Назва підрозділу

Завідуючий

відділом

Напрями досліджень

Відділ ринкових механізмів і структур

д.е.н., c.н.с.

Нікішина О.В.

Теоретичниі проблеми та розробка науково-практичних рекомендацій щодо розвитку ринкових відносин та формування ринкових технологій регулювання економічних систем

Відділ ринку

транспортних послуг

д.е.н., проф.

Ільченко С.В.

Наукове забезпечення ефективного функціонування ринку транспортних послуг та використання транзитного потенціалу країни

Відділ міжрегіонального економічного розвитку Українського Причорномор’я

академік НАНУ, д.е.н., проф.

Буркинський Б.В.

Теоретичні та прикладні аспекти підвищення соціально-економічної результативності інвестиційно-інноваційної діяльності в регіонах Українського Причорномор’я

Відділ економіко-екологічних проблем приморських регіонів

д.е.н., проф.

Купінець Л.Є.

Розробка методології господарського освоєння та підвищення економіко-екологічної ефективності природно-ресурсного потенціалу приморських регіонів

Відділ розвитку підприємництва

в.о. завідувача д.е.н., проф.

Уманець Т.В.

Теорія та методологія розвитку підприємництва, підвищення його ефективності в умовах модернізації економіки та його впливу на сталий соціально-економічний розвиток держави та її регіонів

Відділ економічного регулювання природокористуванням

 

д.е.н., доц.

Петрушенко М.М.

Теоретичні проблеми та економічні інструменти управління природокористуванням