Степанов В.Н.                                                                                                                                                                                           Оценка рисков в проектах экологизации экономики (методологические и методические основы) : [монография] / В.Н. Степанов, Е.В. Степанова ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.- эколог. исслед. - Одесса, 2015. - 160 с.

 

Настоящая работа посвящена актуальным вопросам анализа формирования методологических и методических основ оценки экономических, экологических, социальных и иных рисков при разработке и реализации проектов секторальной экономики. Оценка рисков рассматривается в рамках современной теории и практики управления рисковыми событиями в сложном проектировании. Представленные в работе рекомендации будут полезны широкому кругу специалистов, связанных с изучением рисков, с разработками и реализацией проектов и программ экологизации экономики и формирования «зеленой» экономики, а также преподавателям, аспирантам и студентам.

 

 

Потенціал сталого розвитку стратегічних ринків України : монографія / Лайко О.І., Нікішина О.В., Гетьман О.Л., Циналєвська І.А. та ін. ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса, 2015. - 528 с.

 

У монографії розглянуто теоретичні і прикладні аспекти реалізації потенціалу сталого розвитку стратегічних ринків України на засадах забезпечення комплексної соціо-еколого-економічної ефективності. Запропоновано методичний підхід до оцінки ефективності інвестиційної системи з позицій концепції сталого розвитку. Розроблено прикладні механізми та заходи ефективного використання соціально-економічного потенціалу сталого розвитку інтегрованого ринку зерна і зернопродуктів. Обґрунтовано відтворювальні механізми реалізації зовнішньоекономічного та інвестиційного потенціалів стратегічних ринків у контексті парадигми сталого розвитку. Розроблено механізми підвищення енергетичної безпеки України на основі використання потенціалу альтернативних джерел енергії.
Монографія розрахована на фахівців з питань сталого розвитку, наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 

 

Андрєєва Н.М.                                                                                                                                                                                           Механізми впровадження екологічно чистого виробництва в контексті екологізації агропромислового сектору економіки України / Андрєєва Н.М., Купінець Л.Є. ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса, 2015. – 31 с.

 

На основі аналізу проблемних питань системної політики екологізації аграрного сектору у дослідженні запропоновано механізм та визначені найбільш важливі організаційно-економічні та інституціональні важелі для впровадження концепції екологічно чистого виробництва в агропромисловому секторі. Робота адресована широкому кругу читачів, як науковцям у сфері економіки природокористування, так і фахівцям у різних областях науки та працівникам.

 

 

Лысюк В.М.                                                                                                                                                                                               Конкурентоспособность рынка соковой продукции : монография / В.М. Лысюк, И.И. Надточий ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса, 2015. - 268 с.

 

Монография посвящена исследованию экономических процессов, протекающих на рынке соков и соковой продукции, выявлению проблем и определению путей их решения, оценке конкурентоспособности рынка соков и производителей соковой продукции, обоснованию ассортиментной политики, а также управленческих решений по развитию субъектов рынков соков и соковой продукции.
Предназначена для специалистов органов управления, сельскохозяйственных, сокопроизводящих и торговых предприятий, преподавателей, аспирантов и студентов ВУЗов.