Підготовка наукових кадрів
 

 В цьому році Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України святкує свій 50-річний ювілей! Практично одночасно, з відкриттям Одеського відділення Інституту економіки АН Української РСР, Постановою Президії АН УРСР №14 від 12 серпня 1970 року було відкрито аспірантуру, а у 1972 році – затверджено Вчену Раду із захисту дисертацій на здобуття  наукового ступеня кандидата економічних наук. За період існування Інституту було підготовлено більше 600 науковців вищої кваліфікації. 

В докторантурі ІПРЕЕД НАН України відбувається підготовка майбутніх докторів наук, а аспірантура є основною формою підготовки фахівців ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні.

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень запрошує на навчання в аспірантурі випускників ЗВО, науково-педагогічних працівників та бажаючих долучитись до наукової спільноти.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в ІПРЕЕД НАН України здійснюється:

- за рахунок коштів державного бюджету України – за державним замовленням;

- за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення в межах ліцензованого обсягу.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії проводиться в Інституті за очною (денною) та заочною формою навчання.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за очною (денною) формою навчання.

 

Програми вступних іспитів до аспірантури за спеціальностями, іноземної мови (англійської), філософії та економічної теорії

Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Програма

05

Соціальні та поведінкові дисципліни

051

Економіка

07

Управління та адміністрування

073

Менеджмент

05, 07

Соціальні та поведінкові дисципліни

Управління та адміністрування

 051, 073

Англійська мова

(іноземна мова)

05, 07

Соціальні та поведінкові дисципліни

Управління та адміністрування

051, 073

Філософія

05, 07

Соціальні та поведінкові дисципліни

Управління та адміністрування

051, 073

Економічна теорія

 

 

Аспіранти, докторанти мають право на роботу у режимі неповного робочого часу (але не більш як на 0,5 ставки за займаною посадою) відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 28 грудня 2016 р. №1050

 

Завідувач аспірантури та докторантури:

Лозова Тетяна Петрівна

Адреса: м. Одеса, Французький бульвар, 29

Телефон: 096-998-43-96

Години роботи:

Понеділок  10.00 – 17.00

Вівторок     10.00– 17.00

Середа        10.00 – 17.00

Четвер        10.00 – 17.00

П'ятниця     10.00 – 16.00

Обідня перерва  12.00.- 13.00.