Перелік типових (основних) програм кандидатських іспитів із економічних спеціальностей

у Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

 

         Кандидатські іспити із спеціальності приймаються за програмами, що складаються з двох частин: типової програми, затвердженої МОН, і додаткової програми, що розробляється відповідною кафедрою, відділом, лабораторією.

     Додаткова програма кандидатського іспиту із спеціальності повинна включати нові розділи відповідної наукової спеціальності і питання, пов'язані з напрямом досліджень здобувача, а також враховувати останні досягнення у відповідній галузі науки і найновішу наукову літературу.

     За рішенням приймальної комісії кандидатський іспит із спеціальності, залежно від обсягу матеріалу, може проводитися двома етапами з виставленням загальної оцінки.

  08.00.03 – економіка та управління національним господарством);

  08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);

  08.00.05 – розвиток продуктивних сил та регіональна економіка;

  08.00.06 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища.