Національна академія наук України

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень


Члену спеціалізованої

вченої ради

 

 15 червня 2021 року о 1400 годині, к. 32, відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 41.177.002

 

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Захисту дисертації Голіковою Ольгою Сергіївною «Організаційно-економічне забезпечення диверсифікації використання природних ресурсів в рекреаційно-туристичній сфері», представленої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка.

Науковий керівник

Хумарова Ніна Іпполитівна, доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.

Офіційні опоненти: 

Черчик Лариса Миколаївна, доктор економічних наук, професор, Волинський національний університет імені Лесі України Міністерства освіти і науки України.

Нездоймінов Сергій Георгійович, кандидат економічних наук, доцент, Одеський національний економічний університет.

 

 

Голова спеціалізованої

вченої ради ДФ 41.177.002

доктор економічних наук, професор                                                                                            Н.М. Андрєєва