СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА

Д 41.177.01

 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

 

м. Одеса, Французький бульвар, 29, тел. 048 722-29-05


 Члену Спеціалізованої

                                                                                    вченої ради  

15 листопада 2018р. о 11.00 в Залі засідань (ІІІ порверх, к.32) відбудеться засідання Спеціалізованої вченої ради Інституту проблем ринку та економіко - екологічних досліджень НАН України.

 

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

  1. Захист здобувачем Ніколою Світланою Олегівною дисертаційної роботи: "ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук із спеціальності 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.   
  2.  Захист здобувачем Жусь Оксаною Миколаївною дисертаційної роботи "ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ІНТЕГРАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ СФЕРИ", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук   із спеціальності 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

 

 

 

Вчений секретар

Спеціалізованої вченої ради                                                                                                              Г.В. Карпінська

 

 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА

Д 41.177.02

 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

 

м. Одеса, Французький бульвар, 29, тел. 048 722-29-05


 Члену Спеціалізованої

                                                                                    вченої ради 

16 листопада 2018р. о 11.00 в залі засідань (ІІІ поверх, к.32) відбудеться засідання Спеціалізованої вченої ради Інституту проблем ринку та економіко - екологічних досліджень НАН України.

 

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

  1. Захист здобувачем Гриневич Людмилою Володимирівною дисертаційної роботи  "Теоретико-методологічні засади подолання дисбалансу професійного розподілу людського капіталу продуктивних сил регіону", представленої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук із спеціальності  08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
  2. Захист здобувачем Метіль Тетяною Костянтинівною  дисертаційної роботи "Організаційно-економічний механізм формування регіонального комплексу маркетингу інновацій", представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

 

 

 

Вчений секретар

Спеціалізованої вченої ради                                                                                                               В.Ф. Горячук