Лайко Олександр Іванович

 

Народився 27 вересня 1981р. в Одесі.

В 2003р. закінчив з відзнакою економічний факультет Одеської національної академії харчових технологій.

У жовтні 2008 року захистив дисертацію на тему "Шляхи скорочення неефективного відтоку фінансового капіталу з економіки регіону (на прикладі Одеського регіону)" за спеціальністю 08.00.05. - Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Був стипендіатом Президії Національної академії наук України для молодих учених. У 2015 року  захистив докторську дисертацію  на тему: «Теоретико-методологічні засади регулювання трансформації інвестиційної системи України» за спеціальністю 08.00.03  Економіка та управління національним господарством.

У 2012 році отримав вчене звання старший науковий співробітник.

Основною тематикою наукових досліджень Олександра Івановича є регіональна економіка, інвестиційні механізми розвитку товарних ринків, механізми регулювання відтворювальних процесів в економічній системі на засадах досягнення комплексної ефективності і сталого розвитку, дослідження питань управління рухом фінансового капіталу та розробка механізмів відтворення інвестиційного потенціалу регіону. Основними науковими досягненнями є видання авторських монографій «Інвестиційний потенціал регіону: ефективність використання та непродуктивний відтік капіталу», удостоєної премії Президента України для молодих вчених в 2011 році, «Трансформаційні процеси в інвестиційній системі України», а також успішне виконання НДР «Відтворювальні механізми реалізації соціально-економічного потенціалу сталого розвитку стратегічних ринків України в посткризовий період» в ролі керівника теми та трьох науково-дослідних робіт в Інституті в якості відповідального виконавця. З липня 2014 року є керівником НДР «Вплив інвестиційно-інноваційної складової на забезпечення соціально-економічного розвитку Українського Причорномор’я».

Результати наукових досліджень Олександра Івановича знайшли відображення у більш ніж 120 публікаціях, у тому числі в таких монографіях як: "Економічне оновлення регіону: аналіз ситуацій та рішення" (2008), "Стратегія розвитку промислового комплексу регіону (орієнтири, ресурси, обмеження)" (2008), "Інвестиційний потенціал регіону: ефективність використання та непродуктивний відтік капіталу" (2009), "Формування конкурентоспроможності в контексті регіонального розвитку" (2009), "Трансформаційні процеси в інвестиційній системі України" (2013), "Потенціал сталого розвитку стратегічних ринків України" (2014), "Інвестиційно-інноваційний розвиток регіонів Українського Причорномор’я" (2016), "Соціально-економічний розвиток Українського Причорномор’я: виклики і можливості" (2016).

Одночасно з роботою в Інституті Олександр Іванович займається викладацькою діяльністю в Християнському гуманітарно-економічному університеті та в Одеській національній академії харчових технологій, де викладає курси: «Financial accounting», “Cost accounting”, “Principles of accounting”, "Фінансовий облік", "Облік на підприємствах малого бізнесу", "Організація обліку в галузях економіки", керує дипломними проектами та науковою діяльністю студентів.

Активно займається громадською діяльністю, вирішенням проблем наукової молоді та координацією досліджень з іноземними партнерами в складі президії Ради молодих учених при Міністерстві освіти та науки України, Одеської обласної ради молодих вчених, є головою Ради молодих вчених Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. Керує науковою роботою 2-х аспірантів. Був стипендіатом Президії Національної академії наук України для молодих учених. 

Нагороджений в 2010 році нагрудним знаком Міністерства економіки України «За сумлінну працю» ІІІ ступеня, в 2011 році став лауреатом Премії Президента України для наукової молоді. У 2017р. Лайко О.І. було призначено іменну стипендію Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених (Постанова Верховної Ради України від 19 грудня 2017 року. № 2252-VІІІ).

ORCID ID:  ORCID iD icon http://orcid.org/0000-0001-7082-0862

   https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=ZTdsnjgAAAAJ