За результатами багатьох прикладних розробок отримані позитивні відгуки та інформацію про впровадження, зокрема:

Федерація професійних спілок України (вх. № 139 від 22.06.2016р.) позитивно оцінила доповідну записку «Пропозиції щодо забезпечення збалансованого розвитку соціального потенціалу підприємництва в Україні», результати дослідження якої віднайдуть своє відображення в практичній діяльності профспілок.

Департамент інноваційної діяльності та трансферу технологій МОН України (вх. № 267 від 19.09.2016р.) зазначає, що доповідна записка «Методичні рекомендації щодо оцінки і подолання асиметрії у розвитку інноваційно-активного підприємництва» знайде своє відображення в процесі виявлення та оцінювання асиметрій розвитку інноваційно-активного підприємництва.

Одеська міська організація роботодавців позитивно оцінила:

- доповідну записку «Рекомендації щодо вдосконалення просторової та галузевої структури підприємницького сектору України» (вх. № 329 від 09.12.2016р.), запропоновані заходи якої щодо вдосконалення просторової і галузевої структури підприємницького сектору України будуть використані в процесі діяльності Одеської міської організації роботодавців задля покращення розвитку бізнесу в конкурентному середовищі;

- доповідну записку «Сценарний механізм нівелювання асиметрії у розвитку інноваційно-активного підприємництва» (вх. № 328 від 09.12.2016р.) та відзначила, що запропоновані розробки будуть використані організацією при співпраці з органами державної влади щодо розробки стратегії інноваційного розвитку регіону на основі інноваційного сценарію розвитку підприємництва, що створить умови для генерації, виробництва і впровадження вітчизняних і зарубіжних інновацій з метою модернізації вітчизняного господарського комплексу;

- доповідну записку «Пропозиції щодо удосконалення державної політики підтримки розвитку підприємництва у промисловому секторі економіки України» (вх. № 327 від 09.12.2016р.), результати досліджень якої будуть використані в практичній діяльності організації в процесі відстоювання інтересів роботодавців у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та професійними спілками.

Доповідна записка «Пропозиції щодо формування організаційно-економічних основ створення Фонду енергоефективності для стимулювання впровадження енергоефективних та альтернативних технологій для усунення  соціо-еколого-економічних загроз» була позитивно оцінена Комітетом Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки (вх. №344 від 22.12.2016р.) та Народним депутатом України Бабаком А.В. (вх. №346 від 22.12.2016р.), який рекомендував її для використання у подальшій роботі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України для формування плану заходів щодо реалізації Концепції впровадження механізмів стабільного фінансування заходів з енергоефективності (вх. №345 від 22.12.2016р.).

Доповідна записка «Інституційні аспекти трансформування відносин власності в контексті екологізації рекреаційного землекористування міських агломерацій України» була позитивно оцінена Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації (вх. №248 від 12.07.2016р.), пропозиції якої будуть використані при вдосконаленні політики екологізації рекреаційного землекористування в діяльності Департаменту.

Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України (вх. №325 від 02.12.2016р.) позитивно оцінена доповідна записка «Обґрунтування пріоритетних напрямів державного управління туристично-рекреаційною діяльністю з урахуванням відносин власності на природні ресурси», а надані пропозиції будуть використані при удосконаленні інституційних засад розвитку економічних, екологічних та правових відносин привласнення рекреаційних природних ресурсів на основі ідентифікації прав власності на них та встановлення обмежень (обтяжень) у їх використанні.

Позитивно оцінено аналітичну записку «Кооперативні структури в розвитку інтеграції зернового ринку України» наступними структурами:

  • Миколаївська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту зрошуваного землеробства НААН України (вх. № 212 від 28.10.2016 р.) зазначає практичний інтерес і можливість використання науково-прикладних результатів в ході обґрунтування пріоритетів сталого розвитку агропродовольчої сфери регіону на базі новоствореної організаційної структури сільськогосподарського виробництва на засадах кооперації та розвитку ефективних інтегрованих структур, діяльність яких має соціально-економічну спрямованість та забезпечує відтворювальний розвиток агропродовольчого регіонального ринку.
  • Департамент екології та природних ресурсів Одеської державної адміністрації (вх. № 319 від 24.11.2016р.)   відзначає прикладну значимість розроблених механізмів державної підтримки створення та розвитку мережі регіональних зернових обслуговуючих кооперативів в Україні та можливість їх використання в ході обґрунтування регіональних програм розвитку стратегічних агропродовольчих ринків.

 Департамент екології та природних ресурсів Одеської державної адміністрації (вх. № 318 від 24.11.2016р.) також позитивно оцінив аналітичну записку «Активізація інтеграційних процесів на товарних ринках на основі використання логістичного фактору», зокрема, зазначається про практичний інтерес до запропонованих в записці заходів використання інтеграційних механізмів учасників ринків плодоовочевої продукції у відтворювальному циклі товароруху продукції та можливість їх використання в ході обґрунтування та розробки програм розвитку стратегічних аграрних і продовольчих ринків Одеського регіону.

Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти (вх. № 320 від 24.11.2016) було позитивно оцінено аналітичну записку «Інституціональне забезпечення інноваційної діяльності в регіоні: європейський досвід та перспективи імплементації в Українському Причорномор’ї», зокрема зазначається  про актуальність проведеного дослідження; зазначається, що запропоновані у роботі висновки та результати аналізу будуть використані  у Комітеті при підготовці аналітичних матеріалів та пропозицій до проектів законів щодо інноваційної діяльності та науково-технічного розвитку регіонів; висловлено сподівання на подальшу результативну співпрацю.

Народним депутатом України С.О. Фаєрмарком (вх. № 316 від 16.11.16) позитивно оцінено доповідну записку «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної регіональної політики в контексті європейського вибору України», зокрема зазначається що пропозиції щодо законодавчо-нормативного забезпечення впровадження європейського досвіду здійснення регіональної політики та підвищення ефективності державних інвестиційних інструментів регіонального розвитку були використані при підготовці законопроекту щодо внесення змін до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної регіональної політики в контексті європейського вибору України» та Бюджетного Кодексу України.

Підкомітетом з питань економічної і фінансової політики в агропромисловому комплексі Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин (вх. №48 від 22.02.2016) було позитивно оцінено аналітичну записку «Податкове стимулювання соціально-економічного розвитку: національний та регіональний аспекти», зокрема зазначається, що матеріали аналітичної записки характеризуються фундаментальною та прикладною науковою цінністю; практичний інтерес представляють рекомендації щодо стимулювання розвитку інноваційної діяльності, підтримки виробників сільськогосподарської продукції та процесу децентралізації і розвитку місцевих громад, підтримки розвитку малого бізнесу на умовах незмінності і стабільності провадження господарської діяльності, підтримки соціально незахищених верств населення; пропозиції, спрямовані на стимулювання розвитку місцевих громад за допомогою збалансованого порядку застосування фіксованого сільськогосподарського податку, будуть використані в практичній діяльності підкомітету.

Херсонською обласною державною адміністрацією (вх. №32 від 05.02.2016) було позитивно оцінено доповідну записку «Оцінка цільових регіональних бюджетних програм: аналіз методичних підходів та пропозиції щодо їх удосконалення»,зокрема зазначається, що запропоновані методичні підходи мають практичну спрямованість, можуть бути використані при здійсненні оцінки ефективності використання бюджетних коштів, що у подальшому сприятиме підвищенню якості розробки та виконання програм.

Органами місцевого самоврядування позитивно оцінено аналітичну записку «Пропозиції з імплементації стратегування соціально-економічного розвитку регіонів Українського Причорномор’я» та доповідну записку «Заходи щодо впровадження методики планування соціально-економічного розвитку для забезпечення потреб територіальних спільнот базового рівня із урахуванням інвестиційно-інноваційної складової на прикладі сільських рад Комінтернівського району», зокрема:

  • Комінтернівською районною радою (вх. № 82 від 25.03.2016) зазначається, що матеріали записок представляють прикладну цінність для проведення управління процесом добровільного об’єднання громад Комінтернівського району та використовуються при проведенні стратегічних сесій за участю представників сільських громад. З метою забезпечення супроводження процесу добровільного об’єднання громад Комінтернівського району, подальшої організаційно-методичної та наукової підтримки їхнього розвитку висловлено зацікавленість в укладенні договору про наукове співробітництво між Комінтернівською районною радою Одеської області та ІПРЕЕД НАНУ.
  • Калинівською сільською радою (вх. № 24 від 01.02.2016) зазначається  про актуальність проведеного дослідження та про практичний інтерес до запропонованих механізмів реалізації стратегічних пріоритетів соціально-економічного розвитку; пропозиції з імплементації методології стратегування соціально-економічного розвитку регіонів в контексті застосування інвестиційної політики ЄС в Українському Причорномор’ї, які розкрито в аналітичній записці, дозволяють по-новому подивитись на ці питання; зазначається, що керівництво сільрад зацікавлене у подальшій співпраці з ІПРЕЕД НАНУ з питань подальшого супроводу процесу реалізації стратегій економічного та соціального розвитку зазначених сільських громад.
  • Петрівською сільською радою (вх. №41 від 18.02.2016) зазначається  запропоновані механізми реалізації стратегічних пріоритетів соціально-економічного розвитку с. Петрівка представляють практичний інтерес та були враховані при розробці Стратегії економічного та соціального розвитку територіальної громади Петрівської сільської ради.

Лиманською районною радою (вх. № 348 від 27.12.2016р.) позитивно оцінено рекомендації доповідної записки «Вплив інноваційно-інвестиційної складової на соціально-економічний розвиток територіальних утворень базового рівня в умовах децентралізації влади і добровільного об’єднання громад» (вих. №9/457 від 29.11.2016р.), аналітичної записки «Особливості стратегування соціально-економічного розвитку територій: багаторівневий підхід» (вих. №9/457 від 29.11.2016р.). та  наукової доповіді «Розробка наукової парадигми сталого розвитку субрегіону в умовах ринку, що змінюється» (вих. №9/457 від 29.11.2016р.) щодо підтримки виробників сільськогосподарської продукції та процесу децентралізації і розвитку місцевих громад, малого бізнесу.

№ п/п

Назва розробки

Вид тематики

(державна; програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України;

відомча тематика; Госпдоговірна тематика)

Загальне фінансування за всі роки створення розробки

(млн. грн.)

Показники результативності, значення для народного господарства, економічна ефективність

Місце впровадження (назва організації, відомча належність,  адреса)

Дата впровадження

(ДД.ММ.РР)

Перспективи подальшого використання

1

2

3

4

5

6

7

8

1.     

Пропозиції щодо забезпечення збалансованого розвитку соціального потенціалу підприємництва в Україні

За темою: «Подолання асиметрії розвитку підприємницького сектору як складової сталого розвитку економіки України»

 

Забезпечення збалансованого розвитку соціального потенціалу підприємництва в Україні

Федерація професійних спілок України

Вих. № 05/01-27/649 від 13.06.2016р., вх. № 139 від 22.06.2016р.

Забезпечення сталого розвитку економіки України

2.       

Методичні рекомендації щодо оцінки і подолання асиметрії у розвитку інноваційно-активного підприємництва

-//-

 

Активізація діяльності інноваційно-активного підприємництва

Департамент інноваційної діяльності та трансферу технологій МОН України

Вих. № 19/4-143-16 від 12.09.2016р., вх. № 267 від 19.09.2016р.

Трансформація напрямів інноваційної стратегії України

3.       

Рекомендації щодо вдосконалення просторової та галузевої структури підприємницького сектору України

-//-

 

Вдосконалення просторової та галузевої структури підприємницького сектору України

Одеська міська організація роботодавців

Вих. № 183 від 09.12.2016р., вх. № 327 від 09.12.2016р.

Визначення пріоритетних видів підприємницької діяльності в регіонах України

4.       

Сценарний механізм нівелювання асиметрії у розвитку інноваційно-активного підприємництва

-//-

 

Активізація діяльності інноваційно-активного підприємництва

Одеська міська організація роботодавців

Вих. № 175 від 28.11.2016р., вх. № 328 від 09.12.2016р.

Трансформація напрямів інноваційної стратегії України

5.     

Пропозиції щодо удосконалення державної політики підтримки розвитку підприємництва у промисловому секторі економіки України

За темою: «Подолання асиметрії розвитку підприємницького сектору як складової сталого розвитку економіки України»

 

Активізація промислового підприємництва в економіці України

Одеська міська організація роботодавців

Вих. № 183 від 09.12.2016р., вх. № 327 від 09.12.2016р.

Удосконалення державної політики підтримки розвитку промислового підприємництва України

6.       

Вплив інноваційно-інвестиційної складової на соціально-економічний розвиток територіальних утворень базового рівня в умовах децентралізації влади і добровільного об’єднання громад

 

 

Особливості стратегування соціально-економічного розвитку територій: багаторівневий підхід

 

бюджетна НДР,

госпдоговірна тематика

0,08

Вперше на системній основі та на засадах імплементації європейського досвіду довгострокового планування розроблено методику складання стратегій соціально-економічного розвитку території базового рівня з врахуванням сучасних вимог до процесу децентралізації управління економічним розвитком та забезпечення конкурентних та ефективних умов для добровільного об’єднання громад. Розробку впроваджено на території 14 сел Лиманського (колишнього Комінтернівського) району Одеської області. В рамках стратегій визначені точки інноваційного та економічного росту, визначені ендогенні та екзогенні джерела фінансування проектів в рамках кожного пріоритету.

Сільські ради Комінтернівського району Одеської області: Визирка, Калинівка, Кірово, Комінтернівське, Кордон, Нові Біляри, Новомиколаївка, Петровка, Сербка, Сичавка, Шомполи, Любополь, Каїри, Дмитрівка

вих. №01-10/669 від 19.12.2016р., вх. № 348 від 27.12.2016р.

Отриманий досвід буде цікавий для усіх територій базового рівня як Одеської області, так і інших областей України

7.       

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної регіональної політики в контексті європейського вибору України

За темою: «Вплив інвестиційно-інноваційної складової на забезпечення соціально-економічного розвитку Українського Причорномор’я»

1,01

Використано при підготовці законопроекту щодо внесення змін до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної регіональної політики в контексті європейського вибору України» та Бюджетного Кодексу України

Верховна Рада України

вих. №105 від 06.10.2016р., вх. № 316 від 16.11.2016р.

Сприятиме підвищенню ефективності державних інвестиційних інструментів регіонального розвитку

8.       

Інституціональне забезпечення інноваційної діяльності в регіоні: європейський досвід та перспективи імплементації в Українському Причорномор’ї

За темою: «Вплив інвестиційно-інноваційної складової на забезпечення соціально-економічного розвитку Українського Причорномор’я»

1,01

Буде використано  у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти при підготовці аналітичних матеріалів та пропозицій до проектів законів щодо інноваційної діяльності та науково-технічного розвитку регіонів

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти

вих. №04-23/16-1448 від 17.10.2016р.

вх. №320 від 24.11.2016р.

Сприятиме покращенню інституціонального забезпечення інноваційної діяльності в регіонах Українського Причорномор’я та інших регіонах України

9.     

Пропозиції щодо формування організаційно-економічних основ створення Фонду енергоефективності для стимулювання впровадження енергоефективних та альтернативних технологій та усунення соціо-еколого-економічних загроз

За темою: «Загрози та ризики екологобезпечному розвитку секторів економіки Українського Причорномор’я»

-

Буде використано  у роботі Міністерства регіонального розвитку та житлово-комунального господарства України, Комітеті Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, у роботі народного депутату України

Міністерство регіонального розвитку та житлово-комунального господарства України

№ 8/9-2789-16 від 22.08.2016р.

Сприятиме активізації сучасної енергетичної політики та усуненню існуючих соціо-еколого-економічних загроз розвитку країни

Верховна Рада України, Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

№ 04-26/24-440 від 16.08.2016р.

Народний депутат України Бабак А.В.

№ 135-19/10-16-4 від 19.10.2016р.

10.   

«Інституційні аспекти трансформування відносин власності в контексті екологізації рекреаційного землекористування міських агломерацій України

За темою: «Розвиток відносин власності у рекреаційно-туристичному природокористуванні приморських регіонів України»

 

 

Обґрунтовано інституційні відносини рекреаційного землекористування міських агломерацій та запропоновано вектори вдосконалення екологоорієнтованого розвитку відповідного процесу по 4 складовим: базова, нормативно-законодавча, ринкова та соціально-інформативна

Департамент екології та природних ресурсів

№ 21/292 від 06.07.2016р., вхід. № 3247/01/2941 від 06.07.2016р.

Розповсюдження по регіонам України

11. 

Обґрунтування пріоритетних напрямів державного управління туристично-рекреаційною діяльністю з урахуванням відносин власності на природні ресурси

-//-

 

Обґрунтовано основні принципи державного управління реалізацією загальнонародної власності на природні рекреаційні ресурси. Обгрунтовано доцільність комплексного управління природними рекреаційно-туристичними ресурсами та рекреаційно-туристичною діяльністю на основі створення відповідного координаційного органу «Управління використанням природних ресурсів та розвитку рекреаційно-туристичної діяльності». 

Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління

вихід. №21/424 від 14.11.2016р., вхід. № 838 від 28.11.2016р

Розповсюдження на рівні держави та її   регіонів.

12.   

Механізми державної підтримки створення та розвитку мережі регіональних зернових обслуговуючих кооперативів в Україні.

За темою: «Інтеграційні механізми розвитку товарних ринків в Україні: теорія та інституційне забезпечення»

 

Зменшення логістичних витрат індивідуальних господарств, зростання доданої вартості на всіх етапах логістичного ланцюга та її продуктивне використання в базовому аграрному секторі зернового ринку

ДУ «Миколаївська державна

сільськогосподарська дослідна станція

Інституту зрошуваного землеробства НААН України»

№ 212 від 28.10.2016 р.

Розповсюдження по регіонам України

13. 

Прикладні заходи використання інтеграційних механізмів учасників ринків плодовоовочевої продукції у відтворювальному циклі товароруху продукції

За темою: «Інтеграційні механізми розвитку товарних ринків в Україні: теорія та інституційне забезпечення»

 

Підвищення ефективності товароруху продукції за рахунок скорочення логістичних витрат учасників ринків плодово-овочевої продукції

Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації

№5998/05/5287 від 24.11.2016 р.

Розповсюдження по регіонам України