Шановні колеги, пропонуємо вам перелік обмінного фонду бібліотеки Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.  Якщо Вас зацікавили видання, будемо раді бачити вас в нашій бібліотеці. Наш телефон 0970937500 та електронна пошта Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 1. Андерсон Н.В.

  Конкурентоспроможність прикордонних регіонів України в умовах євроінтеграції : монографія / Н.В. Андерсон, М.Л. Скорик ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса : ТЕС, 2014.- 228 с.

 2. Андреева Н.Н.

  Ресурсно-экологическая безопасность предприятия: диагностика, стратегия регулирование : [науч. доклад] / Н.Н. Андреева, С.К. Харичков ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса, 1996. - 90 с.

 3. Андреева Н.Н. Экологически ориентированные инвестиции: выбор решений и управление : [монография] / Н.Н. Андреева ; [науч. ред. Харичков С.К.] ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса, 2006. - 536 с.

 4. Андреева Н.Н. Экологоориентированные инвестиции в системе обеспечения ресурсно-экологической безопасности / Н.Н. Андреева, С.К. Харичков ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса, 2000. - 196 с.

 5. Антикризисное управление морским природопользованием (теоретико-методологические и прикладные аспекты исследований) : [монография] / [ Степанов В.Н., Буркинский Б.В., Крисилов А.Д., Громова Е.Н., Косовская Е.В., Гетьман Е.Л., Андреева Н.Н., Золотов В.И., Шунтова С.Г., Бердников И.А.,Рубель О.Е. и др.] ; под ред.Б.В. Буркинского, В.Н. Степанова ; НАН Украины, Ин-т проблем рынка и эконом. - Одесса : ИПРЭЭИ НАНУ, 2010. - 609 с.

 6. Антикризисные стратегии развития региональной энергетики / [Е.В.Оборина, Д.В. Волошин, С.Г. Ажнакин, К.Э.Шурда] ; под ред. В.Н.Степанов ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. - Одесса : Фенікс, 2010. - 288 с.

 7. Балджи М.Д. Метрологія соціо-еколого-економічних систем :[монографія] / Балджи М.Д., Харічков ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2010. - 342 с.

 8. Балджи М.Д. Основи діагностики комплексного природокористування: регіональний вимір : монографія / М.Д. Балджи, С.К. Харічков ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2008. - 144 с. 

 9. Бирам Оруа Конкурентоспособность украинской металлопродукции на арабском рынке: анализ, методы оценки и пути повышения : монография / Бирам Оруа ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одеса, 2011. - 126 с.

 10. Богатирьов А.М. Планування діяльності підприємств харчової промисловості в умовах ринку / А.М. Богатирьов, А.І. Бутенко, І.О. Кузнецова ; під ред. Бутенка А.І. ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса, 2003. - 274 с.

 11. Боняр С.М. Судоходство река-море: проблемы развития судовладельческих компаний : монография / Боняр С.М. ; НАН Украины, Ин-т проблем рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса, 2009. - 288 с.

 12. Бревнов А.А. Маркетинг малого предприятия : [практ. пособие] / А.А. Бревнов ; [науч. ред. Б.В. Буркинский ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед.]. - Киев : Вира-Р, 1998. - 384 с.

 13. Бревнов А.А. Организация частного предприятия в Украине / А.А. Бревнов ; [науч. ред. Б.В. Буркинский ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед.]. - Харьков : Одиссей, 2004. - 672 с.

 14. Буркинский Б.В. ГУУАМ: проблемы и перспективы развития в контексте национальных интересов Украины / Б.В. Буркинский, В.Н. Степанов ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса, 2001. - 140 с.

 15. Буркинский Б.В. Активизация инвестиционной деятельности в регионе / Буркинский Б.В., Молина Е.В. ; НАН Украины, Ин-т проблем рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса, 2003. - 494 с.

 16. Буркинский Б.В. Проблемы формирования статуса и стратегии освоения морской береговой зоны Украины : [науч. доклад] / Б.В. Буркинский ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса : ИПРЭЭИ НАНУ, 1999. - 35 с.

 17. Буркинский Б.В. Экологизация политики регионального развития : [монография] / Б.В. Буркинский, Н.Г. Ковалева ; [науч. ред. В.Н. Степанов] ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса : ИПРЭЭИ НАНУ, 2002. - 328 с.

 18. Буркинський Б.В. Амортизація як джерело інвестування у морський транспорт / Б.В. Буркинський, М.І. Котлубай ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2001. - 122 с.

 19. Буркинський Б.В. Інноваційна стратегія у соціально-економічному розвитку регіону / Б.В. Буркинський, Є.В. Лазарєва ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса, 2007. - 140 с.

 20. Буркинський Б.В. Методологічні аспекти розробки і оцінки стратегій розвитку промислового комплексу регіону : монографія / Буркинський Б.В., Коваленко М.А. ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., МОНУ, Херсонськ. нац. тех. ун-т. - Херсон, 2008. - 408 с.

 21. Бутенко А.І. Концептуальні засади ефективності інституціонального забезпечення підтримки промислового підприємництв       а / А.І. Бутенко, І.М. Сараєва І.М. ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса, 2008. - 117 с.

 22. Бутенко А.І. Державне регулювання економіки в перехідний період / Бутенко А.І., Кучеренко В.Р. ; МОУ, Одеськ. держ. економ. ун-т, НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса, 1999. - 116 с.

 23. Бутенко А.І. Інноваційна спроможність суб'єктів підприємницької діяльності / А.І. Бутенко, Є.В. Лазарєва ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса : Фенікс, 2007. - 108 с.

 24. Бутенко А.І. Проблеми розвитку підприємництва у сфері охорони здоров'я : [монографія] / Бутенко А.І., Сараєва І.М., Носова Н.І. ; під ред. Буркинського Б.В. ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса, 2003. - 392 с.

 25. Бутенко А.І. Проблеми та напрямки розвитку підприємництва у сфері освіти / Бутенко А.І., Сараєва І.М., Мергут А.І. ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса, 2003. - 270 с.

 26. Вайсман В.А. Современная региональная экономика / В.А. Вайсман, В.И. Захарченко, Е.В. Молина ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. и др. - Одесса : Наука и техника, 2004. - 160 с.

 27. Валуєв Ю.Б.             Процесно-функціональне управління промисловим підприємством : монографія / Ю.Б. Валуєв ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса, 2011. - 298 с.

 28. Вдосконалення системи підготовки кадрів для підприємницької діяльності / Бутенко А.І., Шлафман Н.Л., Сараєва І.М., Лисюк В.М., Барабаш та ін. ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса, 2001. - 48 с.

 29. Волошин Д.В. Економіко-екологічні аспекти запобігання небезпечним змінам клімату (методологія, завдання, механізми) / Д.В. Волошин ; [наук. ред. В.М. Степанов] ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Київ : Наукова Думка, 2005. - 280 с.

 30. Волошин Д.В. Изменение климата: экономико-экологические проблемы / Д.В. Волошин ; [науч. ред. В.Н. Степанов] ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса : ИПРЭЭИ НАНУ, 2007. - 309 с.

 31. Воробйова О.А. Проблеми природокористування та сталого розвитку в рекреаційно-туристичній сфері : монографія / О.А. Воробйова, І.М. Дишловий, С.К. Харічков; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2009. - 374 с.

 32. Галиця І.О. Потенціал інноваторів: механізми використання : монографія / І.О. Галиця ; за ред. Б.В. Буркинського ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса, 2005. - 298 с.

 33. Галушкина Т.П. Экологическая политика и механизмы ее реализации на региональном уровне : [монография] / Т.П. Галушкина, В.И. Крутякова ; [науч. ред. С.К. Харичков] ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса : ИПРЭЭИ НАНУ, 1999. - 112 с.

 34. Галушкіна Т.П. Національна політика "зеленого" зростання в Україні : [монографія] / Галушкіна Т.П., Мусіна Л.О., Хумарова Н.І. ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2012. - 272 с.  

 35. Галушкіна Т.П. Стратегічні вектори регіональних трансформаційних зрушень : монографія / [Галушкіна Т.П., Реутов В.Є., Качаровська Л.М.] ; МОНУ, НАНУ, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. та ін. - Сімферополь : Фєнікс, 2009. - 320 с.

 36. Галушкіна Т.П. Екологічна сертифікація в системі державного еколо           гічного управління : [монографія] / Т.П. Галушкіна,Є.Г. Гордійчук ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Харків : Бурун Книга, 2010. - 288 с.

 37. Гранатуров В.М. Аналіз підприємницьких ризиків: проблеми визначення, класифікації та кількісної оцінки : [монографія] / В.М. Гранатуров, І.В, Литовченко, С.К. Харічков ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса, 2003. - 164 с.

 38. Дергачев В.А. Геополитическая и геоэкономическая трансформация Украинского Придунавья : [монография] / Владимир Дергачев, Валентина Демченко ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Київ, 2005. - 92 с.

 39. Дергачев В.А. Геополитический словарь-справочник / Владимир Дергачев. - Киев : КНТ, 2009. - 592 с.

 40. Дергачев В.А. Геоэкономическая стратегия Украины : [монография] / В.А. Дергачев, Н.А. Кухарская, Н.Л. Тараканов ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса, 2002. - 122 с.

 41. Дергачев В.А. Геоэкономические основы национальной безопасности : монография / В.А. Дергачев, Н.А. Кухарская, Н.Л. Тараканов ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса, 2005. - 154 с.

 42. Дергачев В.А. Геоэкономический словарь-справочник / Владимир Дергачев ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.- эколог. исслед. - Одесса, 2004. - 177 с.

 43. Дергачев В.А. Глобальная геоэкономика (трансформация мирового экономического пространства) : [монография] / Владимир Дергачев ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса, 2003. - 240 с.

 44. Дергачев В.А. Информационно-коммуникационные технологии в экономике : [монография] / Владимир Дергачев, Виктория Чихрай ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса, 2005. - 165 с.

 45. Дергачев В.А. Цивилизационная геополитика (Большие многомерные пространства) : [монография] / Владимир Дергачев ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-и эконом.-эколог. исслед. - Одесса, 2003. - 262 с.

 46. Екологізація розвитку рекреаційних зон прибрежної смуги : монографія / [Галушкіна Т.П., Харічков С.К., Купінець Л.Є., Сааджан І.А. та ін.] ; за наук. ред. Галушкіної Т.П. ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса-Саки : ІПРЕЕД НАНУ-Фенікс, 2011. - 308 с.

 47. Екологічна інфраструктура природокористування (глосарій) / [кол. укл. С. Харічков, Н. Андрєєва, С. Рассадникова, І. Сааджан, Н. Хумарова, Л. Купінець та ін.] наук. ред. С.К. Харічков ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2010. - 115 с.

 48. Екологічний аудит водогосподарських систем : [монографія] / [Буркинський Б.В., Харічков С.К., Галушкіна Т.П., Сааджан І.А. та ін.] ; за наук. ред. Галушкіної Т.П. ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса-Саки : ІПРЕЕД НАНУ-Фенікс, 2010. - 402 с.

 49. Екологічний аудит: теорія та практика : інформ. буклет/ [Галушкіна Т.П., Гордійчук Є.Г., Костецька К.О., Карпенко О.А., Полякова І. В. та ін.] ; за наук. ред. Галушкіної Т.П. ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса : ІНВАЦ, 2008. - 47 с.

 50. Екологічний менеджмент та аудит рекреаційних територій (концептуальні засади та організаційний механізм) : монографія / [Галушкіна Т.П., Гордійчук Є.Г., Костецька К.О. та ін.] ; під ред. Т.П. Галушкіної ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса : ІНВАЦ, 2006. - 184 с.

 51. Еколого-економічна оцінка розвитку територій (на пр икладі промислово-рекреаційної зони "Пересип-Лузанівка") : інформ. буклет / [Галушкіна Т.П., Харічков С.К., Брошкова С.Л., Гордійчук Є.Г., Костецька К.О. та ін.] ; за ред. Галушкіної Т.П.; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса : ІНВАЦ, 2007. - 44 с.

 52. Економіка основної експлуатаційної діяльності морського транспорту : зб. наук. праць магістрів / редкол. ЛипинськаА .А., Чекаловець В.І., Котлубай О.М. та ін. ; МОНУ, Одеськ. нац. морськ. ун-т, [НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж.] - Одеса : ОНМУ, 2009. - Вип. 2. - 167 с.

 53. Економічне оновлення регіону: аналіз ситуацій та рішення : [монографія] / кер. авт. колективу Б.В. Буркинський, С.К. Харічков ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса, 2008. - 494 с.

 54. Забарна Е.М. Інноваційно-інвестиційний фактор економічного розвитку України : [монографія] / Забарна Елеонора Миколаївна ; наук. ред. Харічков С.К. ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса, 2006. - 304 с.

 55. Забарная Е.Н.   Инновационно-инвестиционная система: методология формирования и развития : [монография] / Забарная Е.Н., Харичков С.К. ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса, 2002. - 140 с.

 56. Забарная Е.Н. Современная экономическая политика / Забарная Е.Н., Харичков С.К. ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса, 2003. - 337 с.

 57. Захарченко В.И. Инновационная система региона / В.И. Захарченко, Н.Н. Меркулов ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. и др. - Одесса : Наука и техника, 2005. - 116 с.

 58. Захарченко В.И. Кластерная форма территориально-производственной организации / В.И. Захарченко, В.Н. Осипов ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. и др. - Одесса : Фаворит; Печатный дом, 2010. - Ч.1. : Экономические кластеры как новая форма организации производства в регионе. - Одесса, 2010. - 122 с.

 59. Захарченко В.И. Кластерная форма территориально-производственной организации / В.И. Захарченко, В.Н. Осипов ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. и др. - Одесса : Фаворит; Печатный дом, 2010. - Ч.2 : Повышение региональной конкурентоспособности на основе кластерного подхода. - Одесса, 2010. - 236 с.

 60. Захарченко В.И. Научно-технологическое прогнозирование и развитие региона / В.И. Захарченко, В.А. Вайсман, Е.В. Молина ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса : Наука и техника, 2004. - 64 с.

 61. Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм : матеріали ІІ Міжнар. екологіч. форуму (м. Одеса, 25-26 вересня 2014 року) / НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., Держ. вища тех.-економ. школа та ін. - Одеса, 2014. - 248 с.

 62. Зелена стратегія регіону : [монографія] / [Буркинський Б.В., Галушкіна Т.П., Харічков С.К., Хумарова Н.І., Костецька К.О., Карпенко О.О. та ін.] ; за наук. ред. Буркинського Б.В., Галушкіної Т.П. ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2011. - 448 с.

 63. Зелена стратегія регіону : [монографія] / [Буркинський Б.В., Галушкіна Т.П., Харічков С.К., Хумарова Н.І., Костецька К.О., Карпенко О.О. та ін.] ; за наук. ред. Буркинського Б.В., Галушкіної Т.П. ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2011. - 448 с.

 64. Инвестирование природоохранной деятельности : монография / [Буркинский Б.В., Степанов В.Н., Ковалева Н.Г. и др.] ; под науч. ред. Б.В. Буркинского ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса : ИПРЭЭИ НАНУ, 2002. - 224 с.

 65. Интегрированное управление ресурсами и безопасностью в бассейне Азовского моря : монография / [Буркинский Б.В., Степанов В.Н., Бердников И.А., Золотов В.И., Шунтова С.Г., Хумарова Н.И., Садченко Е.В., Рубель О.Е., Андреева Н.Н., Сааджан И.А., Рассадникова С.И., Громова Е.Н., Фесенко О.А., Гетьман Е.Л., Осипов В.Н., Кухарская Н.А., Ермакова О.А.] ; под ред. Б.В. Буркинского, В.Н. Степанова, С.В. Бердникова ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед., РАН, ЮНЦ. - Одесса, 2010. - 672 с.

 66. Исаченко Д.А. Малые предприятия в экономике Украины / Д.А. Исаченко ; науч. ред. Буркинский Б.В. ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса, 2006. - 164 с.

 67. Інституціональні засади та інструментарій збалансованого природокористування : [монографія] / [Буркинський Б.В., Харічков С.К., Галушкіна Т.П., Хумарова Н.І., Рассадникова С.І., Андрєєва Н.М., Садченко О.В., Мартієнко А.І., Сааджан І.М., Купінець Л.Є., Воробйова О.А. та ін. ; [під ред. С.К. Харічкова] ; НАН України ; Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2010. - 484 с.

 68. Ісаченко Д.А. Малі промислові підприємства в трансформаційній економіці регіону : [монографія] / Д.А. Ісаченко ; наук. ред. Буркинський Б.В. ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса, 2009. - 406 с.

 69. Колісник Б.І.             Економіко-екологічна ефективність регіонального лісогосподарського комплексу (проблеми та шляхи підвищення) : монографія / Б.І. Колісник, О.М. Шубалий ; [наук. ред. Б.В. Буркинський] ; НАН України ; Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса : Фенікс, 2008. - 168 с.

 70. Колісник Б.І.             Стратегічне планування ефективності функціонування лісогосподарського комплексу регіону : монографія / Б.І. Колісник ; [наук. ред. Б.В. Буркинський] ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса : Фенікс, 2008. - 264 с.

 71. Кон'юнктурний аналіз товарного ринку : [монографія] / Бутенко А.І., Кучеренко та ін. ; за ред. Кучеренка В.Р. ; [Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України та ін.]. - Одеса, 2000. - 156 с.

 72. Котлубай А.М. Торговое судоходство Украины: проблемы и перспективы развития : монография / А.М. Котлубай ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса : ИПРЭЭИ НАНУ, 2008. - 384 с.

 73. Котлубай А.М. Упрощение организационных процедур в использовании транзитного потенциала Украины : [монография] / А.М. Котлубай, А.А. Липинская ; НАН Украины, Ин-т проблем рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса, 2008. - 132 с.

 74. Котлубай М.И. Становление морского транспорта в рыночной среде : [монография] / Котлубай М.И. ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса : ИПРЭЭИ НАНУ, 2005. - 224 с.

 75. Котлубай О.М. Економічні механізми розвитку торгівельного мореплавання в Україні / Котлубай О.М. ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса : ІПРЕЕ           Д НАНУ, 2004. - 453 с.

 76. Котлубай О.М. Основи економіки й організації сервісної діяльності в торговельному мореплаванні : [монографія] / Котлубай О.М., Кухарчик В.Г. ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2009. - 197 с.

 77. Котлубай О.М. Теорія і методологія розвитку транспортно-технологічних систем перевезення вантажів : монографія / Котлубай Олексій Михайлович ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса, 2012. - 200 с.

 78. Купинец Л.Е. Экологизация продовольственного комплекса : теория, методология, механизмы : монография / Л.Е. Купинец ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса : ИПРЭЭИ НАНУ, 2010. - 712 с.

 79. Кухарская Н.А.   Стратегические приоритеты трансформации экономики регионов Украины: тенденции, формы, механизмы : [монография] / Кухарская Н.А. ; науч. ред. Буркинский Б.В. ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса, 2010. - 519 с.

 80. Кухарская Н.А. Организационно-методические основы создания свободных промышленно ориентированных зон / Кухарская Н.А. ; науч. ред. Харичков С.К. ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса, 2000. - 74 с.

 81. Лазарєва Є.В. Методологічні аспекти формування інноваційної системи регіону : монографія / Є.В. Лазарєва ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. та ін. - Одеса, 2010. - 320 с.

 82. Лайко О.І. Інвестиційний потенціал регіону: використання та непродуктивний відтік капіталу : монографія / Лайко О.І. ; [за наук. ред. Б.В. Буркинського] ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса, 2009. - 433 с.

 83. Липинська О.А. Становлення та розвиток транзитного потенціалу України : монографія / Липинська Олена Андріївна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2012. - 396 с.

 84. Лысюк В.М. Воспроизводственная функция товарных рынков : [монография] / Лысюк В.М. ; НАН Украины, Ин-т проблем рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса, 2011. - 225 с.

 85. Лысюк В.М. Регулирование экономики переходного периода : [монография] / Лысюк В.М., Исаченко Д.А., Захарченко В.И. ; [под общей ред. Б.В. Буркинского] ; НАН Украины, Ин-т проблем рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса, 2000. - 264 с.

 86. Макаренко М.В. Тенденції вдосконалення економічних методів управління на залізничному транспорті / М.В. Макаренко ; Мін-во транспорту України, Київ. ун-т економіки і технологій транспорту. – Київ : КУЕТТ, 2004. – 64 с.

 87. Мардаровский Ф.З. Технология и культура управления в отрасли связи / Мардаровский Ф.З., Кузьминов А.В., Орлов В.Н. ; под ред. Ф.З. Мардаровского ; НАН Украины, Ин-т проблем рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса, 2000. - 268 с.

 88. Маркетинг предприятий пищевой промышленности : учеб. пособ. / [Буркинский Б.В., Бревнов А.А., Галушкина Т.П., Лазарева Е.В., Лысюк, В.М.,Окландер М.А., Окландер Т.О., Харичков С.К., Шлафман Н.Л., Щекин Ю.В. и др.] ; под ред. Б.В. Буркинского ; Ин-т проблем рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса, 2002. - 538 с.

 89. Маркетинговый менеджмент в системе предпринимательства. Краткий курс : учеб. пособие / [Бутенко А.И., Карножицкая С.И., Лукащук В.В. и др.] ; под ред. Б.В. Буркинский ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса, 2002. - 222 с.

 90. Мартинюк О.М. Формування стратегії екологічно орієнтованого управління транспортно-технологічними системами: організаційно-економічний аспект : монографія / О.М. Мартинюк, С.К. Харічков, Н.М. Андрєєва ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2011. - 310 с.

 91. Математичні методи розв'язання економіко-екологічних задач : [навч. посібник] / [Л.П. Алексєєнко, О.А. Гурська, С.К. Харічков та ін.] ; за ред. А.Ф. Кабака, С.К. Харічкова ; МОНУ, Одеськ. держ. економ. ун-т, НАНУ, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. та ін. - О., 2005. - 196 с.

 92. Механизмы регулирования предпринимательской деятельности : [монография] / [Бутенко А.И., Зайцев А.П., Барабаш А.А., Сараева И.Н., Шлафман Н.Л., Лысюк В.М., Карножицкая С.И., Носова Н.И.] ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса, 2000. - 198 с.

 93. Мирошников П.С. К проблеме стабильного развития предпринимательского сектора экономики Украины / Мирошников П.С., Буюкли П.М. ; [НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед.] - Одесса, 2002. - 56 с.

 94. Міщенко М.І. Економіко-організаційні основи функціонуівння підприємств колійної інфраструктури : монографія / М.І. Міщенко; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2013. - 492 с.

 95. Національна концепція впровадження та розвитку екологічно чистого виробництва в Україні : проект / НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса, 2009. - 20 с.

 96. Николаев Ю.О. Экоинновационное развитие и макроэкономическая стабильность (теоретико-методологический аспект) : монография / Ю.О. Николаев ; [науч. ред. Харичков С.К.] ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса : ІПРЕЕД НАНУ, 2005. - 340 с.

 97. Осипов В.Н. Оценка конкурентоспособности продукции производственного назначения / Осипов В.Н., Диленко В.А., Стрелец А.А. ; науч. ред. Б.В. Буркинский ; НАН Украины, Ин-т проблем рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса, 2001. - 152 с.

 98. Осипов П.В. Интегральный производственный потенциал пищевой промышленности / П.В. Осипов ; отв. ред. Буркинский Б.В. ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса : ИПРЕЕИ НАНУ, 2004. - 289 с.

 99. Пивоварчук И.Д. Новые рабочие места как фактор стимулирования роста производительности труда / И.Д. Пивоварчук ; НАН   Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса, 2008. - 86 с.

 100. Пивоварчук И.Д. Повышение стоимости рабочей силы в обеспечении устойчивого развития регионов Украины / И.Д. Пивоварчук ; НАН Украины, Ин-т проблем рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса, 2003. - 25 с.

 101. Питне водопостачання: оцінка якості та напрямів його поліпшення / за наук. ред. Галушкіної Т.П. ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса : Фєнікс, 2010. - 44 с.

 102. Примачев Н.Т. Морские торговые порты в системе интермодальных транспортных сообщений : [монография] / Н.Т. Примачев, С.И. Примачева ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса : ИПРЭЭИ НАНУ, 2001. - 214 с.

 103. Примачев Н.Т. Проблемы и инструментарий формирования стратегии развития торгового флота : [монография] / Примачев Н.Т., Печерская Н.В. ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса : ИПРЭЭИ НАНУ, 2003. - 280 с.

 104. Приоритеты развития предпринимательского сектора национальной экономики / [Бутенко А.И., Мирошников П.С., Барабаш А.А., Сараева И.Н., Шлафман Н.Л., Карножицкая С.И., Носова Н.И., Лукащук В.В. и др.] ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса, 2003. - 192 с.

 105. Проблеми планування в ресурсно-екологічній сфері : наук.-аналіт. доп. / [Буркинский Б.В., Харичков С.К., Хумарова Н.И. и др.] ; за наук. ред. Б.В. Буркинського ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2009. - 48 с.

 106. Проблеми ринку та розвитку регіонів України в 21 столітті : матеріали І науково-практичної інтернет-конференції (м. Одеса, 17-19 травня 2010 р.) / ред. колегія : Буркинський Б.В., Лисюк В.М., Хумарова Н.І. та ін. ; Одеськ. нац. політех. ун-т, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України та ін. - Одеса, 2010. - 120 с.

 107. Проблеми управління, економіки, екології та права щодо розвитку транспортного комплексу України : матеріали науково-практичної конференції (м. Одеса, 16-17 червня 2011 р.) / НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. та ін. - Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2011.  - 189 с.

 108. Проблемы инвестиционного менеджмента в природоохранной деятельности : [монография] / [Буркинский Б.В., Ковалева Н.Г., Купинец Л.Е., Рассадникова С.И., Золотов В.И. и др.] ; науч. ред. Б.В. Буркинский ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса : ИПРЭЭИ НАНУ, 2001. - 232 с.

 109. Проблемы создания украинского судоходного пути р. Дунай-Черное море / [Буркинский Б.В., Степанов В.Н., Круглякова Л.Л., Крисилов А.Д., Рубель О.Е. и др.] ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса : ИПРЭЭИ НАНУ, 2003. - 42 с.

 110. Прогнозирование ресурсно-экологических и экономических трансформаций (на примере приморских регионов) : [монография] / [Буркинский Б.В., Степанов В.Н., Ковалева Н.Г., Круглякова Л.Л., Рассадникова С.И., Бердников И.А., Оборина Е.В., Рубель О.Е. ; науч. ред. Б.В. Буркинский, В.Н. Степанов] ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса : ИПРЭЭИ НАНУ, 2004. - 425 с.

 111. Рассадникова С.И. Современная инвестиционная политика: предпосылки экологизации : [монография] / Рассадникова С.И. ; [науч. ред. С.К. Харичков] ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса : ИПРЭЭИ НАНУ, 2004. - 208 с.

 112. Раціональне природокористування - важлива умов ноосферного розвитку України : матеріали V Пленуму Спілки економістів України та Всеукр. наук.-практич. конференції / [за заг. ред. В.В. Оскольського] ; Спілка економістів України. - Київ, 2011. - 276 с.

 113. Ресурсно-экологическая безопасность: теоретические и прикладные аспекты / [Буркинский Б.В., Степанов В.Н., Круглякова Л.Л., Харичков С.К., Ковалева Н.Г., Громова Е.Н., Андреева Н.Н. и др. ; науч. ред. Б.В. Буркинский] ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса : ИПРЭЭИ НАНУ, 1998. - 188 с.

 114. Рубель О.Е. Эконология ветландов / О.Е. Рубель. - Кишинев : Eco-TIRAS, 2009. - 252 с.

 115. Рубель О.Є. Формування стратегії ефективного використання інтегрального ресурсу водно-болотних угідь : [допов. зап.] / Рубель О.Є. ; [наук. ред. В.М. Степанов] ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса      : ІПРЕЕД НАНУ, 2003. - 20 с.

 116. Рязанцев В.М. Структурно-технологічні та економічні зміни в сучасній промисловості / Рязанцев В.М. ; наук. ред. С.К. Харічков ; НАН Украины,пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса, 2001. - 174 с.

 117. Сааджан И.А. Страхование экологических рисков: принципы и экономический механизм : монография / И.А. Сааджан, С.К. Харичков ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса : ИПРЭЭИ НАНУ, 2006.   - 160 с.

 118. Садченко Е.В. Экологический маркетинг: понятия, теория, практика и перспективы развития : [монография] / Е.В. Садченко, С.К. Харичков ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса : ИПРЭЭИ НАНУ, 2001. - 146 с.

 119. Сараева И.Н. Институциональные проблемы предпринимательского сектора экономики: системно-методологический подход / И.Н. Сараева ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса, 2002. - 130 с.

 120. Скорик М.Л. Єврорегіони на кордонах України : [монографія] / М.Л. Скорик, С.К. Харічков, Н.В. Андерсон ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса, 2010. - 209 с.

 121. Слюсаренко О.М. Еколого-економічні аспекти міського землекористування в ринкових умовах : [монографія] / Слюсаренко О.М. ; Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2009. - 120 С.

 122. Стабилизация экономического и финансового положения на государственном и региональном уровне: проблемы, суждения предложения : [монография] / [Бутенко А.И., Доминов А.М., Зайцев А.П. и др. ; науч. ред. Зайцев А.П.]. - Одесса, 2000. - 252 с.

 123. Стан і перспективи розвитку України як морської держави : матеріалі круглого стола (м. Одеса, 23 листопада 2010 р.) / [за заг. ред. О.О. Воловича] ; Нац. ін-т стратег. досл., Рег. філіал у м. Одесі. - О. : Фенікс, 2010. - 124 с.

 124. Степанов В.Н. Формирование государственной программы предотвращения опасных изменений климата и их экономико-экологических последствий для Украины (концептуальные основы) / В.Н. Степанов, О.Е. Рубель, Д.В. Волошин ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса : ИПРЭЭИ НАНУ, 2001. - 42 с.

 125. Степанова Е.В. Экономико-экологическая информационная поддержка устойчивого и безопасного развития (проблемы и перспективы) / Е.В. Степанова ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса : ИПРЭЭИ НАНУ, 2000. - 48 с.

 126. Стратегия устойчивого развития территории (на примере Татарбунарского района Одесской области) / [Степанов В.Н., Круглякова Л.Л., Рубель О.Е., Золотов В.И., Пономаренко Е.Н., Доманюк Е.А., Громова Е.Н., Купинец Л.Е., Водопьянов П.А., Крисилов А.Д., Фесенко О.А., Рассадникова С.И. и др.] ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса : ИПРЭ       ЭИ НАНУ, 2001. - 140 с.

 127. Стратегії розвитку транспортного комплексу України: виклики та можливості (проблеми управління, економіки, екології та права щодо розвитку транспортного комплексу України) : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 19-20 квітня 2012 року) / [під наук. ред. Котлубая О.М.] ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., Одеськ. торг.- пром. палата та ін. - Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2012. - 208 с.

 128. Стратегія розвитку промислового комплексу регіону (орієнтири, ресурси, обмеження) : [монографія] / [Буркинський Б.В., Лисюк В.М., Бревнов О.О., Єрмакова О.В., Лайко О.І., Нікішина О.В., Осипов В.М., Шлафман Н.Л.] ; за ред. Б.В. Буркинського, В.М. Лисюка ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса, 2008. - 321 с.

 129. Сучасні тенденції формування екологічної інфраструктури природокористування : монографія / [Харічков С.К., Купінець Л.Є., Садченко О.В., Хумарова Н.І., Воробйова О.А., Мартієнко А.І., Рассадникова С.І., Сааджан І.А., Нікішина Ю.І. та ін.] ; за ред. С.К. Харічкова ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.- екол. дослідж. - Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2012. - 356 с.

 130. Тадыка И.Б. Управление эффективностью производства. Системно-синергетический подход / И.Б. Тадыка ; под науч. ред. Б.В. Буркинского ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса, 2007. - 328 с.

 131. Тараканов Н.Л. Портово-промышленные комплексы Украины: проблемы и перспективы развития : [монография] / Н.Л. Тараканов ; [науч. ред. В.А. Дергачев] ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса : ИПРЭЭИ НАНУ, 2002. - 204 с.

 132. Теплиць І.Л. Акціонування як сучасна форма приватизації підприємств промисловості / Теплиць І.Л. ; [наук. ред. Харічков С.К.] ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса, 2001. - 170 с.

 133. Ткач К.І. Теоретичні засади регіональної промислової політики : [монографія] / К.І. Ткач ; [наук. ред. Б.В. Буркинський] ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса : Астропринт, 2008. - 280 с.

 134. Транспортная система придунайского региона в контексте активизации евроинтеграционных процессов / [Б.В. Буркинский, В.И. Степанов, М.И. Котлубай, Н.Т. Примачев, О.Е. Рубель] ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса : ИПРЭЭИ НАНУ, 2003. - 38 с.

 135. Транспортний комплекс України: економічні умови ефективного розвитку (проблеми управління, економіки, екології та права щодо розвитку транспортного комплексу України) : матеріали ІІІ Всеукраїнської конференції (м. Севастополь, 7-8 травня 2013 року) / [під. наук. ред. Котлубая О.М.] ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., Судноремонтно-суднобудівна компанія "ТехФлот" - Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2013. - 140 с.

 136. Управление морским природопользованием / [Б.В. Буркинский, Е.Н. Громова, Т.П. Галушкина, Е.А. Доманюк, А.В. Живицкий, В.И. Золотов, Н.Г. Ковалева, А.Д. Крисилов, Л.Л. Круглякова, Р.А. Крыжановский, В.Н. Степанов, О.А. Фесенко, Н.И. Хумарова и др. ; под ред. Б.В. Буркинский, В.Н. Степанов] ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса : ИПРЭЭИ НАНУ, 2001. - 278 с.

 137. Формирование конкурентоспособности в контексте регионального развития : [монография] / [Б.В. Буркинский, Бревнов А.А., Диленко В.А., Ермакова О.А., Захарченко В.И., Кухарская Н.А., Лазарева Е.В., Лайко А.И. Лысюк В.М., Никишина О.В., Осипов В.Н. и др.] ; под ред. Б.В. Буркинского ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса, 2009. - 334 с.

 138. Формирование рыночных отношений в сфере городского электротранспорта / [Бутенко А.И., Лысюк В.М., Шлафман Н.Л. и др.] ; под ред. Бутенко А.И. ; НАН Украины, Ин-т проблем рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса, 2000. - 164 с.

 139. Формування ринку екологічних послуг в форматі розвитку "зеленої економіки" : [монографія] / [Галушкіна Т.П., Гордійчук Є.Г., Хумарова Н.І., Костецька К.О., Сааджан І.А. та ін.] ; за наук. ред. Галушкіної Т.П. ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2012. - 264 с.

 140. Харичков С.К. Ситуационный анализ почтового рынка Украины : [монография] / Харичков С.К., Князева Е.А. ; НАН Украины, Ин-т проблем рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса, 2004. - 140 с.

 141. Харичков С.К. Экологизация научно-технического развития / Николаев Ю.О., Харичков С.К. ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса : ИПРЭЭИ НАНУ, 2003. - 120 с.

 142. Харичков С.К. Экономика и экология: совместимость развития (мировой опыт и украинская перспектива) : монография / С.К. Харичков, Н.Н. Андреева, Л.Е. Купинец ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса : ИПРЭЭИ НАНУ, 2007. - 180 с.

 143. Хумарова Н.І. Складові та тенденції формування екологоорієнтованого управління в Україні : [монографія] / Н.І. Хумарова ; за наук. ред. Б.В. Буркинського, НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса : ІПРЕЕД, 2010. - 198 с.

 144. Шестаков Ю.А. Актуальные проблемы социально-трудовых отношений в производственном секторе Одесской области / Ю.А. Шестаков ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса, 2001. - 34 с.

 145. Шлафман Н.Л. Механізми регулювання розвитку підприємницького сектору : [монографія] / Шлафман Н.Л. ; Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Херсон : ХНТУ, 2010. - 284 с.

 146. Шляхи та інструменти модернізаційного прориву економіки України : матеріали науково-практичної конференції (м. Одеса, 21-22 квітня 2010 р.) / НАН Украї        ни, Мін-во економіки України, Одеськ. обл. організ. спілки економістів України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. та ін. - Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2010. - 470 с.

 147. Шмагина В.В. Рекреация и туризм в системе современных приоритетов социально-экономического развития / В.В. Шмагина, С.К. Харичков ; [науч. ред. С.К. Харичков] ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.- эколог. исслед. - Одесса : ИПРЭЭИ НАНУ, 2000. - 70 с.

 148. Шунтова С.Г. Элементы стратегии антикризисного управления ресурсным потенциалом техногенных отходов : [монография] / С.Г. Шунтова, Е.Р. Губанова ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса : ИПРЭЭИ НАНУ, 2010. - 130 с.

 149. Шурда К.Э.   Погодно-климатический фактор в развитии экономики приморского региона (проблемы оценки и прогнозирования) : [монография] / К.Э. Шурда ; [науч. рук. В.Н. Степанов] ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка эконо          м.-эколог. исслед. - Одесса : Фенікс, 2003. - 122 с.

 150. Шурда К.Э. Погодно-климатический ресурс: экономико-экологические проблемы использования и контроля : [монография] / К.Э. Шурда ; [науч. ред. В. Н. Степанов] ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка эконом.-эколог. исслед. - Одесса : Фенікс, 2007. - 343 с.

 151. Шурда К.Э. Ресурсы и антиресурсы погодно-климатического фактора (экономико-экологический аспект) : монография / К.Э. Шурда ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса, 2012. - 314 с.

 152. Экономика основной эксплуатационной деяте  льности морского транспорта : сб. науч. работ магистров / редкол. Липинская А.А., Котлубай А.М., Чекаловец и др. ; МОН, НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. и др. - Одесса : Фенікс, 2008. - 86 с.

 153. Экономико-экологическая безопасность морехозяйственной деятельности : [монография] / [Буркинский Б.В., Степанов В.Н., Рубель О.Е., Липинская Е.А., Бердников И.А., Крисилов А.Д., Крыжановский Р.А., Золотов В.И. и др. ; науч. ред. Б.В. Буркинский, В.Н. Степанов] ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса : ФЕНІКС, 2008. - 648 с.

 154. Экономико-экологическое прогнозирование (методология, методы, приложения) / [Степанов В.Н., Громова Е.Н., Ковалева Н.Г., Крисилов А.Д., Круглякова Л.Л., Крыжановский Р.А.,Лозовский В.С., Фесенко О.А. и др.] ; под ред. В.Н. Степанова ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса : ИПРЭЭИ НАНУ, 2003. - 350 с.

 155. Экономические проблемы виноградарства и виноделия : монография / [Буркинский Б.В., Бревнов А.А., Лазарева Е.В., Лысюк В.М., Никишина О.В. и др.] ; [под ред. Б.В. Буркинского] ; НАН Украины, Ин-т пробл. рынка и эконом.-эколог. исслед. - Одесса, 2007. - 216 с.

 156. Юдін М.А. Регуляторна політика держави у забезпеченні конкурентоспроможності енергозберігаючої машинобудівної продукції : монографія / М.А.Юдін ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса : Фенікс, 2011. - 264 с.

 157. Экономические инновации : сб. науч. трудов / редкол. Б.В. Буркинский (гл. ред.) и др. ; НАН Украины, Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований. – О., 1998. –

  вып. 1. Проблемы устойчивого социально-экономического развития Украинского Причерноморья. – 142 с.

  вып. 3. Совершенствование системы управления предпринимательством. – 190 с.

 158. Экономические инновации : сб. науч. трудов / редкол. Б.В. Буркинский (гл. ред.) и др. ; НАН Украины, Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований. – О., 1999. –

  вып. 5. Структурные и институциональные преобразования в переходной экономике. – 216 с.

  вып. 6. Экономико-экологические проблемы природопользования на современном этапе. – 158 с.

 159. Экономические инновации : сб. науч. трудов / редкол. Б.В. Буркинский (гл. ред.) и др. ; НАН Украины, Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований. – О., 2000. –

  вып. 7. Модернизация экономики: современные идеи, стратегические ориентиры, возможные решения. – 232 с.

  вып. 8. Рынок транспортных услуг. – 234 с.

 160. Экономические инновации : сб. науч. трудов / редкол. Б.В. Буркинский (гл. ред.) и др. ; НАН Украины, Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований. – О., 2001. –

  вып. 10. Тенденции глобализации и регионализации социально-экономического развития (экономические трансформации, экономика, экология). – 298 с.

  вып. 11. Тенденции глобализации и регионализации социально-экономического развития (инвестиционная и инновационная политика, рыночные механизмы и структуры). – 207 с.

 161. Экономические инновации : сб. науч. трудов / редкол. Б.В. Буркинский (гл. ред.) и др.; НАН Украины, Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований. – О., 2002. –  

  вып. 13. Экономические трансформации: проблемы и современные тенденции. – 315 с.

 162. Экономические инновации : сб. науч. трудов / редкол. Б.В. Буркинский (гл. ред.) и др.; НАН Украины, Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований. – О., 2003. –

  вып. 14. Экономическое развитие регионов в контексте международной интеграции (экономические интересы, конкурентные позиции, стратегические ориентиры). – 318 с.

  вып. 15. Экономическое развитие регионов в контексте международной интеграции (конкурентоспособность, реструктуризация и корпоративное управление хозяйственными системами). – 317 с.