І. Про затвердження запитів на відкриття тем наукових досліджень за фундаментальною відомчою тематикою з 2019 року:

  1. «Методологія формування ефективної логістики товарних ринків».

Доповідач: д.е.н., проф. Лисюк В.М.

  1. «Екологізація інвестиційно-інноваційної політики секторів економіки Українського Причорномор’я».

Доповідач: д.е.н., с.н.с. Андрєєва Н.М.

  1. «Інклюзивність економіки вражень в природокористуванні».

Доповідач: д.е.н., с.н.с. Мартієнко А.І.

 

 

 

 Учений секретар Вченої Ради,

д.е.н., с.н.с.

Н.І. Хумарова