Доповідач: д.е.н., проф. Галушкіна Т.П.
 
Доповідач: д.е.н., проф. Галушкіна Т.П.
 
Доповідач: д.г.н., проф. Дергачов В.О.
 
4. «Соціальний капітал: сутність, джерела  та структура, оцінка»
Доповідач: к.т.н., с.н.с. Горячук В.Ф.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Нікішина О.В.
 
6. «Про забезпечення безпеки робіт на рейдовому перевантажувальному комплексі у Керченській протоці»
Доповідач: д.е.н., проф. Котлубай О.М.
 
7. «Впровадження антикризової стратегії як передумови економічного розвитку»
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Лайко О.І.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Лисюк В.М.
 
Доповідач: д.е.н.,с.н.с. Шлафман Н.Л.
 
Доповідач: к.т.н., с.н.с. Горячук В.Ф.
 
11. «Напрями розвитку та формування системи майнових економічних відносин у світовому транспортному комплексі»
Доповідач: д.е.н., проф. Котлубай О.М.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Тараканов М.Л.
 
Доповідач: інж. І категорії Циналєвська І.А.
 
Доповідач: д.е.н., проф. Степанов В.М.
 
Доповідач: к.е.н., н.с. Антонюк П.О.
 
16. «Механізми впровадження науково-орієнтованого інвестування в Україні»
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Лайко О.І.
 
17. Проект Закону України «Про меценатів та меценатство»
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Моліна О.В.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Мартієнко А.І.
 
19. «Пропозиції щодо розвитку потенціалу  малого інноваційного підприємництва в сучасних умовах»
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Лазарєва Є.В.
 
20. «Систематизація інституціональних факторів активізації потенціалу малого підприємництва на регіональному рівні»
Доповідач: к.філос.н., с.н.с. Сараєва І.М.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Моліна О.В.
 
22. «Обґрунтування пріоритетів трансформації соціального потенціалу в соціальний капітал регіонів Українського Причорномор’я»
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Єрмакова О.А.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Фесенко О.О.
 
24. «Обґрунтування механізму взаємодії між національною інвентаризацією і проектами, спрямованими на скорочення викидів парникових газів»
Доповідач: д.е.н., проф. Галушкіна Т.П.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Нікішина О.В.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Горячук В.Ф.
 
27. «Інвестиційна модель і механізми активізації відтворювальних циклів на товарних ринках»
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Лайко О.І.
 
Доповідач: пров. інж. Ажнакін С.Г.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Золотов В.І.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Мартієнко А.І.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Рассадникова С.І.
 
32. «Практичне застосування закордонного досвіду  вдосконалення інституційних механізмів використання потенціалу малого підприємництва з метою сталого розвитку території Українського Причорномор’я»
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Шлафман Н.Л.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Кухарська Н.О.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Моліна О.В.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Тарканов М.Л.
 
Доповідач: д.г.н., проф. Дергачов В.О.
 
Доповідач: д.е.н., пр.н.с. Шлафман Н.Л.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Горячук В.Ф.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с.  Мартієнко А.І.
 
Доповідач: пров. інженер Маркова Т.Д.
 
Доповідач: пров. інженер Маркова Т.Д.
 
Доповідач: к.е.н. Сидорченко Т.Ф.
 
Доповідач: пров. інж. Носова Н.І.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Лазарєва Є.В.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Шлафман Н.Л.
 
Доповідач: к.е.н., н.с. Антонюк П.О.
 
47. «Напрямки подальших трансформацій транспортного комплексу України відповідно до світових змін»
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Ільченко С.В.
 
48. «Перспективи подальшого розвитку морських портів як найбільш значущих елементів національних ТТС»
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Ільченко С.В.
 
Доповідач: к.е.н. Фесенко О.О.
 
50. «Трансформація світових тенденцій при формуванні цінової політики в транспортному комплексі»
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Липинська О.А.
 
51. «Методологічні підходи до формування наскрізних ставок при перевезенні вантажів ТТС»
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Липинська О.А.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Горячук В.Ф.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Андрєєва Н.М.
 
55. «Модернізація інструментальних технологій нагромадження соціального капіталу регіонів Українського Причорномор’я»
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Єрмакова О.А.
 
Доповідач: н.с. Карпенко О.О.
 
Доповідач: к.е.н., с.н.с. Єрмакова О.А.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Шлафман Н.Л.
 
Доповідач: д.е.н., с.н.с. Шлафман Н.Л.    
                          
Доповідач: д.е.н., проф. Галушкіна Т.П.
 
Доповідач: д.е.н., проф. Галушкіна Т.П.
 
Доповідач: пров. інж. Ажнакін С.Г.