Нормативно-правова база

  1. Закон України «Про вищу освіту»     
  1. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»  
  1. Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвержений постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261. Зі змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 року N 283
  2. ПОРЯДОК проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 
  3. ПОСТАНОВА КМУ Деякі питання стипендіального забезпечення від 28 грудня 2016р. №1050 
  4. ПОСТАНОВА КМУ Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність від 12 серпня 2015 р. № 579 

Органи влади України

Президент України

 

Верховна Рада України

 

Кабінет Міністрів України

 

 Національна академія наук України

 

РЕЄСТР наукових фахових видань України