СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА

Д 41.177.01

 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

 

м. Одеса, Французький бульвар, 29, тел. 048 722-29-05


 Члену Спеціалізованої

                                                                                    вченої ради

 

 

02 лютого 2017р. о 11.00 в залі засідань (кімн.47) відбудеться засідання Спеціалізованої вченої ради Інституту проблем ринку та економіко - екологічних досліджень НАН України.

 

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

  1. Захист здобувачем Булишевю Дарією Володимирівною дисертаційної роботи «ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН РЕКРЕАЦІЙНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ МІСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЙ» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук  із спеціальності 08.00.06 – Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. 
  2. Захист здобувачем Рачковським Едуардом Анатолійовичем дисертаційної роботи «ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВИБОРУ ЦІЛЬОВИХ СЕГМЕНТІВ РИНКУ ДЛЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук  із спеціальності 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

 

 

 

Вчений секретар

Спеціалізованої вченої ради                                                                                                                             С.В. Ільченко

 

 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА

Д 41.177.02

 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

 

м. Одеса, Французький бульвар, 29, тел. 048 722-29-05


 Члену Спеціалізованої

                                                                                    вченої ради

 

 

03 лютого 2017р. о 11.00 в залі засідань (кімн.47) відбудеться засідання Спеціалізованої вченої ради Інституту проблем ринку та економіко - екологічних досліджень НАН України.

 

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

  1. Захист здобувачем Фроліною Катериною Леонідівною дисертаційної роботи «НАУКОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В БУДІВЕЛЬНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук  із спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 

 

 

 

Вчений секретар

Спеціалізованої вченої ради                                                                                                                             В.Ф. Горячук

 
 

 
До уваги аспірантів першого року навчання!
 
 
Шановні аспіранти, доводимо до Вашого відому, що згідно навчального плану з 10 січня 2017 року розпочались навчальні заняття. 
 
 
 
 

Дата та час

проведення занять

Назва предмету Місце проведення занять  Викладач

Понеділок

об 11:00 год.

 Англ. мова  Зал засідань Вченої ради ІПРЕЕД НАН України,

каб. №47

 Маслова Світлана Яківна, к.пед.н,

викладач кафедри іноземних мов

Вівторок -

середа

о  14:00 год.

Філософія

Зал засідань Вченої ради ІПРЕЕД НАН України,

каб. №47

Кирилюк Олександр Сергійович, д.філос.н,

професор, завідувач кафедри філософії

Вівторок о 10:00 год.

Сучасна економічна теорія

каб. №15

Буркинський Борис Володимирович, акад. НАН України, д.е.н., професор

Директор Інституту

Середа о 10:00 год.

Методологія, організація

та інструментарій наукових досліджень 

каб. №17

Котлубай Олексій Михайлович, д.е.н., професор

Заст. директора Інституту з наукової роботи