Відділ ринкових механізмів і структурБуркинский Б.В.
 
очолює д.е.н., професор 
Лисюк Володимир Митрофанович
 

 

Рік заснування – 1970 р.

Головним науковим напрямком відділу є розв’язання теоретичних проблем та розробка науково-практичних рекомендацій щодо розвитку ринкових відносин та формування ринкових технологій регулювання економічних систем.

 

Наукові напрямки:

- методологія та методи дослідження товарних ринків, інструментарій оцінки та механізми їх регулювання;

- теоретичні та методологічні засади розвитку конкуренції – проблеми збалансування державних та ринкових важелів управління;

- методологія формування відтворювальних процесів на регіональних ринках та їх регулювання;

- засади конкурентоспроможності вітчизняних товарів та підприємств – принципи, методи, методики оцінки та аналізу конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках;

- промислова та протекціоністська політика у зміцненні та захисті внутрішніх ринків;

- регіональна інноваційно-інвестиційна політика та ефективність інноваційних процесів, їх моделювання.

 

 

Відділ ринкових механізмів і структур було створено у 1970 році, його очолив відомий вчений-економіст у галузі економіки підприємств д.е.н., професор Леонід Веніамінович Барташов, що працював в Інституті по 1981 рік. З 1981 року по 2013року керував відділом академік НАН України, д.е.н., професор Борис Володимирович Буркинський. З 2014р. відділ очолив д.е.н., професор Володимир Митрофанович Лисюк. Спочатку відділ у відповідності зі своїми основними науковими напрямками називався «Відділ економіки та організації виробництва», а в 1991 році у зв'язку з новими завданнями, що поставлені перед економічною наукою і Інститутом, було перейменовано в «Відділ ринкових механізмів і структур».

Відділ було створено для розробки нових форм організації промислового виробництва, його підготовки, удосконалення організації виробничої інфраструктури, підвищення ефективності окремих видів виробництва, впровадження нових видів устаткування, механізації й автоматизації.

Напрямком наукової роботи відділу в найближчій перспективі передбачається дослідження відтворювальної функції товарних ринків і її реалізації як шлях переходу до інноваційної моделі економічного росту. У рамках даної тематики планується вдосконалити теоретико-методологічні підходи до аналізу відтворювальних процесів на сучасному етапі розвитку економіки, розробити методичні основи аналізу відтворювальних процесів і вдосконалити концепцію їх регулювання на товарних ринках з метою ефективного подолання наслідків кризових явищ і переходу до інноваційної моделі економічного розвитку.

На сьогоднішній час у складі відділу 3 доктори наук (з них академік Буркинський Б.В., Лисюк В.М., Нікішина О.В.) та 3 кандидати (Антонюк П.О., Тараканов М.Л., Топалова І.А.).