Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 04 березня 2020 р. № 387 в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України спеціалізована вчена рада Д 41.177.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» строком  до 31 грудня 2020 року, а відповідно до змін згідно Наказу МОН України від 22 липня 2020 року № 946  - до 15 травня 2021 року.

Склад Спеціалізованої вченої ради:

Голова ради:

 1. Андрєєва Наталя Миколаївна, д.е.н., професор, головний науковий співробітник відділу, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, спеціальність 08.00.06.

Заступник голови:

 1. Мартієнко Антоніна Іванівна, д.е.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, спеціальність 08.00.06.

Вчений секретар:

 1. Карпінська Ганна Володимирівна, к.е.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, спеціальність 08.00.04.

Члени ради:

 1. Буркинський Борис Володимирович, д.е.н., професор, директор, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, спеціальність 08.00.04;
 2. Бутенко Анатолій Іванович, д.е.н., професор, завідувач відділу, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, спеціальність 08.00.04;
 3. Жихарєва Влада Вікторівна, д.е.н., професор, завідувачка кафедри, Одеський національний морський університет, спеціальність 08.00.04;
 4. Ільченко Світлана Віталіївна, д.е.н., професор, завідувачка відділу, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, спеціальність 08.00.04.
 5. Купінець Лариса Євгенівна, д.е.н., професор, завідувачка відділу, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, спеціальність 08.00.06;
 6. Ніколаєва Людмила Леонідівна, д.е.н., професор, завідувачка кафедри, Національний університет «Одеська морська академія», спеціальність 08.00.04;
 7. Осипов Володимир Миколайович, д.е.н., професор, старший науковий співробітник відділу, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, спеціальність 08.00.04;
 8. Губанова Олена Ростиславівна, д.е.н, професор, завідувачка кафедри, Одеський державний екологічний університет, спеціальність 08.00.06;
 9. Рубель Олег Євгенович, д.е.н., професор, старший науковий співробітник відділу, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, спеціальність 08.00.06;
 10. Садченко Олена Василівна, д.е.н., професор, завідувачка кафедри, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, спеціальність 08.00.06;
 11. Хумарова Ніна Іпполитівна, д.е.н., професор, вчений секретар, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, спеціальність 08.00.06.
 12. Черчик Лариса Миколаївна, д.е.н., професор, завідувачка кафедри, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (Волинський національний університет імені Лесі Українки), спеціальність 08.00.06.