Зразок заяви для складання кандидатських іспитів

 Директору Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень

НАН України,

акад. НАН України, д.е.н, проф.

Буркинському Б.В.

аспіранта ___ року навчанняз (без) відривом (у) від виробництва

відділу _____________________________

_____________________________________________

(вказати прізвище, імя, по батькові повністю)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА

      Прошу допустити мене до складання кандидатського іспиту зі спеціальності (вказати шифр та назву спеціальності) у весняну (осінню) сесію 20__ року відповідно до індивідуальної науково-навчальної програми (індивідуального плану роботи).

Дата                                                                                                                          Підпис аспіранта (здобувача)

 

Віза завідувача відділу, директора Інституту та наукового керівника здобувача