В Інституті створено та здійснює діяльність спеціалізована Вчена рада з присудження наукового ступеня доктора та кандидата економічних наук з наступних спеціальностей:

Д 41.177.01 (Наказ МОН України №455 від 15.04.2014р. «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 03 квітня 2014 року» зі змінами внесеними Наказом МОН України № 528 від 12.05.2015р. «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 квітня 2015 року»)  08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» строком на три роки.