Паспорти спеціальностей,

за якими у Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України здійснюється підготовка докторантів, аспірантів та здобувачів, а також проводиться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів:

 

08.00.03 - економіка та управління національним господарством;

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);

08.00.05 - розвиток продуктивних сил та регіональна економіка;

08.00.06 - економіка природокористування і охорони навколишнього середовища.