Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 

 

 

8 червня 2021 року о 17:15-17:55 на платформі ZOOM відбудеться відкрита зустріч усіх зацікавлених учасників освітнього процесу з експертною групою Національного агентства із забезпечення якості вищої освітищодо проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Економіка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD). З програмою візиту можна ознайомитися на сайті Інституту та завантажити тут.

 Розклад роботи експертної групи 

Час

Зустріч або інші активності

Вид роботи та технічного

забезпечення

Учасники

8.06.2021 р. День 1.

8:45-9:05

Зустріч експертної групи Підготовка                                до                                зустрічі                                з

гарантом (Зустріч 1.)

Відеоконференція

Zoom

Члени експертної групи (Шалімова Наталія Станіславівна, Стегней Маріанна Іванівна, Мищишин Ольга Львівна)

9:10-9:50

Зустріч 1. Зустріч з гарантом ОНП

Відеоконференція

Zoom

Члени експертної групи (Шалімова Наталія Станіславівна, Стегней Маріанна Іванівна, Мищишин Ольга Львівна);

 

гарант ОНП

9:55-10:25

Підведення підсумків зустрічі 1 Підготовка                                до                                зустрічі                                з керівництвом та адміністрацією

підрозділу (Зустріч 2.)

Відеоконференція

Zoom

Члени експертної групи (Шалімова Наталія Станіславівна, Стегней Маріанна Іванівна, Мищишин Ольга Львівна)

10:30–11:10

Зустріч 2. Зустріч з керівництвом  ІПРЕЕД  НАН

України та адміністрацією підрозділу, в якому реалізується ОНП

Відеоконференція

Zoom

Члени експертної групи (Шалімова Наталія Станіславівна, Стегней Маріанна Іванівна, Мищишин Ольга Львівна);

 

представники керівництва ІПРЕЕД НАН України

11:15–11:40

Підведення підсумків зустрічі 2 Підготовка                               до                               зустрічі                               зі здобувачами (Зустріч 3.)

Відеоконференція

Zoom

Члени експертної групи (Шалімова Наталія Станіславівна, Стегней Маріанна Іванівна, Мищишин Ольга Львівна)

11:45–12:40

Зустріч       3.                      Зустріч                      зі здобувачами  вищої  освіти, освітній     ступінь                     «доктор філософії»                                     ОНП «Економіка»

Відеоконференція

Zoom

Члени експертної групи (Шалімова Наталія Станіславівна, Стегней Маріанна Іванівна, Мищишин Ольга Львівна);

 

здобувачі     вищої                         освіти,   які                         навчаються                         на            ОНП

«Економіка»   (всіх   років   навчання,   які   навчаються   в аспірантурі   на   денній   та   заочній   формі   навчання,   та

здобувають вищу освіту поза аспірантурою)

12:45-12:55

Підведення підсумків зустрічі 3

Відеоконференція

Zoom

Члени експертної групи (Шалімова Наталія Станіславівна, Стегней Маріанна Іванівна, Мищишин Ольга Львівна)

 

13:00-13:40

Обідня перерва

 

 

13:45–13:55

Підготовка до зустрічі з науково- педагогічними                                        працівниками

(Зустріч 4.)

Відеоконференція

Zoom

Члени експертної групи (Шалімова Наталія Станіславівна, Стегней Маріанна Іванівна, Мищишин Ольга Львівна)

14:00–14:40

Зустріч 4. Зустріч з науково- педагогічним персоналом

Відеоконференція

Zoom

Члени експертної групи (Шалімова Наталія Станіславівна, Стегней Маріанна Іванівна, Мищишин Ольга Львівна);

 

науково-педагогічні працівники, що забезпечують освітній процес на ОНП «Економіка», які працюють за основним місцем робота та за сумісництвом

14:45–15:10

Підведення підсумків зустрічі 4.

Підготовка        до                                зустрічі                      з представниками                                     науковими

керівниками (Зустріч 5.)

Відеоконференція

Zoom

Члени експертної групи (Шалімова Наталія Станіславівна, Стегней Маріанна Іванівна, Мищишин Ольга Львівна)

15:15–15:55

Зустріч        5.                      Зустріч                з науковими керівниками

Відеоконференція

Zoom

Члени експертної групи (Шалімова Наталія Станіславівна, Стегней Маріанна Іванівна, Мищишин Ольга Львівна);

 

наукові керівники здобувачів третього (освітньо- наукового) рівня «доктор філософії» за спеціальністю 051, ОНП «Економіка»

16:00–16:10

Підведення підсумків зустрічі 5.

Підготовка до зустрічі з роботодавцями та іншими стейкхолдерами (Зустріч 6.)

Відеоконференція

Zoom

Члени експертної групи (Шалімова Наталія Станіславівна, Стегней Маріанна Іванівна, Мищишин Ольга Львівна)

16:15-16:55

Зустріч        6.                      Зустріч                з роботодавцями   та   іншими

стейкхолдерами

Відеоконференція

Zoom

Члени експертної групи (Шалімова Наталія Станіславівна, Стегней Маріанна Іванівна, Мищишин Ольга Львівна);

 

представники роботодавців, що залучені до здійснення реалізації ОНП та процедур внутрішнього забезпечення якості;

випускники аспірантури з економічних спеціальностей попередніх років;

інші стейкхолдери, залучені до реалізації даної ОНП

 

17:00-17:10

Підведення підсумків зустрічі 6 та   підготовка до відкритої зустрічі

Відеоконференція

Zoom

Члени експертної групи (Шалімова Наталія Станіславівна, Стегней Маріанна Іванівна, Мищишин Ольга Львівна)

17:15–17:55

Зустріч 7. Відкрита зустріч

Відеоконференція

Zoom

Члени експертної групи (Шалімова Наталія Станіславівна, Стегней Маріанна Іванівна, Мищишин Ольга Львівна);

 

особи, які виявили бажання прийняти участь у відкритій зустрічі ( крім гаранта ОНП та представників адміністрації ІПРЕЕД НАН України)

18:00–18:45

Підведення підсумків відкритої зустрічі, інших  зустрічей першого дня роботи та робота з

документами

Відеоконференція

Zoom

Члени експертної групи (Шалімова Наталія Станіславівна, Стегней Маріанна Іванівна, Мищишин Ольга Львівна)

9.06.2021 р. День 2.

9:00-9:25

Зустріч експертної групи. Обговорення результатів роботи

з документами.

Підготовка        до        зустрічі                                із працівниками                                  структурних

підрозділів (Зустріч 8.)

Відеоконференція

Zoom

Члени експертної групи (Шалімова Наталія Станіславівна, Стегней Маріанна Іванівна, Мищишин Ольга Львівна)

9:30–10:25

Огляд матеріально- технічної бази, що використовується    під    час

реалізації ОП

Фотозвіт, відеозвіт або відеотрансляція,

Відеоконференція

Zoom

Члени експертної групи (Шалімова Наталія Станіславівна, Стегней Маріанна Іванівна, Мищишин Ольга Львівна);

 

гарант  ОНП;  додаткові  особи,  залучені  до  процесу огляду матеріально-технічної бази

10:30-10:55

Підведення      підсумків                               огляду матеріально-технічної бази,

робота з  документами  та підготовка до зустрічі 8

Відеоконференція

Zoom

Члени експертної групи (Шалімова Наталія Станіславівна, Стегней Маріанна Іванівна, Мищишин Ольга Львівна)

 

11:00–11:40

Зустріч 8. Зустріч із працівниками структурних підрозділів ІПРЕЕД НАН України

 

Члени експертної групи (Шалімова Наталія Станіславівна, Стегней Маріанна Іванівна, Мищишин Ольга Львівна)

 

представники структурних підрозділів ІПРЕЕД НАН України та/або відповідальні за такі напрямки роботи: навчальний процес, методична робота, науково-дослідна робота, робота аспірантури, кадрова робота, забезпечення якості освіти, бібліотека, фінансово-економічні питання (бухгалтерьска служба)

11:45-11:55

Підведення підсумків зустрічі 8,

підготовка до зустрічі 9

Відеоконференція

Zoom

Члени експертної групи (Шалімова Наталія Станіславівна, Стегней Маріанна Іванівна, Мищишин Ольга Львівна)

12:00-12:40

Зустріч        9.                      Зустріч                з представниками                                            Ради

молодих вчених

Відеоконференція

Zoom

Члени експертної групи (Шалімова Наталія Станіславівна, Стегней Маріанна Іванівна, Мищишин Ольга Львівна);

 

представники Ради молодих вчених університету

12:45–12:55

Підведення підсумків зустрічі 9.

Підготовка до зустрічі із групою забезпечення       та                                    групою                         з

розробки ОНП (Зустріч 10.)

Відеоконференція

Zoom

Члени експертної групи (Шалімова Наталія Станіславівна, Стегней Маріанна Іванівна, Мищишин Ольга Львівна)

13:00-13:40

Зустріч 10. Зустріч із групою забезпечення   та   групою   з

розробки ОНП

Відеоконференція

Zoom

Члени експертної групи (Шалімова Наталія Станіславівна, Стегней Маріанна Іванівна, Мищишин Ольга Львівна);

 

гарант  ОНП,  члени  групи  забезпечення  та  групи  з розробки ОНП

13:45-14:40

Обідня перерва

 

 

14:45–14:55

Підготовка до резервної зустрічі

(Зустріч 11.)

Відеоконференція

Zoom

Члени експертної групи (Шалімова Наталія Станіславівна, Стегней Маріанна Іванівна, Мищишин Ольга Львівна)

15:00–15:40

Зустріч 11. Резервна зустріч

Відеоконференція

Zoom

Члени експертної групи (Шалімова Наталія Станіславівна,

Стегней Маріанна Іванівна, Мищишин Ольга Львівна);

 

особи, додатково запрошені на резервну зустріч

 

15:45-16:10

Підведення підсумків зустрічі 11.

Підготовка до фінальної зустрічі

(Зустріч 12.)

Відеоконференція

Zoom

Члени експертної групи (Шалімова Наталія Станіславівна, Стегней Маріанна Іванівна, Мищишин Ольга Львівна)

16:15–16:55

Зустріч 12. Фінальна зустріч

Відеоконференція

Zoom

Члени експертної групи (Шалімова Наталія Станіславівна, Стегней Маріанна Іванівна, Мищишин Ольга Львівна);

 

гарант ОНП;

представники керівництва ІПРЕЕД НАН України

17:00-18:30

Підведення підсумків фінальної зустрічі,  підсумків  другого  дня

роботи. Робота з документами.

Відеоконференція

Zoom

Члени експертної групи (Шалімова Наталія Станіславівна, Стегней Маріанна Іванівна, Мищишин Ольга Львівна)

10.06.2021 р. День 3

 

09.00–18.00

«День суджень» –  внутрішня

зустріч експертної групи

Відеоконференція

Zoom

Члени експертної групи (Шалімова Наталія Станіславівна,

Стегней Маріанна Іванівна, Мищишин Ольга Львівна)

 

Відкрита зустріч з експертами:  ID 47605 Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, ОП “Економіка”

Час: 8 червня 2021 року, 17:15-17:55

Підключитися до конференції Zoom

https://us02web.zoom.us/j/89327137172?pwd=V0VwK1grb0dXNXJVRkF5RkJNVktvZz09

Ідентифікатор конференції: 893 2713 7172

Код доступу: 2021