Інститут проблем ринку та
економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ НА 2018 РІК


за державним замовленням
з відривом та без відриву від виробництва
за спеціальностями та в обсязі:

 

№ п/п

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування спеціальності

Держзамовлення

Всього:

З відривом від виробництва

1

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

2

2

2

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

1

1

 

 

Всього:

3

3

 Документи приймаються до 10 вересня 2018 року. Зарахування проводиться  з 01 листопада 2018 року.

 Відповідно до Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. №309, постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378 «Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2018 році», на підставі Закону України від 01.07.2014 року 1556-VII «Про вищу освіту» та Правил прийому до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії в ІПРЕЕД НАН України в 2018 році (затверджено Рішенням Вченої ради Інституту, протокол №13 від 19.12.2017р.), вступники до аспірантури подають такі документи:

 1. Заяву на ім’я директора Інституту.
 2. Особовий листок з обліку кадрів (або особову картку працівника), підписаний та завірений.
 3. Автобіографію.
 4. Список опублікованих наукових праць і винаходів; копії опублікованих статей/тез (за наявності).
 5. Дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності*.
 6. Вступники до аспірантури, які не мають опублікованих наукових праць, подають наукову доповідь (реферат) з обраної ними наукової спеціальності з рецензією передбачуваного наукового керівника або завідувача відповідного наукового відділу Інституту.
 7. Медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-о/086-у.
 8. Копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра та копію додатку до диплому залікової відомості (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, - копію нострифікованого диплома).
 9. Міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні В2-С2 (за наявності).
 10. Копію паспорта (сторінки 1, 2 та сторінку з пропискою).
 11. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
 12. Копію військового квитка або посвідчення про приписку - для військовозобов`язаних.
 13. Копію трудової книжки для працюючих (засвідчену в установленому порядку).
 14. Рекомендацію  Вченою ради ЗВО, наукової установи (за наявності).
 15. Заяву про надання згоди на збір та обробку персональних даних.
 16. Три фотографії (3x4 см).

 Документи подаються у швидкозшивачі з файлами.

 Паспорт, диплом про вищу освіту, військовий квиток (посвідчення офіцера) та трудова книжка подаються вступником особисто.

Порядок роботи Приймальної комісії:

понеділок - п`ятниця: з 9.00 до 17.00

субота-неділя: вихідні.

Довідки за адресою:

 65044 м. Одеса, вул. Французький бульвар, 29.
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України.
Тел. / факс: (048) 722-66-11;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Контактна особа:

 Булаурі Марина Василівна.
Каб. №2, адмінкорпус, відділ кадрів. Час прийому: з 1000 до 1200, з 1300 до 1500.

Тел. роб. (048) 743-61-97

 * Дослідницька пропозиція – це науковий текст обсягом до 5 стор., підготовлений вступником до аспірантури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці; можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо. Оцінювання дослідницької пропозиції (з можливою презентацією її за рішенням Інституту) відбуватиметься на вступному іспиті зі спеціальності як його складова.