, 2008. - 19 с.

Рябич О.М. Організаційно-економічне забезпечення ефективності скорочення викидів парникових газів в атмосферу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.06 / Оксана Михайлівна Рябич. - Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2008. - 20 с.

Садова У.Я. Формування соціальної політики та механізм її реалізації в регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.е.н. : спец.08.00.07 / Уляна Ярославівна Садова. – Львів : Ін-т регіональних досліджень НАН України, 2007. - 40 с.

Сазонець О.М. Інформатизація світогосподарського розвитку в умовах глобалізації:автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  д.е.н. : спец. 08.00.02 / Ольга Миколаївна Сазонець. – Донецьк : Донецький нац. ун-т. МОН України, 2008. - 39 с.

Свида  І.В. Регіональні механізми розвитку готельного бізнесу в умовах ринкової економіки (на матеріалах Закарпатської області ) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.05 / Іванна Василівна Свида. – Ужгород :  ДВНЗ Ужгород. нац. ун-т МОН України, 2008. - 20 с.

Свидрук І.І. Формування систем управління в підприємствах електронної торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Ірена Ігорівна Свидрук. – Львів : Львівська комерц. академія, 2007. - 20 с.

Сейдаметова Л.Д. Оптимізація організаційно-економічного механізму управління інвестиціями в житловому будівництві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.04 / Лейла Діляверівна Сейдаметова. – Харків :  Харківська нац. академія міського господарства МОН України, 2008. - 20 с.

Секірож Я.В. Інноваційне забезпечення стійкого розвитку підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / Секірож Ярослав Васильович ; МОНУ, Укр. інженерно-педагог. акад. - Харків, 2021. - 25 с.

Сивак Р.Б. Управління ланцюгами створення цінності продукту: логістичний підхід : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Роман Богданович Сивак. - Тернопіль : Тернопільський нац. економ. ун-т, 2008. - 20 с.

Сидорук Б.О. Еколого-економічні механізми раціонального використання і охорони водних ресурсів:автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.06 / Борис Орестович Сидорук. – Рівне : Нац. університет водного господарства та природокорист., 2008. - 16 с.

Сітнікова Н.П. Організаційно-економічні важелі формування соціально орієнтованої ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.03 / Наталія Петрів        на Сітнікова. – Київ : НД Економічний ін.-т Мін-ва  економ. України, 2007. - 20 с.

Скворцов І.Б. Економічне оцінювання та управління інвестиційною діяльністю машинобудівного підприємства: теорія, методологія, механізми : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  д.е.н.: спец.08.00.04 / Ігор Борисович Скворцов. – Львів :  Нац. ун-т "Львівська Політехніка" МОН України, 2008. -  42 с.     

Скорик Н.В. Організаційно-економічний основи розвитку та регулювання традиційного природокористування і господарювання в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.06/ Наталя Володимирівна Скорик. -  Одеса :  ІПРЕЕД НАН України, 2008. - 20 с.

Скотний П.В. Організаційно-економічне забезпечення активізації єврорегіонального співробітництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.05 / Павло Валерійович Скотний. – Львів : Ін-т регіональних досліджень НАН України, 2008. - 20 с.

Скрипник Н.А. Управління кадровим потенціалом стійкого інноваційного розвитку підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / Скрипник Наталія Анатоліївна ; МОНУ, Одеськ. нац. політех. ун-т. - Одеса, 2021. - 24 с.

Славінський В.І. Фінансово-кредитний механізм формування капіталу торгівельних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.: спец.08.00.08 / Валерій Іванович Славінський.  Донецьк : Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі МОН України, 2008. - 20 с.

Смірнова К.В. Удосконалення економічних методів управління природоохоронною діяльністю на регіональному рівні : автореф. дис. на здобуття наук.ступеня к.е.н. : спец. 08.00.06 / Катерина Володимирівна Смірнова. – Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2007. - 20 с.

Смолюк В.Л.

Снігова О.Ю. Детермінанти та імперативи структурної трансформації економіки старопромислових регіонів України : дис. на автореф. ... док. екон. наук : 08.00.03 ; 08.00.05 / Снігова Олена Юріївна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса, 2021. - 40 с.

Собкевич О.В. Розвиток фондового ринку України як чинник підвищення рівня економічної безпеки держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.21.04.01 / Оксана Володимирівна Собкевич. – Київ : Нац. інститут проблем міжнародної безпеки, 2008. - 20 с.

Соломенко О.Є. Управління ризиком на малих підприємствах легкої промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Оксана Єліївна Соломенко. – Київ :  Київський нац. ун-т технологій та дизайну, 2008. - 21 с.

Сорока Н.В. Організаційно-інвестиційне забезпечення розвитку локомотивного господарства залізниць : автореф. дис. на  здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Наталія Володимирівна Сорока. – Київ : Держ. економ.-технолог. університет транспорту МТЗ України, 2008. - 19 с.

Спіцина Н.М. Інформаційний сервіс у системі управління торговельним підприємством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Надія Миколаївна Спіцина.- Донецьк : Донецький нац. ун-т. економіки і торгівлі МОН  України, 2008. - 20 с.

Станіславик О.В. Теоретико-методичні основи оцінювання інноваційного потенціалу промислових підприємств (на прикладі машинобудування) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Олена В'ячеславівна Станіславик. – Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2008. - 20 с.

Стасюк Н.В. Організаційно-економічний механізм управління товарооборотом підприємств:автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Наталія Вікторівна Стасюк. – Донецьк : Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі МОН України, 2008. - 18 с.

Степанова О.В. Організаційно-економічні основи соціально відповідального управління промисловими підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.04 / Олена Вікторівна Степанова. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2008. - 19 с.

Сторожев В.В. Оптимізація параметрів транспортних засобів в мультимодальних системах доставки вантажів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.т.н. : спец.05.22.01 / Володимир Валентинович Сторожев. – Одеса : Одеський нац. морський ун-т, 2008. - 20 с.

Ступницька Т.М. Підвищення ефективності використання основного капіталу підприємств харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.: спец.08.00.04 / Тетяна       Михайлівна Ступницька. - Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2008. - 19 с.

Таньков К.М. Формування системи обслуговування машинобудівного підприємства за маркетингово-логістичним підходом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.04 / Костянтин Миколайович Таньков. – Харків : Харківський нац. економ. університет МОН України, 2008. - 20 с.

Тараруєв Ю.О. Удосконалення механізму оцінки інтелектуальних активів будівельних підприємств : автореф. дис. на здобуття  наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Юрій Олександрович Тараруєв. – Харків : Харківська нац. академія міського господарства МОН України, 2008. - 21 с.

Татарин Н.Б. Регулювання розвитку фондового ринку в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.: спец. 08.00.08 / Наталія Богданівна Татарин. – Львів : Ін-т регіональних досліджень НАН України, 2007. - 20 с.

Терешко Ю.В. Методи оцінки ефективності впровадження інформаційних систем управління підприємством поштового зв'язку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.: спец. 08.00.04 / Юлія Володимирівна Терешко. - Одеса: Одеська нац. академія зв'язку, 2008. - 20 с.

Терлецька Ю.О. Формування та впровадження ефективної системи антикризового менеджменту на підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.: спец. 08.00.04 / Юлія Олегівна Терлецька. – Ужгород : ДВНЗ Ужгородський нац. ун-т МОН України, 2008. - 23 с.

Теслюк С.Р. Розвиток організаційно-економічних відносин у молокопродуктовому підкомплексі регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Світлана Романівна Теслюк. – Львів : Львівський нац. аграрний ун-т, 2008. - 20 с.

Тимохин В.М. Теоретико-методологічні засади моделювання економічної динаміки : автореф. ... док. екон. наук : 08.00.11 / Тимохин Володимир Миколайович ; МОНУ, Донецьк. нац. ун-т. - Донецьк, 2007. - 38 с.

Тимошевський В.В. Економіко-екологічні аспекти раціонального використання сільськогосподарських угідь у степовій зоні України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.06 / Владислав Вікторович Тимошевський. – Київ : Нац. аграрний ун-т МОН України, 2008. - 19 с.

Тишенко Д.О. Формування стратегії інноваційного розвитку коксохімічних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Дмитро Олександрович Тишенко. – Харків : НДЦ Індустріальних проблем розвитку НАН України, 2007. - 19 с.

Ткаченко Н.І. Диференційна рента та механізми її реалізації в надрокористуванні : автореф.дис.на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.01 /  Наталія Іллівна Ткаченко. – Дніпропетровськ : ДВНЗ "Національний гірничий ун-т" МОН України. - 2008. - 18 с.

Ткаченко О.М. Організаційно-економічні основи підвищення конкурентоспроможності підприємств кондитерської промисловості України:автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Ольга Миколаївна Ткаченко. – Київ :   Київськ. нац. ун-т харч. технологій, 2007. - 19 с.

Ткаченко Т.П. Підприємництво як основа формування середнього класу в Україні (організаційно-управлінськи засади) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.03 / Тетяна Петрівна Ткаченко. – Київ : Ін-т. законодавства ВР України, 2008. - 23 с.

Ткачук І.А. Стратегічне управління маркетинговою товарною політикою підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Ілля Анатолійович Ткачук. – Донецьк : Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі МОН України, 2008. - 19 с.

Товканець С.А. Формування і використання виробничого потенціалу регіону в умовах ринкових перетворень (на матеріалах Закарпатської області) : автореф.дис.на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.05 / Сергій Антонович Товканець. – Ужгород : ДВНЗ "Ужгородський нац. ун-т " МОН України, 2008. - 20 с.

Толстікова О.В. Формування механізму соціально-економічної мотивації персоналу підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Ольга Валентинівна. – Харків :  Харківський нац. економ. ун-т МОН України, 2008. - 18 с.

Томах В.В. Управління якістю трудового життя персоналу промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.04 / Вікторія Володимирівна Томах. – Харків : Харківський нац. економ. університет МОН України, 2008. - 20 с.

Траченко Л.А. Підвищення ефективності управління якістю продукції на підприємствах харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.: спец.08.00.04 / Людмила Анатоліївна Траченко. – Одеса : Одеський державний економічний університет МОН України, 2008. - 19 с.

Трофімчук О.Р. Управління конкурентоспроможністю торговельних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  к.е.н. : спец.08.00.04 / Олександр Романович Трофімчук. - Львів : Львівський комерц. академія, 2008. - 19 с.

Уманець Т.В. Методологія оцінки регіонального економічного розвитку в умовах трансформації економіки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.е.н. : спец. 08.00.05 / Тетяна Василівна Уманець. - Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2008.-  38 с.

Управління розвитком трудового потенціалу підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.: спец. 08.00.04 / Вікторія Леонтіївна Смолюк. – Харків : Харків.Нац.Економ. Університет МОН України, 2008. - 19 с.

Федотова К.О. Формування дивідентної політики акціонерного товариства на прикладі автотранспортних підприємств : автореф. дис. на  здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.04 / Ксенія Олександрівна Федотова. – Київ : Нац. транспортний ун-т МОН України, 2008. - 19 с.

Фендрикова А.А. Управління підприємством на основі бюджетування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.04 / Анжела Анатоліївна Фендрикова. – Донецьк : Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі МОН України, 2008.-20 с.

Фертікова Т.М. Дбробут як фактор економічного зростання в національній економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.01 / Тетяна Михайлівна Фертікова. – Київ : Інст. економіки та прогнозування НАН України, 2008. - 20  с.

Філіппов В.Ю. Системно-інтегроване управління розвитком підприємництва за імперативами сталого розвитку в інформаційно-інноваційній економіці : автореф. ... док. екон. наук : 08.00.04 / Філіппов Володимир Юрійович ; МОНУ, Одеськ. нац. ун-т. - Одеса, 2020. - 44 с.

Фоломкіна І.С. Маркетингове управління реалізацією стратегічного набору підприємства : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Фоломкіна Інна Сергіївна ; МОНУ, Донецьк. нац. ун-т економіки і торгівлі. - Донецьк, 2007. - 22 с.

Фріман Є.М. Інтегральна оцінка управлінського персоналу для прийняття кадрових рішень на промисловому підприємстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.04 / Євгеній Михайлович Фріман. – Харків : НДЦ Індустріальних проблем розвитку НАН України, 2008. - 20 с.

Хаймінова Ю.В. Управління формуванням фінансових результатів судноплавних компаній на основі довгострокових фрахтових контрактів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Юлія Володимирівна Хаймінова. – Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2008. - 20 с.

Харченко В.А. Управління грошовими потоками вугільних шахт : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.04 / Вікторія Анатоліївна Харченко. – Донецьк : Інститут економіки промисловості НАН України, 2008. - 20 с.

Хлистік А.С. Регулювання ринку праці старопромислового регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.07 / Андрій Степанович Хлистік. - Донецьк: Донецький нац. ун-т МОН України, 2007. - 20 с.

Хмурковський Г.В. Системно-оптимізаційні моделі товару в маркетингових стратегіях малих підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Геннадій Володимирович Хмурковський. – Київ : Київськ. нац. економ. ун-т., 2007. - 20 с.

Хоменко І.О. Регіональний розвиток вантажних автотранспортних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.04 / Інна Олександрівна Хоменко. – Київ : Нац. транспортний ун-т МОН України, 2008. - 18 с.

Хопчан В.М. Оцінка реалізації інвестиційних проектів природоохоронного призначення в регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.06/ Володимир Михайлович Хопчан. – Київ : РВПС НАН України, 2008. - 21 с.

Хотєєва Н.В. Управління господарською діяльністю портових підприємств : автореф.дис.на здобуття наук. ступеня к.е.н. :  спец. 08.00.04/ Наталія Віталіївна Хотєєва. – Одеса :  ІПРЕЕД НАН України, 2008. - 18 с.

Хрущ Н.А.  Сучасні стратегії та технології управління інвестиційною діяльністю компанії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.е.н.: спец.08.00.04/ Ніла Анатоліївна Хрущ. – Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2007. - 35 с.

Цимбалюк Г.С.  Формування адаптивної системи управління якістю продукції підприємств харчової промисловості : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Цимбалюк Ганна Сергіївна ; МОНУ, Херсонськ. нац. тех. ун-т. - Херсон, 2020. - 21 с.

Цимбалюк І.О. Механізми регулювання конкурентних відносин на регіональних сировинних ринках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.05 / Ірина Олександрівна Цимбалюк. – Львів : Ін-т регіональних досліджень НАН України, 2008. - 20 с.

Чайка В.В. Вимірювання ефективності інноваційної діяльності підприємства ( на прикладі чорної металургії) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.04 / Віталій Васильович Чайка. - Одеса: ІПРЕЕД НАН України,  2007. - 20 с.

Чемодуров О.М. Інвестиційні ризики корпоративних цінних паперів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.03 / Олександр Михайлович Чемодуров. – Київ : Ін-т економіки та прогнозування НАН України,2007. - 20 с.

Червінська Т.М. Проблемно-орієнтована оцінка інноваційного потенціалу агропромислового комплексу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.03 / Тетяна Михайлівна Червінська. – Київ : Центр досліджень науково-тех. потенціалу і  історії науки НАН України, 2008. - 22 с.

Череватський Д.Ю. Гетерархії як форма розвитку вугільних підприємств в сучасних умовах : автореф. дис. ... док. екон. наук : 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / Череватський Данило Юрійович; НАНУ, Ін-т економіки пром-ті. - Київ, 2021. - 35 с.

Черненко Л.В. Управління дебіторською заборгованістю в аграрних підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.04 / Людмила Василівна Черненко. – Київ : ННЦ Ін-т аграрної економіки, 2008. - 20 с.

Чернишева С.В. Маркетинг відносин в системі управління підприємством : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.04 / Світлана Вікторівна Чернишева. – Донецьк : Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі МОН України, 2008. - 19с.

Черчик Л.М. Ринкові трансформації у рекреаційному природокористуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.е.н. : спец. 08.00.06 / Лариса Миколаївна Черчик. – Одеса : ІПРЕЕД  НАН України, 2007. - 36 с.

Чиж Н.М. Структуризація власного капіталу акціонерних товариств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.08 / Наталія Михайлівна Чиж. – Львів : Ін-т  регіональних досліджень НАН України, 2008. - 20 с.

Чижова Т.В. Інноваційна стратегія реформування житлово-комунального господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.02.02 / Таміла Володимирівна Чижова. - Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2007. - 19 с.

Чимшир В.І. Управління проектами ремонту суднових технічних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.т.н. : спец. 05.13.22 / Валентин Іванович Чимшир. – Одеса : Одеський нац. морський ун-т, 2008. - 21 с.

Шахов А.В. Проектно-орієнтоване управління життєвим циклом ремонтоздатних технічних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.е.н.: спец.05.13.22 / Анатолій Валентинович Шахов. – Одеса : Одеськ. нац. морський ун-т, 2007. - 36 с.

Шебаніна О.В. Формування та розвиток продовольчого підкомплексу в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.е.н. :  спец.08.00.03 / Олена В'ячеславівна Шебаніна. – Київ : ННЦ Ін-т аграрної економіки, 2008. - 35 с.

Шевцова М.Ю. Управління розподілом ресурсів і продукції промислового підприємства : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Шевцова Марина Юріївна ; МОНУ, Нац. гірничий ун-т. - Дніпропетровськ, 2008. - 22 с.

Шевченко І.В. Соціально-економічні проблеми формування та реалізації політики екологічної безпеки (на прикладі потенційно небезпечних підприємств Одеської обл.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.06 / Ірина Вікторівна Шевченко. – Київ : РВПС НАН України, 2007. - 19 с.

Шевчишин М.М. Кооперативні засади розвитку виробничої і соціальної сфер села : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.03/ Марія Михайлівна Шевчишин. – Київ : Ін-т. економіки та прогнозування НАН України, 2007. - 20 с.

Шевчук І.Б. Регіональна політика формування ринків медичних послуг  : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. :  спец.08.00.05 / Ірина Богданівна Шевчук. – Полтава : Полтавський нац. тех. університет, 2008. - 20 с.

Шевчук С.В. Регуляторний потенціал держави у забезпеченні митних інтересів України : автореф. ... док. екон. наук : 08.00.03 / Шевчук Сергій Васильович ; Держ. фіскальна служба України, Ун-т держ. фіск. служби України. - Ірпінь, 2020. - 34 с.

Шелудько Н.М. Кредитний механізм реалізації інвестиційної політики : автореф. ... док. екон. наук : 08.00.08 / Шелудько Наталія Михайлівна ; ДУ Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. - Київ, 2008 - 42 с.

Шеремет О.О. Забезпечення та реалізація ринкових стратегій у харчовій промисловості: теорія и методологія : автореф. ... док. екон. наук : 08.00.03 / Шеремет Олег Олексійович ; МОНУ, Одеськ. нац. ун-т. - Одеса, 2020. - 40 с.

Шерепа О.М. Теоретико-прикладні основи врахування ризиків при оцінці ефективності реального інвестування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.:спец.08.00.04 / Оксана Микол         аївна Шерепа. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський нац.ун-т залізничного транспорту, 2008. - 20 с.

Шинкарук Л.В. Нагромадження основного капіталу та тенденції його відтворення в економіці України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.е.н. : спец.08.00.01 / Лідія Василівна Шинкарук. – Київ : Інст. Економіки та прогнозування  НАН України, 2007. - 36 с.

Шляга О.В. Інформаційне забезпечення системи управління машинобудівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Ольга Володимирівна Шляга. – Маріуполь : Приазовський держ. тех. ун-т МОН України, 2007. - 19 с.

Шнипко О.С. Конкурентоспроможність України в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.е.н.: спец. 08.00.03 / Олександр Сергійович Шнипко. – Київ : Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2008. - 40 с.

Шпілєвський В.В. Формування фінансової життєздатності коксохімічних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. :  спец.08.00.04/ Володимир Вікторович Шпілєвський. – Харків : НДЦ Індустріальних проблем розвитку НАН України, 2007. - 19 с.

Шульга В.М. Механізм стратегічного управління витратами підприємства в конкурентному середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Валентина Миколаївна Шульга. – Київ : Київський нац. ун-т технологій та дизайну, 2008. - 21 с.

Шумська Г.М. Розвиток організаційних структур маркетингу на промислових підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04/ Ганна Миколаївна Шумська. - Харків : Харківський нац. економ. університет МОН України, 2008. - 20 с.

Щеглюк С.Д. Формування нових видів економічної діяльності в умовах трансформації територіальних суспільних систем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.05 / Світлана Дмитрівна Щеглюк. – Львів : Ін-т регіональних досліджень НАН України, 2007. - 20 с.

Щербина В.В. Організаційно-економічний механізм функціонування транспортних підприємств на ринку морських контейнерних перевезень:автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.04 / Вероніка Володимирівна Щербна. - Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2007. - 20 с.

Щурик М.В. Відтворення земельних ресурсів аграрного сектора економіки (на прикладі Карпатського макрорегіону) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.е.н. : спец.08.00.06 / Михай       ло Васильович Щурик. – Київ : РВПС НАН України,  2007. - 33 с.

Югас Е.Ф. Регіональні фактори розвитку та механізми регулювання соціально-трудового потенціалу (на матеріалах Закарпатської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.05 / Еріка Федорівна Югас. – Ужгород : ДВНЗ "Ужгородський нац. ун-т" МОН України, 2008.  - 18 с.

Юрченко В.В. Управління трудовою мобільністю персоналу промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец. 08.00.04 / Валерія Валентинівна Юрченко. – Харків : Харківський нац. економ. університет МОН України, 2008. - 20 с.

Юсипович О.І. Економічні ризики та їх вплив на товарооборот : автореф. дис. на здобуття наук.ступеня к.е.н. : спец. 08.00.04 / Олег Іванович Юсипович. – Львів : Львівська комерц. академія, 2007. - 17 с.

Юхман Я.В. Формування адаптивно-орієнтованої системи управління промисловими підприємствами на засадах інновінгу  : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / Юхман Ярина Василівна ; МОНУ, Укр. інженерно-педагог. акад. - Харків, 2021. - 24 с.

Яковенко К.В. Організація управлінської діяльності жінки-керівника на промисловому підприємстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Катерина Віталіївна Яковенко. – Харків : Харківський нац. економ. університет МОН України, 2008. - 20 с.

Яков'юк В.А. Організаційно-економічні засади управління транскордонними водними ресурсами : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Яков'юк Віктор Андрійович ; МОНУ, Нац. ун-т водного госп-ва та природокорист. - Рівне, 2020. - 20 с.

Яременко Л.М. Організаційно-економічні механізми державного управління вищою освітою в Україні:автореф.дис.на здобуття наук.ступеня к.е.н.: спец.08.00.03/ Людмила Михайлівна Яременко. - Київ: НД Економічний Інститут Мін.Економ.України,2008.  - 19 с.

Ярошенко І.В. Формування збалансованої системи показників в управлінні інтегрованими структурами бізнесу:автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Іван Васильович Ярошенко. – Харків : НДЦ Індустріальних  проблем розвитку НАН України, 2008. - 20 с.

Ясін Д.М. Розвиток форм та методів управління інноваційними процесами на підприємствах в трансформаційній економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.: спец. 08.00.04 / Джасін Мухамад Ясін. – Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2008. - 20 с. 

Яцкевич І.В. Організаційно-економічні форми взаємодії малого і великого підприємства в телекомунікаційній сфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.: спец.08.00.04 / Інна Володимирівна Яцкевич. – Одеса : Одеська нац. академіяз, 2008. - 20 с.

Яцюк Д.В. Управління рекламною діяльністю в системі брендингу на ринку продовольчих товарів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. : спец.08.00.04 / Дмитро Васильович Яцюк. – Київ : Київський нц. торг.- економ. ун-т, 2008.  - 20 с.

Ячменьова В.М. Забезпечення стійкості діяльності промислових підприємств : автореф. ... док. екон. наук : 08.00.04 / Ячменьова Валентина Мар'янівна ; Східноукр. нац. ун-т, 2008. - 33 с.